Flex Manager
De top 21191 Flexmanagers van Nederland
21191 professionals

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

IT Generalist met zeer brede ervaring

IT Generalist met zeer brede ervaring

Werkervaring interimmanager

Beroepservaring

Onderneming: Melexis NV, Tessenderlo
Marktsegment: Geïntegreerde schakelingen (automotive)
Van-tot: 21 juni 2004 –

Functie : IT Team Leader voor een centraal team van 10 mensen in Tessenderlo, 9 mensen in andere Melexis-sites. People management, resource planning, project office.
Omgeving: Linux – Intel – J2EE - Open Source – Oracle ERP

Gerealiseerd:
Volledig in kaart brengen van de activiteiten van de IT-afdeling
Opstellen van een IT Charter
Matchen van de IT-activiteiten en producten met aanwezige skills, opstellen van personal profile en position profile voor elk team member
Implementeren van time sheet opvolging en resource planning
Identificeren van lopende projecten en potentiële projecten, implementeren van project office
Ontwerpen van een project proposal document ter ondersteuning van projectidentificatie en scope-afbakening voor de business users
Begeleiden van de voorbereidingen voor een interne & externe audit van de backup activiteiten voor alle Melexis-sites
Risico-analyse, begeleiding en opvolging van de insourcing van Oracle Outsourcing Services voor het Oracle ERP pakket

Onderneming: Computer Support NV (IBM), Antwerpen
Marktsegment: Hardware, software en diensten (IT)
Van-tot: 1 september 2000 – 30 april 2004

Functie : Business consultant (2003-2004)
Omgeving: AS/400 (IBM) - OS: OS/400 (IBM) met RPG IV, ILE

Gerealiseerd:
Automatisering pricing en verkoopstatistieken in een legacy RPG-omgeving; consultancy en adviesverlening op IT-vlak (Van Pelt Meubelen, Lummen)
Coaching en begeleiding van medewerkers op diverse projecten
Deelname aan een ERP-project (implementatie BaaNERP), onderdeel conversie: coördinatie, consultancy, analyse en programmatie, coaching (Hansen Transmissions, Edegem)
Veranderingsanalyse in een legacy RPG-omgeving (Press Shop, Groot-Bijgaarden)

Functie : Consultant & domeinverantwoordelijke legacy RPG (2002)
Omgeving: AS/400 (IBM) - OS: OS/400 (IBM) met RPG IV, ILE

Gerealiseerd:
Implementatie ERP-pakket (FRIDA, command AG) ter vervanging van legacy applicatie : projectleiding, consultancy, analyse en nazorg
Implementatie standaardsoftware (Continuans, TTS) ter vervanging van legacy applicaties: opstartondersteuning, projectleiding en nazorg
Overname en coördinatie ondersteuning Dimasys (distributiepakket): consultancy, analyse, programmatie, trouble-shooting
Diverse voorstudies (presales)
Renovatie in-house boekhoudpakket Oasys (RPG III) naar grafisch pakket Oasys Advanced (toevoegen grafische laag, connectiemogelijkheden met MS Office en BI): projectleiding, consultancy, lancering product en presales
Interfacing tussen iSeries en wireless mobile communicatietoepassing: projectleiding (Securis, Zaventem)

Functie : Consultant (2001)
Omgeving: AS/400 (IBM) - OS: OS/400 (IBM) met RPG IV, ILE

Gerealiseerd:
Implementatie standaardsoftware (Continuans, TTS) ter vervanging van legacy applicaties: voorstudie, ondersteuning in pakketselectie, projectleiding, consultancy, analyse, conversie, data- en systeembeheer (Deckers, Haasrode)
Implementatie ERP-pakket (FRIDA, command AG) ter vervanging van legacy applicaties: projectleiding, consultancy, analyse voor interfaces en maatwerk, personaliseren documenten
Implementatie maatwerksoftware in RPG IV ter vervanging van legacy applicaties (S/36): voorstudie, projectplan, analyse (ATI, Brussel)
Invoering Euro in legacy applicaties: analyse, projectleiding, consultancy (diverse projecten)

Functie : Analist-projectleider (2000)
Omgeving: AS/400 (IBM) - OS: OS/400 (IBM) met RPG IV, ILE

Gerealiseerd:
Implementatie ERP-pakket (FRIDA, command AG) ter vervanging van legacy applicaties: voorstudie (ACG, Antwerpen)
Interface iSeries-website voor presentatie TOP500: analyse en projectleiding (VKW-Limburg, Hasselt)
Invoering Euro in legacy applicaties: analyse, projectleiding, consultancy (E5-Mode, Sint-Niklaas)
Systeem- en databeheer (opwaarderen legacy omgeving) (Deckers, Haasrode)


Onderneming: Evo-Soft, Geel
Marktsegment: Software en diensten (IT)
Van-tot: 1 maart 2000 – 31 juli 2000

Functie : Detachering
Omgeving: Mainframe (Cobol)

Gerealiseerd: Projectleiding en ondersteuning analyse bij Landsbond Christelijke Mutualiteiten, Brussel


Onderneming: Dyka Plastics, Overpelt / Dyka, Steenwijk (NL)
(zusterbedrijven, dochters van Tessenderlo Chemie)
Marktsegment: Productie en distributie van kunststofbuizen en –hulpstukken, afvoer, bekabeling (chemische sector)
Van-tot: 12 september 1989 - 31 december 1999


Functie : IT Afdelingshoofd.
Afdeling van 3 personen:
1 netwerkbeheerder/analist-programmeur LAN
1 programmeur AS400
1 operationeel assistent

Omgeving: AS/400 (IBM) - OS: OS/400 (IBM) met RPG IV
DPS4 (Bull) – OS: GCOS2 (Bull) met Cobol

Gerealiseerd:
Implementatie BaaN IV: projectleiding, coördinator communicatie, conversie,
infrastructuurwijzigingen, budgetopvolging, werkgroepopvolging
Detachering naar Dyka, Steenwijk (NL) (met behoud van bestaande functies). Doel: deelnemen aan migratie van ERP-pakket Triton naar BaaN IV teneinde ervaring op te doen met ERP en projectmatige aanpak. Als zodanig voorzitter van de werkgroep rond kwaliteitsmeting en -registratie in een productieomgeving (volcontinue). Voorbereiden implementatie BaaN IV te Dyka, België (Plan van Aanpak, infrastructuurvernieuwing, contacteren consultants, audit door Deloitte &Touche).
Tegelijkertijd verantwoordelijke Y2K voor alle sectoren m.u.v. productie, onderhoud en kwaliteitsdienst
IT afdelingshoofd: strategische koerswijziging op IT-vlak: standaardiseren gebruikte soft- en hardware door overschakeling op pakketsoftware ten nadele van in-house ontwikkeling. Volledig hertekenen van de functies, werking en jobinhoud van het IT-departement. Keuze standaardsoftware: ERP (BaaN IV)
Selectie en implementatie van boekhoudpakket Extasy (ASQ), ontwikkeling maatsoftware binnen dit boekhoudpakket. Conversie van gegevens en software DPS4 naar nieuw target systeem
Applicatiebeheer (boekhouding (algemeen, analytisch), klant- en leverancieradministratie, artikel- en voorraadbeheer, personeelsbeheer, facturatie, statistieken), systeembeheer, analyse en programmatie, helpdesk, opleiding geven, synchronisatie met PC-software

Onderneming: M-Soft, Overpelt / Pragmatica, Brussel (zusterbedrijven)
Marktsegment: Software en diensten (IT)
Van-tot: 19 september 1988 - 11 september 1989

Functie : Analist – programmeur
Omgeving: MAI Basic Four (MAI) – OS: proprietary met Basic

Taakomschrijving:
analist-programmeur binnen in-house boekhoudpakket
verantwoordelijke backups
software-demo’s geven (prospectie)
helpdesk softwareproblemen
software-interventie en -installatie bij klanten

Opleiding interimmanager

Voortgezette opleidingen

Performance Management (ACT, Weert-Bornem), 2004
Situational Leadership (ACT, Weert-Bornem), 2004

Avondcursus: Ontwikkeling en aspecten van interactieve en dynamische websites (Syntra, Hasselt), 2004

Computer Support Academy & Microsoft Training: functionele opleiding MBS Navision, nadruk op Manufacturing, 2003-2004

Lid van IT Toolbox (news, industry articles, white papers rond 26 IT knowledge bases)

Lid van Studiecentrum Automatische Informatieverwerking (SAI) sinds 2003:
Workshop Projectleiding vanuit OO-perspectief (SAI - KUL)
Workshop Enterprise Content Management (SAI – Ometa)

Master in Informatie Technologie (VIK/KHK, Geel), promotie 2002-2003, behaald met onderscheiding.
Eindwerk: "Het Intelligente Document"


Opleidingen

PHHI, Elfde Liniestraat 26, 3500 Hasselt
Graduaat informatica (1986-1988, eindpercentage: 85%)
Eindwerk: “Automatisatie van de boekhouding en studentenadministratie van het Provinciaal Studentenhuis, Hasselt” (taal: dBase III+).
Eindwerk werd gebruikt tot 1997 waarna de instelling fusioneerde met andere scholen.

Limburgs Handelsinstituut, Collegelaan 9, 3600 Genk
Graduaat secretariaat-moderne talen (1984-1986, eindpercentage: 84%)
Eindwerk: “Kantoorautomatisering: Werking en gebruik van offsetmachines”

Humaniora: Maturiteitsdiploma (1984)
Economische (1981-1984)
Wiskunde-Moderne Talen (1978-1981)


Behaalde prijzen

Prijs voor het hoogste totaal, behaald voor het vak Nederlands
Prijs voor het hoogste totaal, behaald voor de vakken Boekhouden en Economie
Prijs voor de beste maturiteitsverhandeling

Prijs van de Kredietbank voor het hoogste totaal voor het vak Engels
Prijs van de Kredietbank voor het hoogste totaal voor het vak Duits
Prijs van het Limburgs Beroepskrediet voor uitzonderlijkheid
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennis/skills

Hardware system:
AS400, iSeries

Operating systems:
OS/400
GCOS2 (mainframe)
Windows client side (9x, XP)

Development:
RPG II, RPG/400, RPG ILE
Cobol ANSI 85
Basic
Dbase III+
HTML, XML
Java (basics)

Database & netwerken:
DB/400
SQL ANSI

Analysemethodieken:

ISAC
UML

Projectmanagement tools:

MS Project
IP (Intelligent Planner)
MBS Navision: eigen projectmethodologie
BaaN IV: eigen projectmethodologie, gebaseerd op Prince2

Softwarepakketten:

MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Explorer), MS Project, MS Visio
MBS Navision : ERP-pakket (modules Purchase, Sales, Manufacturing, Manufacturing Costing, Distribution (basics), Finance (basics), Designer (basics))
Continuans (TTS): ERP-pakket voor de medische en farmaceutische sector, focus op traceability en recall
FRIDA (command AG): ERP-pakket, huidige naam Oxaion
BaaN IV: ERP-pakket (modules Purchase, Sales, Manufacturing, Planning, Distribution, Storage & Location, Projects, Finance)
Extasy (Real Software): boekhoudpakket
Maatwerksoftware: boekhouding (algemeen, analytisch), klant- en leverancieradministratie, artikel- en voorraadbeheer, personeelsbeheer, facturatie, statistieken, interfaces naar externe systemen

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Moedertaal, perfect
Engels
Zeer goed
Frans
Goed
Duits
Goed

Overig

Aantal jaar ervaring per discipline

Cobol : 4 jaar
AS400, RPG, DB/400 : 12 jaar
ERP-implementaties : 5 jaar
Projectleiding (gemiddeld 100 mandagen, 5 resources, 6 maanden doorlooptijd), functionele consultancy, analyse : 5 jaar


Profiel en vaardigheden (steekwoorden)
Profiel: analist, projectleider, business analist, functioneel consultant (industriële en distributie-omgeving), change manager, database manager
Vaardigheden: groot analytisch en synthetisch vermogen, probleemoplosser, sterke organisator, sterk gericht op verandering en verbetering van bedrijfsprocessen. Teamleider, uitstekende communicator zowel schriftelijk als mondeling, 4-talig, in staat om met alle partijen te communiceren (klanten, leveranciers, business partners, management, ontwikkelaars...). Self-motivator, integer, met een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen en voldoende oog voor detail.
Passie voor IT, niet puur technisch of op zichzelf staand, maar in relatie tot de business: de verstandige en verantwoorde toepassing van IT in een bedrijf met het oog op optimalisering van de bedrijfsprocessen in overleg met mature key users is mijn ultieme wens.


Interessegebieden (theoretische kennis aanwezig)

extended ERP / ERM: projectleiding, consultancy, analyse (omgeving: SAP SD, SAP MM, SAP PP, SAP PS, SAP FI/CO – deze modules van SAP zijn qua filosofie en basiswerking gelijkvormig aan de corresponderende modules in BaaN en MBS Navision)
BPM in een industriële omgeving
ITIL

EAI: projectleiding, beheer en opzet virtueel datamodel

EII: projectleiding, beheer en opzet
enterprise content management
business intelligence & data mining & data warehousing: beheer en opzet datamodel

web development: XML / J2EE / integratie & linking met core, back office systemen Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :