Flex Manager
De top 21230 Flexmanagers van Nederland
21230 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

hoofd algemene en juridische zaken, lid managementteam
•opzetten en vormgeven organisatie, coachen van 10 medewerkers, verantwoordelijk voor algemene zaken/bedrijfsvoering: huisvesting, interne organisatie;
•opstellen jaarprogramma’s en afdelingsplannen;
•bepalen van beleid en visie afdeling en hele organisatie;
•fungeren als directiesecretaris, sparringpartner van de directeur en troubleshooter;
•voeren van bestuurlijk overleg met ministeries en leden Raad van Toezicht
•opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk;
•centrale rol in opstellen kwartaalrapportages, jaarverslagen en voorbereiding vergaderingen RvT.

juridisch controller bij gemeente
•het invoeren van verbeteringen in de juridische dienstverlening van de gemeente; maken van standaardcontracten, standaardbeschikkingen, checklisten, bestuursovereenkomsten; actualiseren van de mandaatregeling;opstellen van richtlijnen voor het publiceren van vergunningen en besluiten, opzetten van een regelingenbestand, maken algemene voorwaarden;
•het fungeren als algemene juridische vraagbaak
•fungeren als klachtencoördinator;
•het optreden als procesvertegenwoordiger van de gemeente bij de commissie bezwaar- en beroepschriften.
-beoordeling en opzetten van contracten
-opstellen bezwaarschriften
-advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening
-advisering op het gebied van handhaving
-opstellen werkinstructie bijzondere opsporingsambtenaar

beleidsmedewerker bestuurlijk juridische zaken en strategie
•directiebreed adviseren vooral op het gebied van civielrecht en administratief recht (contracten, procedures vergunningen, schadevaringen, mandaatregeling, AWB);
•behandelen van beroepszaken bij de Raad van State;
•opstellen van vergunningen en contracten;
•fungeren als juridische vraagbaak;
•secretaris van interdepartementaal overlegorgaan Permanente Kontaktgroep Handhavingsdiensten Noordzee

Opleiding interimmanager

VWO
HTS Civiele techniek (ing.)
Open Universiteit Nederlands Recht (mr.)
Grotius Academie milieurecht (KUN, Nijmegen)
cursus Wet ketenaansprakelijkheid (KvK Rotterdam)
cursus aansprakelijkheden in de bouw (PAO EUR, Rotterdam)
actualiteiten bouwrecht +aanbestedingsrecht (PAO EUR, Rotterdam)
training effectiever functioneren in het managementteam
actualiteiten bouwrecht (PAO EUR, Rotterdam) + mediatraining (Brainbox, Hilversum)
diverse office-applicaties

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Allroundmanager, meer generalist dan specialist: daardoor breed inzetbaar. Zeer ervaren in het maken van analyses en het formuleren van praktische en creatieve oplossingen (al dan niet juridisch). Is communicatief vaardig, kan goed luisteren en kan op diverse niveau’s meepraten. Kan goed schakelen en kan partijen met tegengestelde belangen bij elkaar brengen. Is een evenwichtige persoonlijkheid. Is positief kritisch ingesteld met goed gevoel voor humor. Werkt hard, is een doorzetter en is veelzijdig inzetbaar in managementfuncties. Sterk in het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Kan uitstekend een afdeling managen en medewerkers coachen door ze positief te stimuleren en duidelijkheid te geven over wat er van ze wordt verwacht. Zakelijke werkwijze met ruim voldoende aandacht voor menselijke aspecten.
Heeft oog voor detail zonder het overzicht te verliezen. Sterk in het schrijven van teksten, in staat om goed en snel in nieuwe onderwerpen in te werken en eigen te maken. Kan goed functioneren in technische omgeving, kan brug slaan tussen vakgebieden.


Talenkennis interimmanager

Nederlands goed
Engels redelijk
Duits redelijk

Overig

Huidige opdracht loopt tot 1 februari 2005 (20 uur per week).

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :