Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur/COO/Manager

Directeur/COO/Manager

Werkervaring interimmanager

In de afgelopen 12 jaar heb ik vol plezier en enthousiasme leiding gegeven aan deze bedrijven. Hierbij had ik de dagelijkse leiding over financiën/budgetten, personeel, development en commercie. Eigenlijk alle facetten van een onderneming.
In deze periode heb ik dan ook bijna alle stadia van een onderneming gezien, van grote successen tot situaties waarbij ook reorganisaties noodzakelijk waren.
Mijn passie is het opzetten en uitbouwen van een idee en deze omzetten in de praktijk.
De variatie in de werkzaamheden en werken met zowel aan de ene kant personeel en aan de andere kant klanten (zowel intern als extern) heeft ervoor gezorgd dat ik breed onderlegd ben, een goede helikopterview heb en zeer goed kan schakelen in inspelen op veranderingen in de markt en/of techniek.

Interim (2013) – Algemeen directeur
Bij een snel groeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van complexe online bedrijfssoftware en koppelingen tussen verschillende systemen. Ook web shops en mobiele applicaties zijn onderdeel van de werkzaamheden.
Met name door de snelle groei was bij het bedrijf was een sterke behoefte aan structurering en organiseren van alle bedrijfsprocessen.
Buiten de dagelijkse leiding van de onderneming heb ik structuur aangebracht in de verschillende onderdelen van de onderneming.

Financieel:
De administratie van de onderneming was niet op orde en het was dan ook niet duidelijk wat de financiële positie van de onderneming precies was. Door goede exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen op te stellen heb ik duidelijk inzicht gecreëerd.

Operationeel:
Er worden veel projecten gedraaid, maar er is geen inzicht in de opbrengst per project, nog het aantal daadwerkelijk bestede uren per project. Door een selectie van simpele tools te introduceren is dit inzicht gecreëerd en bleken ureninschattingen meestal niet gehaald te worden.
Het was dan ook zaak om het personeel duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van uitlopende projecten en te sturen op juiste begrotingen. Hierdoor krijgt het personeel mede verantwoordelijkheid over projecten en worden uitschieters eerder gesignaleerd en zelfs voorkomen.
Daarna is een uitgebreide pakketselectie gedaan om alle verschillende, meestal niet gekoppelde, tools binnen de onderneming te vervangen door een sluitende set van tools. Daarbij in acht nemende CRM, HRM, Project Management, Helpdesk, Change Management, documentbeheer en versiebeheer.

(2009-2012) Algemeen directeur
Vanuit mijn werkzaamheden bij een ander bedrijf kwamen we bij ondernemers uit verschillende branches steeds meer automatiseringsproblemen tegen. Hiervoor is 2004 samen met een strategische partner dit bedrijf opgericht. Hierin worden online werkplekken verkocht, waardoor ondernemers ontlast worden en veiligheid van de data gegarandeerd kan worden. Er worden op één omgeving 1200 werkplekken beheert en meer dan 200 verschillende (branch-)applicaties ondersteund.
Gezien de slechte resultaten en keuzes van de onderneming ben ik vanaf juli 2009 de positie van directeur gaan vervullen. Reorganisatie was dan ook onvermijdelijk. Binnen anderhalf jaar heb ik de onderneming weer winstgevend gemaakt.

Personeel:
Dit is mede gerealiseerd door het personeelsbestand te optimaliseren en kwantiteit vervangen door kwaliteit en processen optimaliseren. Een van de grote problemen was het “hokjes denken”. Door als uitgangspunt de klant weer centraal te zetten en problemen gezamenlijk aan te pakken kon de klanttevredenheid snel worden verbeterd. Het aanpassen en verbeteren van de tools voor de medewerkers om fouten te voorkomen heeft hierbij ook ten degen geholpen.

Commercieel:
Het commerciële beleid was nauwelijks tot niet aanwezig, zo ook budgeten en begrotingen. Door op korte termijn inzicht te krijgen in de kosten, omzet en de verwachtingen en deze nauwgezet te monitoren ben ik in staat geweest met weinig middelen veel te bereiken.
Zo is er ook het commercieel beleid volledig omgezet en is de organisatie weer naar buiten gericht. Na het goed bepalen van de propositie en het vereenvoudigen van de portfolio heb ik in 2011 een partnerprogramma opgezet. Het partnerprogramma staat en wordt zeer goed ontvangen door de inmiddels aangesloten partners.

Financiën:
De financiële administratie van de organisatie bleek niet op orde en moest derhalve opnieuw worden opgezet. Het maken van prognoses en (liquiditeits-)begrotingen was hierbij van groot belang. Zo was er geen enkele kijk op de kosten, waardoor onder andere (bruto) marges niet bekend waren.

Techniek:
De techniek zat op het moment van mijn aantreden muurvast. Door een aantal rigoureuze beslissingen ben ik staat geweest om dit weer vlot te trekken. Hiervoor was een migratietraject voor de klanten noodzakelijk naar het inmiddels ontwikkelde nieuwe platform. Deze migraties van klanten waren stuk voor stuk maatwerk. Wel werd er zoveel mogelijk geautomatiseerd, maar door de veel strengere veiligheidsstructuur van de nieuwe omgeving bleef het veelal op kleine details van branche-applicaties toch maatwerk. Goed plannen en communiceren met de klanten was hierbij het voornaamste instrument.

(2007-2009) Algemeen directeur
Vanuit de schaarste naar personeel in Nederland en ook bij een andere eigen onderneming is samen met een partner gekeken naar de mogelijkheden van Nearshoring en Detachering.

Nearshoring
Gezien de Russische achtergrond van de partner is gekozen voor Wit-Rusland en Oekraïne.
Wij zijn in deze landen op zoek gegaan naar strategische partners voor het ontwikkelen van software voor klanten in Nederland. Hierin heb ik contacten opgesteld, klanten begeleid bij software trajecten en waar nodig meegenomen naar Wit-Rusland op ter plaatse zaken te bespreken.

Detachering
Om de vraag naar ICT personeel in Nederland zelf in te kunnen vullen heb ik een volledig immigratieprogramma opgezet. Via de kennismigrantenprocedure van de IND waren wij in staat om medewerkers in 4 tot 6 weken hier in Nederland werkzaam te hebben. Binnen een jaar hadden wij 12 medewerkers met of zonder gezin naar Nederland gehaald. Alle medewerkers zijn vandaag de dag nog steeds in Nederland werkzaam.

Financieel
Ik had de verantwoordelijkheid voor het budgeteren en de begroten, evenals het debiteuren-en crediteurenbeleid.

(2000-2007) Technisch directeur
Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is de software voor de kinderopvang. Het gaat daarbij om planning van kinderen en personeel, evenals facturering en correspondentie.
Het bedrijf is in 2000 opgericht door mij en een partner, die voornamelijk de commerciële kant op zich heeft genomen.
Het is in de eerste jaren zeer snel gegroeid en is uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 20 FTE. Als snel kwam het punt waarbij ik de software ontwikkeling zelf volledig heb losgelaten en mij heb gericht op de operationele kant van het bedrijf.

Personeel:
Door de snelle groei was de onderneming steeds in beweging en moest er ook op operationeel vlak steeds veel veranderen. Er ontstonden al snel afdelingen en de uitdagingen die de communicatie tussen deze afdelingen ontstaat met zich mee brengen. Mensen aansturen en motiveren was een van mijn vele taken hierin, maar ook het zorgen voor de juiste tools om de interactie binnen en tussen de afdelingen te optimaliseren.

Techniek:
Op ontwikkelgebied verandert er in de software wereld natuurlijk ook veel. De software was ontwikkeld op een file-based database en een conversie naar een SQL omgeving was dan ook één van de grote uitdagingen op mijn pad. Niet alleen in technisch opzicht, maar ook de conversie van de klanten diende op een juiste manier te geschieden en voorbereid te worden. De communicatie met de klant was hier dan ook cruciaal. Ondertussen moest de doorontwikkeling van de applicatie ook gewoon zijn doorgang vinden.

Opleiding interimmanager

H.T.S. Technische Computerkunde

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemend, Leidinggeven, doortastend, flexibel, klantgericht, sociaal

Talenkennis interimmanager

Nederlands (Moedertaal)
Duits (Excellent)
Engels (Uitstekend)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :