Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

CONSULTANT

CONSULTANT

Werkervaring interimmanager

Periode : november 2000-heden
Werkzaamheden : Ondernemers en particulieren juridisch adviseren op het gebied van de wet arbeid vreemdelingen, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht en contractenrecht

Functie : Senior-Consultant
Periode : september 2001-heden
Werkzaamheden : Het financieel, inhoudelijk en juridisch beoordelen van aanvragen om subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.
Het opzetten van de helpdesk en als secretaris hiervan de relevante werkzaamheden coördineren. Als projectleider het opzetten van de organisatie rond een nieuwe regelgeving.
Het coachen en begeleiden van nieuwe collega’s. Deelnemen aan verschillende werkgroepen.

Functie : Consulent
Periode : september 2000-augustus 2001
Werkzaamheden : Toezicht houden op gemeentelijke organen. Het uitvoeren van thematische onderzoeken. Overleggen met de gemeente over het beleid zowel op bestuurlijk alsmede ambtelijk niveau. Het adviseren van de leiding over de te nemen maatregelen en de vaststelling van de rijksvergoeding. Het schrijven van nota’s en rapporten.

Functie : Inspecteur
Periode : november 1997-augustus 2000
Werkzaamheden : Als regionaal projectleider van het Westland Interventie Team het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden en leiding geven aan 4 medewerkers.
Het controleren van werkgevers op de naleving van de wet arbeid vreemdelingen en het participeren in verschillende fraudeteams.

Functie : Jurist
Periode : april 1995 -oktober 1997
Werkzaamheden : Het nemen van een beslissing op het bezwaar van de verzekerde inzake een medisch geschil en tijdens de hoorzitting deze beslissing verdedigen.
Het uitwerken van de jurisprudentie en de eventuele consequenties hiervan vertalen in een beleidsnota. Het adviseren van de beleidsafdeling inzake het voorgenomen beleid.

Functie : Jurist
Periode : januari 1995 -maart 1995
Werkzaamheden : Het beslissen in eerste aanleg op het verzoek van de asielzoeker om erkend te worden als vluchteling


Opleiding interimmanager

1990-1994 : Doctoraal Rechtsgeleerdheid
Hoofdrichtingen: Strafrecht en Criminologie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
1984-1986 : VWO
1979-1984 : HAVO


CURSUSSEN
- Projectmatig werken
- Omgaan met kritiek en weerstand
- Onderhandelen met externe partijen
- Kantoorautomatisering
- Training Interventie Vaardigheden
- Buitengewoon opsporingsambtenaar
- Wet Arbeid Vreemdelingen
- Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
- Vreemdelingenwet
- Algemene wet bestuursrecht


Talenkennis interimmanager

NEDERLANDS EN ENGELS

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :