Flex Manager
De top 21191 Flexmanagers van Nederland
21191 professionals

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager - Supply Chain / Demand Forecasting

 Interim manager - Supply Chain / Demand Forecasting

Werkervaring interimmanager

1995-…… Zelfstandig bedrijfsadviseur / Interim manager

Opdrachten uigevoerd bij:
·Proxys Downstream Biosystems BV
·EUROHERB Bio BV
·Logocos GmbH
·Bruno Fischer GmbH
·Biogarten Handels GmbH
·Davert Mühle R. Welke GmbH
·Piramide BV
·Lebensbaum U.Walter GmbH
·De Traay BV

Bij deze bedrijven werden allesomvattende analyses van de bedrijfsprocessen uitgevoerd en passende bedrijfsconcepten opgesteld. Bij de meeste bedrijven werden tevens de implementaties van de concepten verzorgd.


1993-1995 EUROHERB Bio B.V. / Logistiek Manager (COO)

EUROHERB behoort tot een consortium van drie bedrijven:

·EUROHERB Bio BV
·Piramide BV
·Lebensbaum U.Walter GmbH

Voor de drie bedrijven individueel en voor het consortium als geheel werden logistieke concepten opgesteld. De concepten voor de individuele bedrijven werden afgestemd op het consortiumconcept, zodat de bedrijven op een efficiënte manier konden samenwerken.


1990-1993 AWB Business Consulting / Bedrijfsadviseur

Opdrachten uitgevoerd bij :
·HEK Middelbeers Metaalverwerking / Machinebouw
·Menken Dairy Food Voedingsmiddelenindustrie
·PD Magnetics (PDM) Procesindustrie
·DHZ Helmond Metaalverwerking / Machinebouw
·Philips Novatronics Electronica-industrie
·Philips DCC Electronica-industrie
·Memorex Electronica-industrie
·Rabobank Banksector

Hierbij werd geparticipeerd in een team, dat allesomvattende logistieke en automatiseringsprojecten bij de bedrijven uitvoerde.


Opleiding interimmanager

AWB Business Consulting

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Supply Chain Management
- Process Improvement
- Demand Forecasting


Tijdens de boven aangegeven opdrachten in logistiek en automatisering werd uitvoering gegeven aan :

· Logistieke projecten, die de hele logistieke keten en bijkomende organisatorische veranderingen omvatten
· Automatiseringsprojecten, zoals de selectie en implementatie van bedrijfssoftware

Consultancy / Interim management
Voor bedrijven worden allesomvattende logistieke bedrijfsconcepten ontworpen en geimplementeerd.
De focus ligt hierbij op het structureel verbeteren van het bedrijfsrendement (Return on Investment (ROI)). Hiertoe worden de kerncompetenties Supply Chain Management, Procesverbeteringsmethoden en vraagvoorspelling ingezet, zodat alles uit het bedrijfsproces gehaald kan worden.

Bij de ontwikkeling van concepten wordt gebruik gemaakt van de theorieën over bedrijfstypologieën, de systeembenadering, knelpuntdetectie (bottlenecks) en werken met scenario's, in combinatie met methodologieën als :
-TOC (Theory of Constraints)
-LM (Lean Manufacturing)
-Six Sigma
-Total Productive Maintenance (TPM)

Hierbij spelen vraagvoorspellingen van eindproducten en grondstoffen een belangrijke rol.


Resultaten
Met bovenbeschreven benaderingswijze worden de Netto Winsten gemaximaliseerd.

De volgende logistieke variabelen spelen hierbij een belangrijke rol :
1.balanceren van de voorraden
2.verbeteren van de leverbetrouwbaarheid
3.reduceren van kosten
4.verhogen van de arbeidsproductiviteit
5.verbeteren van de werkoverdraagbaarheid
6.verlagen van de werkdruk


Project management
Implementaties vereisen een gedisciplineerde, projectmatige aanpak. Hierbij dienen duidelijke, verifieerbare doelen te worden geformuleerd, zodat de gerealiseerde projectonderdelen kunnen worden getoetst aan vooraf bepaalde doelstellingen.
Bij het plannen en uitvoeren van projecten wordt gebruik gemaakt van de Critical Chain Project Management (CCPM)-methode. Deze methode is gebaseerd op de systeembenadering.


Talenkennis interimmanager

Talen : Vloeiend- Nederlands, Duits, Engels


Overig

Ik ben op zoek naar productiebedrijven, groothandels, service- en zorginstellingen, die werken aan de verbetering van hun bedrijfsprocessen en die niet tevreden zijn met de tot nu toe behaalde resultaten. Deze bedrijven kan ik helpen de problemen in context te plaatsen, structurele oplossingen op te stellen en symptoombestrijding te vermijden.


Overige werkervaring en opleidingen :

- Biotechnologie : Wetenschappelijk onderzoeker (9 jaar)

Opleidingen :
1989-1990 MIG* Opleiding Logistiek Management Nevem
1975-1980 Universiteit Chemie, hoofdrichting Biochemie Universiteit van Amsterdam

* MIG : Management Integrale Goederenstroombesturing

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :