Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim HR- adviseur en (verander ) manager

interim HR- adviseur en  (verander ) manager

Werkervaring interimmanager

AGIS ZORGVERZEKERAAR, AMERSFOORT 11-2007-07-2008
Transitiemanager a.i.,verantwoordelijk voor het begeleiden van de inrichting van telefonie voor zorgverleners van Agis. Het betreft hier een ingrijpende (cultuur)verandering voor de back-office van Zorgverlenersdeclaraties, een afdeling van ruim 100 medewerkers.
Belangrijkste resultaten:
- Transitie doorgevoerd met betrokkenheid en inzet van medewerkers en teamleiders
- Processen, systemen en managementinformatie aangepast
- Organisatiebrede overlegvormen en kennisuitwisseling telefonie opgezet
- 5 teamleiders functioneel leiding gegeven en gecoacht bij uitvoeren transitieproces

WELZORG BV., ALMERE 03-2007-10-2007
P & O adviseur a.i voor ca. 400 medewerkers, overbrugginstraject. Welzorg is een commerciele leverancier van revalidatie-hulpmiddelen met ca. 1000 medewerker en vestigingen in Nederland en toenemende activiteiten in m.n. Scandinavië. In 2006 is een centralisatie naar 4 service-centra doorgevoerd die om diverse redenen niet bleek te werken, waarna in 2007 de organisatie weer is gedecentraliseerd naar 27 vestigingen.
Belangrijkste resultaten:
- Met managers (structurele) knelpunten door centralisatie opgelost
- Implementatieplan personele dentralisatie en herinrichting 27 vestigingen opgesteld
- Decentralisatie incl personele consequenties in ca. 6 weken doorgevoerd

ACHMEA / EUREKO HOLDING, APELDOORN 2003-2006
HR-adviseur, in eerste instantie belast met een deelproject van centralisatie van IT-activiteiten binnen Achmea (verzekeraar met ca. 22.000 medew.) in 2003. In totaal groeide de IT-afdeling van 450 naar ca. 1000 medewerkers.Adviseren lijndirecteuren en –managers in verdere organisatie-ontwikkeling van nieuw gevormde afdelingen met in totaal ca. 200 IT-professionals. Reguliere HR-werkzaamheden zoals OR-trajecten, opleidingen, functiewaardering, ontslag enz.
Belangrijkste resultaten:
- Centralisatie doorgevoerd in 5 maanden, inclusief inrichten en bemensen afdeling
- Structureel geanticipeerd op verdere organisatiewijzigingen met advisering, zoals opnieuw herinrichten afdelingen, begeleiden OR-trajecten, doorvoeren wijzigingen functiegebouw Achmea

CENTRAAL BEHEER ACHMEA, APELDOORN 2001 -2003
Afdelingsmanager, verantwoordelijk voor 2 afdelingen binnen Collectief Pensioen Achmea (in totaal 260 medewerkers) met 2 - 4 groepsmanagers en 40 -80 contractbeheerders.Binnen Collectief Pensioen worden grote pensioencontracten van Achmea geadministreerd met bijbehorende financiële belangen.

CENTRAAL BEHEER ACHMEA, APELDOORN 1998 -2001
Groepsmanager, verantwoordelijk voor operationele pensioenafdeling met ca. 15 contractbeheerders.Aandachtspunten: inrichting werkprocessen, werkvoorraden, relatie met klanten en front-office c.q. accountmanagement.

CENTRAAL BEHEER ACHMEA, APELDOORN
Groepsmanager, verantwoordelijk voor operationele pensioenafdeling met ca. 15 contractbeheerders.Aandachtspunten: inrichting werkprocessen, werkvoorraden, relatie met klanten en front-office c.q. accountmanagement.

RZR ZORGVERZEKERAAR 1995 -1998
Teammanager, verantwoordelijk voor team van ca. 35 medewerkers die declaraties van zorgverleners verwerkten. RZR was een zorgverzekeraar met ca. 500 medewerkers

Tot 1995 verschillende functies in profit en non-profit organisaties als leidinggevende, intercedente e.d.

Opleiding interimmanager

1981- 1986 H.B.O. Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid
1996 - 1997 leergang organisatiekunde en verandermanagement
1998 - 2000 post-H.B.O. Bedrijfskunde
2000 - 2006 diverse begeleidingstrainingen, o.a. lichaamsgerichte begeleiding, verliesbegeleiding, focussenConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren manager en HR-adviseur met ruim 25 jaar ervaring in verschillende soorten organisaties, zowel non-profit als profit. Open, inspirerend en daadkrachtig. Werk vanuit luisteren en en een authentieke benadering aan organisatie-ontwikkeling door verandering of verbetering, gericht op de korte én langere termijn. Helder, direct en pragmatisch in mijn aanpak. Ruime ervaring in organisatie- en cultuurveranderingstrajecten. Vanuit HR- en bedrijfskundige achtergrond en ervaring gericht op zowel de mens- als de proceskant van verandering.

Talenkennis interimmanager

Engels goed
Frans redelijk/goed
Duits redelijk/goed

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :