Flex Manager
De top 21191 Flexmanagers van Nederland
21191 professionals

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Management, Algemeen Management

Interim Management, Algemeen Management

Werkervaring interimmanager

2006 - Heden
UWV
Ketenmanagement
Mijn taken binnen het UWV bestonden uit management Ketenbesturing binnen het project Problematiek Basisgegevens (PBG). Project om de problemen die er eventueel zijn met de basisgegevens in Polis te onderkennen en op te lossen. Daarnaast het implementeren van ketenbesturing in de keten van de Basisgegevens.

De uitdaging van dit project bestaat uit het inrichten van de processen over de divisies. Werkzaamheden hierin zijn onder andere:
- Inrichten en opstellen van processen ten aanzien van Ketenbesturing;
- Contacten met de afnemers (Divisie AG, WW, AG-ZW, FA, Belastingdienst);
- Management rapportage aan stuurgroep en afnemers;
- Aansturing Analyseteam;
- Begeleiden en adviseren van de afdeling Proces en Systeembeheer UWV gegevensdiensten (UGD) naar de nieuwe werkwijze.

2004- 2006
UWV
Projectmanagement
Specifiek bestonden mijn taken binnen UWV uit Project management, binnen het programma Front office/ Back office (FoBo inrichting), voor het project Huisvesting & Connectiviteit (H&C). Onderdeel van het samenvoegen van de diverse uitkeringinstanties (UVI’s) tot het UWV is het inrichten van (nieuwe) regiokantoren waar de diverse Uvi’s samen gevoegd worden. Het project H&C zorgt voor de implementatie op niveau van proces en techniek. Uitgevoerde werkzaamheden:
- Dagelijkse projectleiding;
- Intermediair tussen proces en IT;
- Contacten met leveranciers (offertes + opdrachten);
- Contacten met de diverse Uvi’s op regio en directieniveau;
- Implementeren van de processen binnen UWV;
- Begeleiden medewerkers gedurende implementatie;
- Verzorgen van financiële rapportages


2000 – 2004

Senior Consultant/ Projectmanager/Interim manager
Als projectleider/ projectmanager/interim manager werkzaam geweest bij diverse profit en non profit bedrijven waaronder Shell, Ahold, Werkzaamheden bestonden onder meer uit:
- Het inhoudelijk schrijven en uitvoeren van volledige projectplannen voor onder andere de migratietrajecten infrastructuur, applicatie’s en grootschalige verhuizingen automatisering.
- Het coördineren van applicatietesten en applicatiemigratie’s zodat deze binnen de (gemigreerde) infrastructuur aan de voorwaarden voldeden zoals met de opdrachtgever besproken en vastgelegd. Zowel kantoorautomatisering als specifieke branchegerichte applicatie’s.
- Het coördineren van interne verhuizingen zowel binnen locatie’s als overstijgende locatie’s.
- Verantwoordelijk voor de projectbezettingen (aanname, functionerings- en beoordelingsgesprekken, kwaliteitsbevordering, beloning en ontslag);
- Verantwoordelijk voor het opbouwen en in standhouden van een netwerk aan in- en externe contacten (contractbesprekingen, onderhandelingen, presentaties);


1998 – 1999
Sententia
Senior Account manager / Adviseur
Het uitbouwen op basis van bestaande en nieuwe opdrachtgevers van dit relatief kleine ICT detacheringsbureau tot een bedrijf met continuïteit. Naast de commerciële verantwoordelijkheid ook opgetreden als adviseur voor opdrachtgevers in de bezetting van het ICT personeel op infrastructuurafdeling en de samenstelling van het ICT personeel.
Als Senior Account Manager verantwoordelijk en uitvoerend voor:
- Het plaatsen van tijdelijk personeel bij opdrachtgevers
- Aanname technisch personeel zowel ontwikkeling als beheer
- Het opbouwen en in standhouden van een netwerk aan in- en externe contacten (contractbesprekingen, onderhandelingen, presentaties)

Februari 1996 – december 1997
Ministerie van Defensie
Projectofficier
Als projectofficier (Projectleider) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de infrastructuur en gedeeltelijke ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd staf informatie systeem ten behoeve van operationele en tactische eenheden in NAVO verband. Dit informatiesysteem wisselt informatie uit met andere NAVO landen zoals Spanje, Denemarken, Engeland en VS die een eigen Staf Informatiesysteem aan het ontwikkelen waren. Mijn taken hierin waren:
- Verantwoordelijk voor de migratie W3.11 naar Windows NT, ontwikkeling en het beheer van de servers en infrastructuur op microsoft platform;
- Het uitbreiden van de ontwikkel- en beheerafdelingen van 8 naar 70 personen; De afdelingen Infrastructuur zijn voor de migratie naar het microsoft platform samengevoegd om er voor te zorgen dat de migratie succesvol zou plaatsvinden.
- Samenvoeging van diverse ontwikkelafdelingen; Er waren te kleine afdelingen gevormd waardoor er door de RAD ontwikkeling van applicatie’s in Visual Basic, C++ te weinig controle was op de samenhang. Samenvoeging daarvan leidde ertoe dat de applicatie’s beter beheersbaar werden om te ontwikkelen.
- Het opzetten van een flexibele en hoogwaardige infrastructuur, in combinatie met diverse verbindingsmiddelen;
- Invoering van projectmatig werken in de ontwikkelafdelingen, inclusief urenverantwoording;
- Invoering van Service Level Agreements met de diverse eenheden;
- Lid van de internationale architectuur werkgroep;

Augustus 1994 – januari 1996
Ministerie van Defensie
Stafofficier Opleidingscentrum
Als stafofficier van de opleidingsrichting Overige en Kader verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleidingseenheid. Dit omvatte onder andere:
- Budgetverantwoordelijk voor opleidingsgelden;
- Opstellen van het productiejaarplan;
- Plannen van de cursussen voor de cursisten conform de syllabi en behoeftestelling;
- Het inzetten van instructeurs voor de benodigde cursussen:
- Het aanvragen van cursussen voor de instructeurs;
- Het toetsen van de lesbekwaamheid van de instructeurs;
- Overleg met andere opleidingsrichtingen over de inzet van materiaal en instructeurs;

- Het invoeren, plannen en samenstellen van nieuwe cursussen ten bate van crisisbeheersings operatieën.

Daarnaast lid van de stuurgroep MISOC 2000 (Management Informatie Systeem Opleidings Centra) De stuurgroep had tot doel het opstellen van de functionele specificaties en adviseerde in het doen van aanpassingen omtrent het gebruik en de rapportages die het informatiesysteem moest genereren.


Opleiding interimmanager

Atheneum (Diploma)
Universiteit arbeids- en organisatiepsychologie (Diploma)
Universiteit technische informatica (Diploma)

Logistiek Management
ITIL
Prince2
Service Level Management
Beoordelingsgesprekken
Functioneringsgesprekken
Schriftelijk rapporteren


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategie; de keuze voor competentiemanagement verankeren door te investeren in leren en ontwikkelen van medewerkers.
Managementstijl; coachende houding van managers. Dit betekent voorwaarden scheppen vanuit de competenties. Tevens ondersteuning bieden in de ontwikkeling van talenten.

Systemen; systemen en procedures ondersteunen het ontwikkelingsproces van medewerkers.

Personeel; een verschuiving in het denken in taken naar denken in mensen. Kijken naar de fit tussen de talenten van de medewerkers en de competenties waarover zij moeten beschikken.

Cultuur; leercultuur, medewerkers zien als mensen met talenten die zij willen en kunnen ontwikkelen.Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Spaans allen vloeiend in woord en geschrift; Frans en Duits redelijk, Russisch zeer matig.


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :