Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interimmanager

interimmanager

Werkervaring interimmanager

Ervaring

1980-1981 Economist ESSO Nederland BV

1981-1984 Medewerker personeelszaken Verolme Botlek BV

1984-1989 Supervisor Personnel Hercules BV
Verantwoordelijk voor het personeelswerk van de sector Hoofdkantoor.
- Management Development programma opgesteld en begeleid.

1989-1991 Manager Personeelszaken Benelux Rosemount BV
Verkoop- en service bedrijf voor meet- en regeltechniek met 180 FTE;
- De afdeling opgericht: o.a. het opzetten van een dossiersysteem en het invoeren van een personeelinformatie-systeem.
- Franstalig personeel voor de omgeving Brussel geselecteerd.

1991-1993 Manager Human Resources Kent BV
Gevraagd voor de functie; Installatie en constructiebedrijf met 450 FTE. Gaf leiding aan 7 medewerkers
– Verantwoordelijk voor het uitzenden van personeel naar projecten op verschillende locaties in Europa.
- Reorganisaties doorgevoerd en een sociaal plan uitonderhandeld.
Het bedrijf is opgeheven in 1993.

1993-1996 Manager P&O Fico BV
Productie- en assemblagebedrijf van machines voor de halfgeleiderindustrie met 760 FTE verdeeld over 6 vestigingen wereldwijd; gaf leiding aan een personeeldienst van 7 medewerkers in binnen en buitenland en daarnaast aan de interne diensten: receptie- en cantine-diensten in totaal 12 medewerkers; verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het sociale beleid; training en opleidingen; ARBO zaken; overlegzaken en arbeidsvoorwaarden.
- Structuur opgezet voor een management opvolgingsplan.
- Integratie van de decentrale R&D werkzaamheden begeleid en uitgevoerd.
– Ex-pat systeem opgesteld voor uitzendingen naar de USA, Korea en Singapore.
– Koreaans personeel geselecteerd en aangenomen voor een nieuw op te zetten bedrijf in Korea.
De functie is door een reorganisatie als gevolg van een overname komen te vervallen.

1996- 1998 Manager Human Resources/Legal BDM Nederland BV
Interim functie: Verantwoordelijk voor het sociale beleid en juridische zaken.
- Juridische ondersteuning gegeven voor het aangaan van een licentie overeenkomst met Hitachi Chemicals.
- Structuur vastgesteld voor het innen van royalty’s en licence fees.
- Begeleiden van het bedrijf in een afbouwfase.

1998- 2000 Directeur Human Resources / Legal Atag Group NV

Verantwoordelijk voor human resources binnen de Atag Group (N/Dld/Hun). Dit hield tevens in Facility management, de salarisadministratie en overlegaangelegenheden en juridische zaken.
- De afdeling P&O geherstructureerd naar een functie die binnen een matrixorganisatie past.
- Implementatie van een set arbeidsvoorwaarden voor alle Nederlandse bedrijven.
- Een basis gelegd voor een modern personeelbeleid.
- Pilot gestart met een europees personeel informatie systeem.
- Juridische ondersteuning gegeven bij de onderhandelingen en verkoop van een bedrijfsonderdeel.
- Voorzitter van de werkgroep Millennium.
– Gaf leiding bij de ingezette herstructurering en personeelsinkrimping.
- Gaf juridisch advies aan de verschillende bedrijfsonderdelen in claim situaties.
Het concern is deels failliet gegaan en in delen aan derden overgedaan. Afbouw van het personeel van 3000 naar 400 medewerkers.
2000- heden Partner Te Bokkel & Company

Business Consultancy voor bedrijven tot 3000 FTE. Herstruktureringen,
Social audits, begeleiden van aan- en verkopen van bedrijven. Business development en
business research. Confidential search en outplacement-trajecten.
Geregistreerd Mediator.
Zie bijgevoegde lijst projecten op HRM gebieden.
2001 -heden zelfstandig interimmanager

Opleiding interimmanager

Opleiding

-Duitse School(Milaan;Rome) 3 klassen Mittelschule
-HBS-A diploma 1972
-Rijksuniversiteit Groningen Doct.Sociaal Economisch Recht 1980
-Rijsuniversiteit Groningen Capita Bedrijfskunde (A&O) 1980

Aanvullende cursussen op het gebied van Human Resources

-Hay Funktie analyse
-Gitp Werving en Selectie
-KDI en DNV Kwaliteits management
-Praehep Middle Management cursus
-Arbo coordinator cursus
-Projectmanagement
-microsoft office,Word/PP/EXC/oulook/lotusnotes
Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Organisator; teambuilder; communicatief sterk; integer:open en direct; resultaatgericht; zelfstarter; analytisch sterk; besluitvaardig.

Talenkennis interimmanager

Talenkennis engels, frans, italiaans,duits

Overig

PENCO

Projecten HRM (interim)

IT Bedrijf

Een bedrijf in een groeifase ondersteunen bij het uitbouwen van de sales-organisatie. Na een onderzoek van de behoefte en de plannen voor de komende jaren is een succesvolle search uitgevoerd naar onder andere een General Manager en een aantal Consultants.

Productiebedrijf

Voor een firma in het oosten van het land is een analyse uitgevoerd voor het werven van productiepersoneel in de Euroregio. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een handboek waarin alle stappen van werving tot en met indienstneming zijn opgenomen. Rekening is daarbij gehouden met de verwijzing naar de juiste instanties en het aangeven van de handelingen en informatie die van belang zijn bij de indienstneming van buitenlands personeel. De eerste Duitse werknemers zijn reeds ingestroomd.

Sales kantoor

In opdracht van een buitenlandse firma is het gehele proces van de sluiting van een vestiging in Nederland begeleid. Dit hield in het regelen van alle gesprekken en daaropvolgende formaliteiten die bij een sluiting aan de orde komen. De sluiting heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij de uitvoering ruim binnen het gestelde budget is uitgevoerd.

Overplaatsing productie-eenheid

Voor een metaalbedrijf in de Achterhoek is een productie eenheid van 60 medewerkers overgeplaatst. In samenspraak met de directie heeft PENCO gezorgd voor het opstellen en uitvoeren van een draaiboek gericht op de overplaatsing van het personeel. Dit hield in het verzorgen van het overleg met werknemers en de vakbonden, het uitonderhandelen van een overgangsregeling en een vervoerregeling.

Sales en productiebedrijf

Dit project hield in het herpositioneren van een afdeling personeelszaken binnen een bedrijf van ongeveer 800 FTE. Inzet is geweest de toegevoegde waarde van de afdeling opnieuw in kaart te brengen en stapsgewijs het credit van de afdeling weer op te bouwen. Dit hield in het duidelijk stellen van de spelregels tussen management en de medewerkers van de afdeling en het meer pro-actief zijn in de ondersteuning van het management en personele zaken. Daarbij zijn projecten te noemen als:
• implementatie van een nieuw bonussysteem,
• onderhandelingen met de ondernemingsraad over een gewijzigde ADV vorm
• het opstellen van een wijkers-regeling in overleg met de ondernemingsraad
• inpassing van HRM beleidslijnen die op Holdingniveau zijn vastgesteld.
Verder is de afdeling personeelszaken op een nieuwe leest geschoeid rekening houdend met de nieuwe eisen die als gevolg van een fusie werden gesteld, met name het omvormen van de organisatie naar een matrixstructuur en het verbeteren van de interne communicatie. Zorggedragen voor het aannemen van een hoofd personeel en organisatie.

Sales-organisatie

Dit project betrof het adviseren van een directie bij het laten vervallen van een managementfunctie en de personele gevolgen daarvan. Dit heeft ingehouden het voeren van de gesprekken, het opstellen van voorstellen en het zorgdragen voor een juiste formele afhandeling.

Bouwbedrijf

Voor een bouwonderneming tijdens de voorfase van een groot infrastructuurproject een organisatieopbouw opgesteld. Dit hield in de fasering van het binnenstromen van personeel op de verschillende niveaus en de daaraan parallel verlopende opbouw van de ondersteunende diensten.

Outplacement-begeleiding

Voor een aantal managers binnen een productie en sales-organisatie in de metaalsector is zorg gedragen voor het opbouwen van eigenwaarde en presentatie bij het vinden van een nieuwe betrekking.

Sales en research organisatie

Afdeling vanuit een buitenlandse situatie heringericht naar Nederlandse normen. Hergroeperen van de salaris- en personeelsadministratie, vaststellen van het aanname en ontslag beleid en doorlichten en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden in relatie tot de eisen van de Nederlandse wetgeving. Huur – en andere bestaande overeenkomsten doorgelicht op juistheid naar Nederlandse rechtsbeginselen


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :