Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur

Directeur

Werkervaring interimmanager

Juli 2002 heden
Functie: Project Directeur
Organisatie: RMNO, Habiforum en RPD
Opdrachtgever: Roel in ‘t Veld
Opstarten “Volksbeweging tegen de lelijkheid”

Mrt 2001 juli 2002
Functie: Directeur
Organisatie: Werklinq
Opdrachtgever: Bestuur Arbeidsvoorziening Nederland
Crisismanagement
Turn around management
Verkoop aan derde.

Mrt 2000-heden
Functie: Directeur Cultureel centrum.

Aug 1999-feb 2000
Functie: Turn around manager
Organisatie: Van Lanschot Bankiers
Opdrachtgever: CIO, lid raad van bestuur
Verantwoordelijk voor:
 Professionalisering IT medewerkers.
 Integraal invoeren kwaliteitssystemen.

Jan 1998-Juli1999
Functie: Hoofd afdeling service management
Organisatie: PGGM
Opdrachtgever: Directeur IT.
Afdeling service management opgezet.
Kwaliteitsborging operationele processen ingericht.
Cultuurstudie ten behoeve van IT-alignment.

Juli 1996-Dec 1997
Functie: Strateeg
Organisatie: ABNAMRO
Opdrachtgever: Directeur strategie ABNAMRO.
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kennismana-gement concepten voor de ABNAMRO en de begeleiding van de implementatie.
Onder andere
Interne academie opgezet.
Interne bibliotheek gereorganiseerd en geherpositio-neerd van kostenpost naar strategisch instrument.
Programmamanagement geïnitieerd.

Jan 1996-Okt 1997
Functie: Strateeg
Organisatie: RABO
Opdrachtgever: Directeur strategie RABO
Coöperatieve vraagbaak ten behoeve van aangesloten banken ingericht.
Sturingsmodel voor IT mee-ontworpen.

Jan 1996-Dec 1996 Functie: IT Manager Ad Interim
Organisatie: Loodswezen
Opdrachtgever: Financieel directeur, Hoofd IT
Outsourcing van IT beheer uitgevoerd.

Jan 1995-Dec 1996
Functie: Interim manager
Organisatie: Belastingdienst
Opdrachtgever: Hoofd exploitatie en beheer
Een afdeling opgezet die verantwoordelijk is voor het centraal beheer van de decentrale informatiesystemen.
De functie productmanager opgezet als cultuurinter-ventie.

Nov 1992-Dec 1995
Functie: Interim Informatiemanager
Organisatie: Martinair
Opdrachtgever: Directeur logistiek

Verantwoordelijk voor bouw en implementatie van nieuwe informatiesystemen.


Opleiding interimmanager

Neerlandistiek aan de GU van Amsterdam.
Informatica (alleen PD) aan de open universiteit.
Organisatiekunde, management van verandering, University of Middlesex.
Gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg als cultureel antropoloog.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Veranderkunde
Interventiekunde


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Nevenactiviteiten
Directeur Cultureel Centrum.
Docent aan de Utrecht School of Management.
Publicaties(boek)
“De kunst van het veranderen”, Ten Hagen Stam
“Het dekunstrueren van kennismanagement”, F&G Publishing
“Omtrent het dekunstrueren van kennismanagement” Proef-schrift.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :