Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

teamleider/ interim manager

teamleider/ interim manager

Werkervaring interimmanager

Jan "12 tot maart "15 Algemeen Directeur Kinderopvang De Tuintjes in Zuid.
Eindverantwoordelijk gehele bedrijfsproces van vier kinderopvanglocaties dagopvang 0-4 jaar.

Jan "08 tot Jan "12 Interim manager bij diverse grote kinderopvang organisaties.
Verantwoordelijk voor het aansturen van gemiddeld 3 tot 7 kinderopvang locaties. Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van deze locaties. Per interim opdracht verschillende doelstellingen zoals:
Problemen oplossen in het personele proces
Sturen op verandermanagement
Sturen op verbetering financiële bedrijfsvoering

Feb.”07 tot dec "07 Projectleider GVB Amsterdam
Afdeling Bus project opleiding en herinstructie busbestuurders.
Verantwoordelijk voor het hele opleidingstraject van ruim 100 nieuwe bestuurders afdeling bus.
Instroom extern begeleiden tijdens rij- en theorie opleiding. Opleidingsplan intern uitzetten en coördineren. Bijstellen van strategieën en beleid tijdens het traject. Contacten onderhouden met interne en externe partijen. Bewaken van projectplan en opstellen van resultaat gegevens. Aansturen van projectmedewerkers. Dit project was een pilot van GVB.
Tevens opleidingsplan opzetten voor herinstructie van ruim 900 vaste busbestuurders. Coördineren van het hele traject.

Sep.’06 tot Jan ‘07 Interim Manager GVB Amsterdam
Aansturen van 60 bestuurders afdeling Bus.
Coördineren van verzuimtrajecten met als doel het ziekteverzuim percentage omlaag te krijgen. Opstellen van protocollen ten behoeve van deze trajecten. Aansturen op een éénduidig beleid voor personeels management en structuur aanbrengen binnen het managementteam ten aanzien van het dagelijks leidinggeven.


Dec.’05 –Sep.’06 Interim manager grote kinderopvang organisatie.
Aangesteld om een aantal vestigingen te reorganiseren inzake personeels management. Overzicht krijgen hoe deze vestigingen optimaal bezet kunnen worden qua personeel zodat er in financieel opzicht betere resultaten worden geboekt. Laten afvloeien van het overschot aan personeel. Teambuilding en coaching. Opstellen van functioneringstrajecten en begeleiden daarvan. Opstellen van reïntegratie trajecten en het begeleiden van het verloop daarvan. Aanstellen van nieuwe locatiehoofden voor de diverse vestigingen. Uitvoeren van risico inventarisatie opstellen van actieplannen. Het betrof hier middelgrote vestigingen met teams van 20 medewerkers.

1999 - Dec.’05 Zelfstandig ondernemer kinderopvang
Opstarten van een kinderdagverblijf daarbij opstellen van bedrijfs plannen en uitzetten van marketing acties. Opstellen van jaarcijfers in overleg met accountants. Behalen van prognoses en omzet garanderen en daarbij bewaken van omzet en winstmarges.
Opstellen beleidsplannen, wachtlijstbeheer. Verzorgen van gehele administratie en boekhouding.
Begeleiden van personeel op alle fronten.


1997-1999 Consulente uitzendbureau
Werven en selecteren van personeel, houden van intake gesprekken,
acquisitie van banen en klanten, onderhouden van contacten met klanten, in kaart brengen welke bedrijven er gevestigd zijn en wat de potentie op het gebied van omzet en marge is, op de hoogte blijven van marktontwikkeling, begeleiden van personeel, administratief afhandelen van accounts.

1995 – 1997 Medewerker Crisishulpverlening
Begeleiden van kinderen die opgenomen zijn in een tijdelijke woonsituatie.
In samenwerking met de hulpverlenende instanties bepalen wat het verdere verloop van hulpverlening zal zijn. Rapporten opstellen, contacten onderhouden met jeugdhulpverlening instanties en begeleiding van plaatsing in vervolgtraject.

Opleiding interimmanager

Psychologie UVA 1995 1 jaar
HBO-SPH 1989-1995
Havo 1984-1889

2004 communicatie training en gesprekstechnieken
1997 training werving en selectie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Coaching, teammanagement, opstellen functioneringstrajecten en reïntegratietrajecten. Opstellen beleidsplannen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels goed
Duits redelijk

Overig

Zeer communicatief vaardig en sterke persoonlijkheid. Snel inzicht in teamprocessen.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :