Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager operations

manager operations

Werkervaring interimmanager

Royal FloraHolland: Black Belt (interim)
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij operationele en facilitaire teams op het gebied van Lean, Agile, Customer Journey en Lean Six Sigma. Middels het geven van training en begeleiding van een serious game wordt kennis ontwikkeld. Langs de weg van coaching en begeleiding worden de nieuwe kennis en vaardigheden omgezet in operationele resultaten. Elke 8 weken wordt een nieuw team door de Wave gehaald. Daarnaast initiatiefnemer en black belt voor het project Metro (takt gebaseerde flow met verbeterde doorlooptijd, veiligheid en kostenniveau) en Werken zonder slotplaat (het vervangen van fysieke beveiliging door digitale beveiliging met mobiele ICT toepassingen). In deze projecten is middels workshops (brainstorming, kaizen) samen met de medewerkers gewerkt aan het ontwerp en de implementatie van een nieuw proces.

BCom Solutions: directeur operations (co-owner)
Verantwoordelijk voor het ontwerpen en beheersen van de kernprocessen vanuit de Lean filosofie, ISO 9001 certificering, productontwikkeling van ATEX gekeurde camerasystemen, leiding gevend aan 1 interne medewerker en 7 tot 10 medewerkers bij wereldwijde outsourcing partners. Tevens verantwoordelijk voor distribution channel development.

BCom Mobile: manager operations & programma manager
(co-owner)
Verantwoordelijk voor het inrichten, beheersen en optimaliseren van processen vanuit de Lean filosofie voor inkoop, fabricage, levering en financiering van smartphones en gerelateerde software producten. Tevens acterend als programma manager voor de Smart Mobile Worker producten portfolio waaronder de ontwikkeling van een smartphone en location based cloud services (SaaS) en het inrichten van de productiestraat. International kernteam van interne en externe medewerkers (7 FTE). Ontwikkelbudget 200K+. Uitvoeringsbudget 1.5M+.

Alliander: consultant leiderschap en operationeel management (interim)
Begeleiden en coachen van teamleiders bij het implementeren van Lean Operational Management. Tevens heb ik het programmateam ondersteund bij de doorontwikkeling van het leiderschapsprogramma en de trainingsmodule teamontwikkeling.


Dexter: manager operations (interim)
Verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van deze handels- en productiemaatschappij (communicatie systemen voor de Olie&Gas industrie). Leidinggevend aan 8 interne medewerkers en verantwoordelijk voor de aansturing van outsourcing partners in binnen- en buitenland. Verbeteren bedrijfsresultaten met Lean.
Onderdeel van de operationele verantwoordelijkheid was het aansturen en optimaliseren van de productiestraat voor camerasystemen.

Nuon: project manager: prestatieverbetering call-center
Middels Lean Six Sigma verbeteren van de call-center prestaties in het B2B domein, leidend tot 10% meer productieve tijd en 10% meer productiviteit.

Nuon: manager online projecten
Leiden van projectmanagers en test consultants. Verbeteren van samenwerking tussen business en ICT. Doorontwikkeling van de projectmanagement methodiek (PRINCE II en Scrum), ontwikkeling van de werkwijze voor software testing met TMAP en ontwikkeling van de medewerkers. (11 FTE).

Rabobank Groep ICT: teamleider PMO
Leiden van het project management office (14 FTE), met focus op het verbeteren van de rapportages en portfolio sturing door een verbeterde toepassing van ICT middelen, Prince2, P3M principes en communicatie.

Rabobank Groep ICT: manager Architectuur
Leiden van de afdeling architectuur (10 FTE) met focus op het verbeteren van de implementatie van het beleid in de diverse infrastructuur projecten, zoals werkplekken, operating systems, service architecture en netwerk topologie.

Rabobank Groep ICT: manager informatiebureau
Opzetten, inrichten en beheersen van een informatiebureau (11 FTE). Het bureau verzameld, beheert en adviseert over SLA’s, geleverde prestaties en kosten van de ICT dienstverlening. Door met de SCRUM methodiek eigen software te ontwikkelen werd in zeer korte tijd een totaal inzicht gerealiseerd in de beheerportfolio.

Rabobank Groep ICT: project manager ITIL
Integraal verbeteren van de ITIL processen incident-, problem- en change management ten einde structurele verbeteringen in de ICT dienstverlening te bewerkstelligen.CMG/e-office/Stork: software engineer
Ontwerpen, bouwen en testen van software voor internationale klanten in zowel het grootbedrijf als het MKB.
Gespecialiseerd in het analyseren van bedrijfsprocessen en aanbrengen van procesverbetering middels de toepassing van ICT middelen. Mijn projecten kenmerken zich door een hoge mate van automatisering, waarmee de bedrijfsprocessen goedkoper en betrouwbaarder worden en het menselijke kapitaal gericht kan worden op verdere groei.
Klanten waren o.a. Shell, NVM, Van der Moolen, ICN, FloraHolland, Gemeente Den Haag en het Ministerie van Algemene Zaken. Ruime
ervaring met database ontwerp, informatie management, requirements management, documentation, service oriënted architectures (cloud) en vele talen en ontwikkelmethodieken.

Opleiding interimmanager

- Hogere Informatica (Bsc)
- Ormit Leadership program
- Scrum Master
- Lean Six Sigma Black Belt

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Systematische analyse
Structureren
Prioriteren
Systemische denken
Resultaatgericht samenwerken
Verbindend leiderschap
Organiseren
Transparant communiceren

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Maakt snel een grondige analyse het systeem (mensen, processen, middelen, markt) om een gezamenlijke koers te kunnen uitzetten, vasthouden en tot resultaat te brengen.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :