Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Contractmanager

Contractmanager

Werkervaring interimmanager

Gemeente Rotterdam 2003 tot heden: Contractmanagement ICT. Tevens omvattende leveranciers- en inkoopmanagement ten behoeve van grote ICT afdeling.
CSC 2000 tot 2002: consultancy en projectleiding ICT
Jul 2001 tot Oktober 2002 - DESSEAUX Tapijtfabrieken NV - PROJECT MANAGEMENT
Voor Desseaux heb ik gewerkt als Projectmanager Technology Refresh en de invoering van CSC’s Global Management Centre (CSC’s gestandaardiseerde beheersysteem). Ik heb samen met de klant (650 users) op basis van uitgebreide voorstellen de juiste oplossingen bepaald en deze als projectleider in de volgende projecten uitgevoerd:
Implementatie van Standard Operating Environment (Hardware en Software), implementatie van File- en Printservices onder Novell Netware 5.1 (migratie van NT), implementatie van Microsoft Exchange 5.5, volledige LAN en Server Refresh van locatie met 40 users, inrichten nieuwe lokatie (30 users), Implementatie van Service Beheer Management gebaseerd op CA-Unicenter TNG, Standaardisatie en Implementatie van Backup-processen op alle locaties, Ontwerpen database-gestuurde intranetsite, Ad-hoc Refresh van Serverruimte infrastructuur (UPS, Switches, Racks, Servers), Opstellen van een Disaster/Recovery plan voor de SAP omgeving.
Tevens was ik Plv. Operationeel Manager en Service Delivery Manager.
Jan 2001 tot Jul 2001 - NS REIZIGERS - BACKOFFICE / JURIST / PROJECT MANAGEMENT
Het Transitieproject zorgt voor de transformatie van de NS-Reizigers IT beheerorganisatie naar de gestandaardiseerde CSC beheer omgeving. Ik heb als jurist en consultant meegewerkt aan het afronden van de outsourcingsovereenkomst, inclusief de Service Level Agreement en de Service Delivery Specification.
Na het opzetten en overdragen van de Projectoffice heb ik in het Transitieproject het projectmanagement van de 'ICT-Beheer'-poot gemanaged: het inrichten van de Change, Request, Asset en Problem managementprocessen. [Helaas is het projectteam door externe factoren vroegtijdig opgeheven.]
Jul 2000 tot Jan 2001 - ASM Litography Veldhoven - PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY, PLANNING
Voor de Afdeling Software Releases heb ik als Program Planner projectleiders geadviseerd en planningswerkzaamheden verricht, met inachtneming van het ISO kwaliteitssysteem en het Product Generation Process. Tevens viel onder mijn verantwoordelijkheid het opzetten van de structuur en inhoud van de ASML intranetsite.

Cap Gemini 1998 tot 2000: consultancy ICT:
Dec 1999 tot Jun 2000 - Intern - CONSULTANCY, PROJECTLEIDING (PLV.)
Wereldwijde uitrol van het CRM-pakket Siebel Sales Enterprise in de Cap Gemini organisatie. In de Benelux is het project gedraaid voor 500 users. Ik was lid van het projectteam en plaatsvervangend projectleider. Voor het project beheerde ik de intranetsite en heb ik workshops en gebruikersinstructies gegeven.
Dec 1999 tot Jun 2000 – Intern - CONTROL, COÖRDINATIE
Als Marketing Administrator van de divisie Overheid (>700 emp.) was ik verantwoordelijk voor de data-integriteit van de ingevoerde en in te voeren gegevens in Siebel Sales Enterprise. Ik heb voor de (verdere) invoer van gegevens een invoerplan geschreven, met het doel de data aan te passen aan de data entry standard. Dit invoerplan is door de units van de divisie onder mijn coördinatie uitgevoerd.
Jul 1999 tot Dec 1999 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat - COÖRDINATIE
Voor de Hoofdafdeling Verkeer, Vervoer en Infrastructuur van Rijkswaterstaat Directie Utrecht heb ik als millenniumcoördinator het millenniumproject in de organisatie afgerond. Van elk object werd een dossier samengesteld dat voldeed aan de door het Ministerie vastgestelde formele eisen. Tevens verzorgde ik de inventarisatie van en afstemming over de raakvlakken van de Hoofdafdeling met de relevante maatschappelijk organisaties (gemeentes, brandweerkorpsen, politiekorpsen) met het oog op het rampenplan.
Jan 1999 tot Jul 1999 - Ministerie van Verkeer en Waterstaat - CONSULTANCY, DATABASE MANAGEMENT
Mijn werkzaamheden bestonden uit het leggen en onderhouden van contacten met leveranciers op het gebied van automatisering en informatisering in zowel binnen- als buitenland met als doel het verzamelen van informatie over de millenniumbestendigheid van aan V&W geleverde producten.
Jul 1998 tot Jan 1999 - Ministerie van Justitie - CONSULTANCY, DATABASE MANAGEMENT, BACKOFFICE
Ik was backoffice-lid van de Taskforce Millennium Justitie (TMJ), welke was opgericht ter ondersteuning, aanvulling, begeleiding en continuering van de decentrale Millenniumprojecten. Tevens heb ik mij verdiept in de juridisch aspecten van het Millenniumprobleem, wat resulteerde in een procedure voor de leveranciersbenadering van het Ministerie.Opleiding interimmanager

ITIL Foundation CSC 2000
Project Leader Orientation Simulation (PLOS) CSC 2000
High Impact Skills (Presentatietechnieken) Dale Carnegie 2000
Situatiegericht Leidinggeven Cap Gemini 1999
Planning- en Voortgangsregistratietechnieken Cap Gemini 1999
Techniek
Open source (Contentmanagement-)systemen, Website Ontwerp Zelfstudie 2000 - ..
SQL Cap Gemini 1999
Technisch Ontwerp (Datamodellering) Cap Gemini 1999
JAVA, C++, Objectgericht denken, C Cap Gemini 1998


1990 tot 1997, WO Rechten, Privaatrecht
1984 tot 1990, VWO, Exact

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Inkoop, ICT, Juridisch.
Coordinatie, probleemoplossend, pragmatisch

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :