Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

1999 - heden Zelfstandig gevestigd als interim-manager.

2003 – juli 2004 Maatschappelijke Opvang Noord-West-Veluwe
Directeur a.i.
- tot stand brengen van een fusie
- sturing geven aan kwaliteitsverbetering (INK-model)
- structuur aanbrengen in processen
- dagelijkse leiding van de organisatie

2002 – heden CareerHandling, organisatie voor loopbaanmanagement en coaching
Subsidiedeskundige
Outplacementcoaching, daarbij gebruik makend van SHL OPQ32 competentiescan
Managementcoaching

2001 - 2002 Reïntegratiebedrijf Kliq Noord Limburg;
Vestigingsmanager a.i.
- dagelijkse leiding over team van professionals en ondersteuning (19 fte)
- begeleiding van het veranderingsproces van een ambtelijke publiekrechtelijke organisatie naar een privaatrechtelijke marktgerichte projectorganisatie
- stroomlijnen van het werkproces
- relatie met opdrachtgevers herstellen

2000 - 2001 Reïntegratiebedrijf Kliq Midden Limburg;
Vestigingsmanager a.i.
- dagelijkse leiding over team van professionals en ondersteuning (26 fte)
- begeleiding van het veranderingsproces van een ambtelijke publiekrechtelijke organisatie naar een privaatrechtelijke marktgerichte projectorganisatie.
- stroomlijnen van het werkproces
- relatie met opdrachtgevers herstellen

2000 - 2000 Koninklijke De Ruijter BV te Baarn;
Directeur P&O a.i., lid centrale directie;
- dagelijkse leiding over de stafafdeling P&O. (6 fte)
- opzetten en implementeren van een aantal projecten rondom herziening/flexibilisering van arbeidsvoorwaarden (cafetariamodel), resultaat- en ontwikkelingsbeleid, terugdringing ziekteverzuim.
- sparringpartner van alg. directeur

1999 - 2000 Stichting CNV/FNV Brug- en Instroomprojecten te Amsterdam;
Projectleider a.i. Brugproject Amsterdam Zuid;
- dagelijkse leiding over team van professionals en ondersteuning (14 fte)
- verantwoordelijk voor productienormering en (financiële) rapportages aan opdrachtgevers t.b.v financiering
- vormgeven en doorvoeren van efficiëntere bedrijfsvoering

1994 - 2000 NIM Bedrijfsmaatschappelijk Werk BV;
Algemeen directeur/ directeur Beheer, tevens dga;
Vanuit de stichting NIM gestart met het opzetten van een afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze afdeling in korte tijd ontwikkeld tot een zelfstandige Besloten Vennootschap en een gerenommeerde landelijk werkende commerciële organisatie met, ten tijde van mijn vertrek, 55 werknemers. Belangrijkste activiteit van de organisatie is het reïntegreren van werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Belangrijkste opdrachtgevers zijn Arbo-diensten, uitvoeringsinstellingen, verzekeraars.

1988 - 1994 Stichting NIM Instelling voor Maatschappelijk werk Nijmegen, Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal;
Gestart in de functie van staffunctionaris Personeelszaken, later senior staffunctionaris Organisatie en Financiën.
In deze functies onder meer verantwoordelijk geweest voor de financiële en personele bedrijfsvoering.
Fusie gecoördineerd met regionale organisaties voor maatschappelijk werk.
Andere subsidiëringmethodiek, van exploitatiesubsidie naar budgetsubsidie, ontwikkeld en doorgevoerd in samenspraak met gemeentelijke subsidiegevers.

1987 - 1988 Waterschap De Maaskant te Oss;
Juridisch medewerker;
Functie-inhoud: het oplossen van juridische vraagstukken op het gebied van de waterhuishouding in Oost-Brabant

1976 - 1981 Horeca-exploitant;
In 1976 gestart met het opzetten van een eigen (muziek)cafébedrijf. Tot 1982 als eigenaar dit café geëxploiteerd.

1974 - 1976 Vormingsleidster
Stichting Vormingswerk voor Werkende Jongeren te Nijmegen;
.Opleiding interimmanager

WO- doctoraal Nederlands Recht
Post doctoraal Notarieel recht
HBO Sociaal Cultureel Werk
HBS
Cursussen: financieel management, organisatiekunde, communicatie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

algemeen management in veranderende organisaties
HRM management

Als (verander)manager heb ik veel ervaring opgedaan in;
- cultuurverandering van de ambtelijke - naar de marktgerichte projectorganisatie,
- professionaliseren van dienstverlening
- stroomlijnen van werkprocessen en verzakelijken van interne bedrijfsvoering,
- leiding geven aan professionals op minimaal hbo-niveau
- onderhandelen en samenwerken met gemeentelijke overheden


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans, Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :