Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

management

management

Werkervaring interimmanager

Business Ervaring

Heb gedurende mijn carrière een ruime ervaring opgedaan als Directeur ICT en Facilities met volledige verantwoordelijkheid voor omzet en resultaat. De afgelopen jaren heb ik veel aandacht besteed aan veranderprocessen en met name transformeren en integreren van grote organisatieonderdelen. Hierbij heb ik bewezen een strategische visie te ontwikkelen op de positionering van de ondersteunende bedrijfsonderdelen. Ik beheers het om deze optimaal aan te laten sluiten bij de organisatie ambities. Hierbij steek ik veel energie in het laten samenwerken van betrokken partijen.

Tevens heb ik heb mij bewezen om succesvol lange termijn strategieën te implementeren. Zo heb ik vorm en richting gegeven aan het proces dat geleid heeft tot de oprichting van het landelijke PIN betalingssysteem in Nederland. Ik heb in deze periode ruime ervaring opgedaan in het leiden van productieonderdelen in de fase van gigantische productiegroei. Ik ben volledig resultaatverantwoordelijk geweest voor het up en running houden van het (inter)nationale betalingsverkeer van Nederland, verdeeld over 8 rekencentra in het land. Als lid van het directie-team met een verantwoordelijkheid voor een budget dat in een periode van vier jaar groeide van vrijwel nihil tot 65 miljoen.

Ik kan een goede balans vinden tussen resultaat- en mensgericht leidinggeven. Ik ben commercieel ambitieus en heb een resultaatgerichte houding. De begrippen inspirerend, ondernemend, zelfverzekerd, representativiteit, humor en relativeringsvermogen typeren mijn karakter. Ook ben ik soms wat ongeduldig

Werkervaring en uitgevoerde projecten

B.V. (2005-heden)
Als adviseur werkzaam in adviestraject inzake uitbesteding ondersteunende automatisering en facilitaire diensten bij een adviesbureau dat werkzaam is bij een financiële instelling.
Als adviseur werkzaam bij een stichting die op Europees niveau sportgroepen uitzendt/uitwisselt om procesverbeteringen aan te brengen en klanttevredenheid van de dienstverlening te verhogen

Daarnaast als consultant advies geven inzake Compliance management en Compliancy


Interpay Nederland B.V. (2000-nov 2005)
Als Vice President, lid van het management team van Interpay verantwoordelijk voor het verregaand reorganiseren van de kantoorautomatisering en facilitaire dienstonderdelen met een sterke kostenreductiefocus. Daarnaast het vormgeven van een Shared Service Center met verregaande uitbesteding, teneinde maximale kostenflexibiliteit na te streven.
Verantwoordelijk voor een “in Control” organisatie inzake compliancy.
Het inrichten van een solide klantgerichte organisatie, met het accent op ondernemerschap, effectief en efficiënt, klantgericht personeel en heldere, meetbare afspraken met klanten. Daarnaast is de organisatie ‘in control’, is er een 25% kostenbesparing doorgevoerd en is er een hogere klanttevredenheid én medewerkertevredenheid gerealiseerd. Belangrijke aandachtspunten waren het garanderen van de diensten en dienstverlening aan klanten, terwijl er ingrijpend gesneden werd in de personele bezetting (van 250 naar 120 medewerkers), met de daarmee gepaard gaande onrust.

Interpay Nederland B.V. (1997-2000)
Leiding geven aan de fusie van rekencentra van Beanet, Eurocard en Bankgirocentrale tot Interpay Nederland en aangesteld tot General Manager IT en directielid. Het was mijn taak integratie te bewerkstelligen tussen de verschillende geautomatiseerde processen daar waar synergetisch voordeel te behalen viel. Een moeilijkheidsfactor daarbij was het verschil in cultuur tussen de fusiepartners. Daarnaast is het aantal transacties in deze periode gegroeid van 40.000 naar 4.500.000 per jaar, verdeeld over 8 rekencentra in het land. In deze fusie werd indirect leiding gegeven aan 400 medewerkers.

Nieuwe inzichten hebben daarna geleid tot herindeling van de organisatie naar resultaat verantwoordelijkheid. Dientengevolge is eind 1998 onder mijn leiding gewerkt aan ontvlechting van de onderhavige processen van een taakgerichte naar resultaatgerichte exploitatie ICT-infrastructuur.

Eurocard/Beanet (1995-1997)
Als lid van het directieteam was ik verantwoordelijk voor het opzetten uitbouwen van een exploitatie- en beheeromgeving en ontwikkelomgeving voor het Creditcard betalingsverkeer systeem waarin zowel nationale als internationale betalingen verwerkt werden.
In een betrekkelijk korte tijd is een een instabiele productie site getransformeerd tot een internationaal gewaardeerde productieomgeving. Op mijn initiatief en onder mijn leiding heeft tevens de interne werkplek automatisering gestalte gekregen.

Beanet (1991-1995/97)
Ik was verantwoordelijk voor het opzetten van de exploitatie en ontwikkeling van het PIN betalingssysteem in Nederland. Was lid van het directie-team en verantwoordelijk voor een budget dat in een periode van vier jaar groeide van vrijwel nihil tot 65 miljoen. Deze gigantische groei van, en geloof in, heeft geleid tot een product dat een maatschappelijke afhankelijkheid kent.

Het elektronische nationale betalingsverkeer is daarmee ingevoerd.


Buma/Stemra (1987-1991)
De opdracht bij aanstelling was om de kwaliteit van de exploitatie te verbeteren. Dit is bereikt door het niveau van zowel de medewerkers als de producten en werkwijze te verbeteren.


Buma/Stemra (1975-1987)

Verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van alle software van Buma/Stemra. Ik gaf hierbij leiding aan 24 programmeurs en een tweetal functionele ontwerpers.

Onder mijn verantwoording is een geautomatiseerd systeem ingevoerd om de geïncasseerde royalties op een juiste wijze aan de componisten en tekstschrijvers uit te betalen. De registratie van muziekwerken en rechtenhouders diende te worden opgezet in een nog te ontwerpen IDMS database omgeving.


Opleiding interimmanager

Universitair IBO Bedrijfskunde
HBS-b
Ambi
KrauthammerConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Strategisch inzicht en innovatief denkvermogen
- Ruime ondernemers- en managementvaardigheden in
initiërende en coachende zin
- Analyserend vermogen om op conceptueel en
operationeel niveau te functioneren
- Pragmatisch en resultaatgericht
- Zelfverzekerd
- Creatief
- Humor
- Teamplayer


- Algehele leiding Beanet tezamen met commercieel directeur in opzet PIN van complexe afdelingen in zowel ICT- productie als ontwikkeling.
- Algehele leiding operations Interpay
- Algehele leiding geven aan grote facilitaire afdelingen met een budget > 50 miljoen.
- Eindverantwoordelijk voor complexe verandertrajecten (reorganisaties) met een doelstelling efficiency en kostenreductie (tot 14 miljoen).
- Begeleiden op strategisch en tactisch niveau van diverse sourcingstrajecten (faciltaire onderdelen en ICT-kantoorautomatisering). Belangrijkste doelstelling: kosten flexibiliseren
- Eindverantwoordelijk om kwaliteitsprocessen in te voeren (bbsc)
- Ontwikkelen visie en strategie voor directie en hoger management op het gebied van ondersteunende processen.


Talenkennis interimmanager

Engels Deens

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :