Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Uitgebreide ervaring als veranderings/interim manager bij:

UWV uitvoeringsorgaan sociale verzekeringen:
Adjuncthoofd juridische afdeling:
(mede) Begeleiding fusie naar nieuwe afdeling bezwaar en beroep; nieuwe projecten.
Cultuuromslag rondom handhaving binnen organisatie bewerkstellingen;
Verbetering bedrijfsprocessen in en tussen afdelingen;
Opzet en structurering regulier overleg/kennisoverdracht juristen/sociale recherche.

Hoofd sociale zaken bij gemeente.
Implementatie matrix structuur binnen afdeling;
Integraal management;
Invoering bedrijfsmatig en klantgericht werken
Cultuur omslag naar eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Opzet single audit (pilot ism SZW);
Oprichting CWI; (mede)oprichting lokaal zorgloket;

Hogeschool Fontys. Interim locatiemanager.
Opdracht:
- implementatie omslag naar locatiegebonden teams;
- opstarten en begeleiden teambuilding;
- regelen adequate huisvesting docenten en studenten;
- herstart regulier overleg studenten;

UWV Rotterdam: Interim manager afd Ziektewet
Crisismanagement. Opdracht:
- wegwerken achterstand;
- verbeteringen in werkwijze;
- cultuuromslag: teambuilding, werkattitude;
- begeleiding interculturele aspecten
- draagvlak zoeken bij aangesloten ziekenhuizen

Branche organisatie zorgverzekeraars.
Interim projectleider. Opdracht:
- verbeteren en stroomlijnen bezwaarprocedure Algemene wet bestuursrecht;
- verbeteren van structurele knelpunten in overleg met directies zorgverzekeraars, landelijke en locale thuiszorgorganisaties;

Maatschappelijke activiteiten:

Voorzitter van werkgroepen op cultureel en welzijnsterrein.

PR (bestuurs-)functies op het gebied van revalidatie, monumentenzorg en op juridisch gebied.

Fondsenwerver of adviseur fondsenwerving op cultureel en welzijnsgebied o.a. Humanitas.Opleiding interimmanager

Organisatiekunde (OU;)
Sioo IM&O (interuniversitaire professionaliseringscursus Interim Management en Organisatieverandering),
Diverse management trainingen en workshops.
Nieuwe visie op verzuim: Falke en Verbaan
Studiedag Provocatief Coachen.
Rechtenstudie afgerond.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Stressbestendig. Sterk in crisis- en veranderingssituaties. Zorg voor individuele medewerkers naast visie op (nieuwe) organisatie. Snelle analyse van knelpunten. Communicatief sterk op alle niveaus.


Talenkennis interimmanager

Frans Duits Engels uitstekend mondeling en schriftelijk. Basiskennis (Braziliaans) Portugees.

Overig

Voorkeur voor situaties van verandering en/of crisis of functie die anderszins bij sterke punten en vaardigheden past.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :