Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Locatiemanager/Zorgmanager

Locatiemanager/Zorgmanager

Werkervaring interimmanager

Locatiemanager a.i Zorggroep 32 uur per week

Intramurale Zorgorganisatie: Verpleeghuis en een Woonzorgcentrum, vervanging ziekte. Speerpunten: invoeren Zorg/leefplan volgens Actiz model, het accent leggen op wonen en welzijn, invoering zorgzwaarte pakketten, juiste fte inzet mix t.o.v productie. Span of control 150 fte\\\\\\\'s.
Ontwikkelen papieren versie zorgdossier, wat in 2011 omgezet gaat worden naar een Elektronisch Cliënten Dossier(ECIS) . Ik draag samen met specialisten( crossing channels), bij aan het ontwikkelen van ICT toepassingen voor cliënten.
Als locatiemanager ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van de verpleegkundige afdelingshoofden ( 6 stuks) Opzetten integrale scholing: ZZP.financiering, cultuurverandering, gedrag. Van aanbod gericht naar vraaggerichte zorgvisie.
Ik ben werkzaam als een integrerend ondernemer verantwoordelijk voor de resultaatgerichte aansturing van de locatie, met aandacht voor kwaliteit van zorg, gastvrijheid, financieel beheer, bedrijfsvoering, organisatie- en personeelsontwikkeling. Sturend op processen, rendementsverbetering en resultaten. Ik ontwikkel en geef verder vorm aan de producten en diensten van de locaties. Ik lever vanuit de locale omgeving een bijdrage aan het strategisch beleid van Zorggroep Solis en vertaal deze naar het tactische beleid.


Maart 2009- Februari 2010 : Zorgmanager a.i PG/ Somatiek (Revalidatie) Full-time ( 4x9 )Intramurale zorgorganisatie: verpleeghuis met 120 bedden, is door verschillende factoren het werkklimaat niet optimaal. Ziekteverzuim is hoog en verloop van medewerkers groot.  Belangrijke thema\\\\\\\'s zijn; verbetering medewerkersbetrokkenheid, aanpak ziekteverzuim en rust en vertrouwen creeéren bij zowel bewoners als medewerkers, organisatie heeft nieuw besturingsmodel gekregen,de organisatie structuur is geïmplementeerd. Speerpunt : gezonde bedrijfsvoering, sturen en coachen op productiviteit, kwaliteit,resultaat en klantgericht werken. Creëren van rust. Medewerkers meenemen in veranderingsprocessen: vraaggericht en resultaatgericht werken. Opzetten revalidatie ketenzorg en tevens voorzitter CVA werkgroep.
Zorgdragen voor intramurale kwaliteit/ van de zorg en goede relatie met cliënten en familie.
Ik gaf leiding aan 6 coördinatoren/teamleiders, zij coördineren de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, ze geven leiding aan het zorgteam per team: ( 15 cliënten) en 10 fte medewerkers.

Opleiding interimmanager

Verpleegkundige A
Hoger Management voor ziekenhuizen en instellingen
Post-HBO bedrijfskunde
Auditor HKZ
BHV

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaat en kwaliteit vind ik erg belangrijk bij mijn werk. Daarnaast geef ik mezelf tijd en ruimte voor creativiteit en zelfinitiatief. Ik hou ervan om mijn omgeving te stimuleren en op een hoger aspiratieniveau te brengen, ik maak hiervan gebruik van de kernkwaliteiten van iedere medewerker. Het sociale aspect van werken, met name met mijn collega’s, bepalen in sterke mate mijn effectiviteit. Ik wil graag werken en mezelf op een hoger plan brengen. Ik ben open en praktisch ingesteld. Mijn kwaliteiten liggen op het gebied van leidinggeven aan veranderingsprocessen en kwaliteitsmanagement.
Ik heb een proactieve houding en klantgerichte benadering. Ik heb een sterke en gedreven persoonlijkheid, durf beslissingen te nemen, ben vasthoudend en doortastend. Ik schakel snel en gemakkelijk tussen beleid, operationele zaken en strategisch management. Ik heb een duidelijke visie op de gewenste cultuur en toekomstige organisatie en ben in staat deze ook goed te verwoorden en door te voeren.

Ik ben een people manager die soepel communiceert op verschillende niveaus en mensen meekrijgt in verandering. Ik ben zelfstandig/evenwichtig. Straal rust, stabiliteit en vertrouwen uit en ik ben daadkrachtig.
Ik ben zichtbaar voor bewoners,medewerkers en aanverwanten, ik ben doortastend en duidelijk, ik ben in staat een team te creëren en ben in relatief korte tijd in staat op een praktische wijze een cultuurverandering te realiseren.

Talenkennis interimmanager

nederlands-engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :