Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Adviseur arbeidsvoorwaarden / personeels- en salarisadminist

Adviseur arbeidsvoorwaarden / personeels- en salarisadminist

Werkervaring interimmanager

1999 – heden:
Eigen bedrijf / zelfstandig gevestigd adviseur PZ Advies.

PZ Advies adviseert ondernemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelszaken en ondersteunt waar nodig bij de implementatie van regelingen.
De advisering wordt gegeven vanuit de kennisgebieden arbeidsrecht, fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht.
Bij de advisering en in de uitvoering van zaken wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de administratieve organisatie van de cliënt; regelingen moeten immers ook praktisch uitvoerbaar zijn.

De voornaamste werkzaamheden liggen op het gebied van:
• Advisering bij toepassing van arbeidsvoorwaarden:
- harmonisatie: bij jonge, snelgroeiende ondernemingen, bij fusies of overname;
- flexibilisering: cafetariasysteem ofwel afstemmen van voorwaarden op wensen van individuele werknemers;
• opstellen van personeelsbrochures (reglementen) met bijhorende modellen voor o.a. arbeidsovereenkomsten;
• opstellen van Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenoverzichten;
• Toepassing van een rekenprogramma ter vaststelling van besteedbaar jaarinkomen voor de werknemer alsmede de kostprijs voor de werkgever, ofwel: loonkosten inzichtelijk en beheersbaar maken;
• Interim management personeelszaken

• Opzetten van arbeidsvoorwaardenbeleid, functiewaardering-, beoordeling- en beloningsysteem, communicatie met externe instanties, aansturing van salarisadministratie
• Ondersteuning van, en vraagbaak voor P&O’ers van diverse divisies op gebied van arbeidsvoorwaarden en administratieve organisatie.
• Lezingen en prestaties op het gebied van arbeidsrecht en fiscaliteit en de consequenties op arbeidsvoorwaarden
• Ondersteuning bij invullling van arbeidsvoorwaardenbeleid en bijbehorende administratieve organisatie bij nieuwe acquisities
• Opzetten administratieve organisatie salarisafdeling
• Vaktechnische ondersteuning en training aan medewerkers P&O- en salarisafdeling
• Harmonisatie arbeidsvoorwaardenpakket na fusie
• Flexibilisering arbeidsvoorwaarden met implementatie bijbehorende administratieve organisatie


2008-2009: Mazars Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen parttime verbonden aan de maatschap als Adviseur Loonbelasting en sociale verzekeringen. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de adviesgroep voor regio Oost Nederland (kantoren Apeldoorn en Enschede, met standplaats Nijmegen).
Voornaamste werkzaamheden:
- aanspreekpunt voor accountants op vakgebied LB/SV
- lezingen verzorgen in regio alsmede voor salarisadministeurs landelijk
- uitvoeren van due dilligence onderzoeken
- DGA-problematiek gebruikelijk- en doorbetaaldloonregeling/SV-positie
- Uitbouwen kennisgebied uitzendwezen
1998-1999: Liebau & Clercx Adviesgroep te Eindhoven en Helmond als Adviseur Arbeidsvoorwaarden. Voornaamste werkzaamheden:
- flexibilisering van arbeidsvoorwaarden
- opstellen van Personal Benefits Statements
- ontwikkelen van een rekenprogramma ter vaststelling van besteedbaar jaarinkomen voor de werknemer alsmede de kostprijs voor de werkgever
- schrijven van personeelsbrochures (reglementen) met bijhorende arbeidsovereenkomsten
- afstemming arbeidsvoorwaardenpakket bij bedrijfsovername
- deelnemen in CAO-onderhandeling
1979-1998 :

Deloitte & Touche Accountants en Belastingadviseurs
- de eerste negen jaren in de reguliere carrièrelijn als assistent accountant: verzorgen van administraties, jaarrekeningen, aangiftes loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting;
- de laatste tien jaren service-afdeling opgezet waar de salarisadministratie en aanverwante dienstverlening voor 450 bedrijven (MKB) werd verzorgd, daarnaast geadviseerd op het gebied van administratieve organisatie (grotere bedrijven), CAO-toepassing, beloningsstructuren, arbeidsrecht (met name arbeidsovereenkomsten en ontslagkwesties) en loonbelasting (belaste en onbelaste loonbestanddelen


Opleiding interimmanager

1979 – 2001
PDB, MBA, SPD
Daarnaast specifieke cursussen op het gebied van arbeidsrecht, loonbelasting en sociale verzekeringen als ook personeelszaken.
Binnen Deloitte & Touche Accountants en Belastingadviseurs opgeleid tot gekwalificeerd Beloningsadviseur en docent voor de opleidingen voor salarisadministrateurs


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zelfstandig, stressbestendig, organisatietalent, daadkrachtig, gericht op mensen, optimistisch, flexibel, pragmatisch en analytisch.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Voorkeur soort functie:
- advisering en implementatie arbeidsvoorwaarden (compensation & Benefits)
- leidingevende functie personeels- en salarisadministratie

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :