Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Consultant - interim manager Organisatie en HR

Consultant - interim manager Organisatie en HR

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING
07-2009 - heden: Heerema Fabrication Group
Functie: Interim HR project manager
Werkzaamheden: Project management van een aantal HR projecten op holdingniveau: initiëren en voorbereiden van het invoeren van Performance Management in Nederland, Engeland en Amerika; neerzetten van het beloningsbeleid voor Nederland, Engeland en Amerika; herijken van het functiegebouw met bijbehorende profielen en differentiërende factoren in Nederland, Engeland en Amerika.

1-2009-12-2009: GfK Retail & Technology Benelux
Functie: Interim HR manager
Werkzaamheden: Opzetten van de HR organisatie voor de 85 medewerkers werkzaam in Nederland en 25 medewerkers in België, waarbij tevens de organisatie begeleid moet worden bij een wijziging in strategie en daarmee in gedrag van de medewerkers.

2008-heden: management & consultancy
Functie: consultant/coach
Werkzaamheden: Bedrijven adviseren over personele, organisatorische en arbeidsjuridische aspecten, waarbij de mensen centraal staan om zo de organisatie doelen te realiseren.

2007-2008: DECO Brand & Retail Management, te Utrecht
Functie Manager HR
Werkzaamheden Als onderdeel van het Management Team mede bepalen van de strategie met HR als aandachtsgebied. Daarnaast heeft Elke de HR-dienstverleningstak opgezet voor de aangesloten 80 ondernemers (herenmodezaken en jeanszaken in het hoge segment), met 135 winkels en 750 man personeel. Ook heeft Elke de HR afdeling binnen DECO opgezet en tezamen met de directeur de cultuurverandering van de organisatie ingezet.

2000-2007: Hay Group, te Zeist
Functie (2003-2007) Consultant
Werkzaamheden HR-directeuren, lijnmanagers, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen geadviseerd over HR aspecten, waarbij arbeidsrecht en beloning specialiteit waren.
De laatste jaren veel projecten gedaan voor Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur over executive beloning en corporate governance. In die jaren is Hay Group marktleider geworden op het gebied van executive compensation in Nederland, waaraan Elke een grote bijdrage heeft geleverd. Hay Group’s klanten bestaan met name uit grote beursgenoteerde ondernemingen (AEX and AMX), internationale organisaties en Nederlandse dochterondernemingen van multinationals.

Functie (2001-2003) Traineeship
Werkzaamheden Als projectmedewerker gewerkt aan projecten voor klanten die te maken hadden met allerlei organisatie- en human resources vraagstukken. In deze projecten werd advies gegeven aan professionals en lijnmanagers over onderwerpen zoals verduidelijking van rollen en functies, ontwerp van functiegebouw en beloningsbeleid (inclusief bonussysteem, pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden) en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten, maar ook bij de implementatie van de adviezen door training en het schrijven van handboeken.

Functie (2000) Afstudeerstage


EEN GREEP UIT DE VERSCHILLENDE PROJECTEN DIE ZIJN VERRICHT:

2007-heden: Verscheidene jeans en herenmodezaken die behoren tot de top van Nederland
Functie Consultant
Werkzaamheden Begeleiden bij de verdere groei van deze ondernemingen door duidelijkheid te creëren in de structuur en verantwoordelijkheden binnen de zaken. Daarnaast coachen van de ondernemer bij het overdragen van verantwoordelijkheden aan bekwame medewerkers en deze medewerkers daarbij begeleiden.

2007-2008: DECO Brand & Retail Management, te Utrecht
Functie HR-manager
Werkzaamheden HR-dienstverleningstak opgezet voor de 80 zelfstandig ondernemers bestaande uit ondermeer:
• DECO Academy met (gedrags)trainingen voor de ondernemers en het personeel van de winkels.
• HR-adviesdienst; dit varieert van advisering inzake inrichting van de organisatie en duidelijkheid in verantwoordelijkheden, werving & selectie, coaching van medewerkers en ondernemers tot juridisch advisering bij ontslagzaken.
• DECO Verzuimdienst waardoor de gehele verzuimbegeleiding uit handen wordt genomen bij de ondernemers.
• Centrale (betaling)afspraken met HR partners zoals Adecco.

Interne organisatie:
DECO was een inkoopcombinatie en moest omgezet worden naar een fullservice retailorganisatie, een kennisorganisatie. Dit veranderingstraject is ingezet, waarbij ook een groot deel van het personeel geworven moest worden (14 van de 30). Daarnaast is de HR-functie ingericht met ondermeer personeelshandboek, performance management en helderheid in verantwoordelijkheden.
Bij dit veranderingstraject hoorde ook een verandering van corporate governance, waarbij er eerst sprake was van ledenbesturen waarna dit omgezet is naar een professioneel bestuur bestaande uit de directeur, ondersteund door het MT. Hierbij heeft Elke geadviseerd en dit in reglementen (reglement Raad van Toezicht, Directiereglement, commissiereglementen) vastgelegd.

2005-2007: Professional Vision
Functie Docent Bestuurdersbeloning & Arbeidsrecht
Werkzaamheden Geven van de module Bestuurdersbeloning & Arbeidsrecht aan deelnemers van de leergang ‘Professional Governance Course’, een leergang speciaal voor commissarissen.

2006-2007: Verscheidene stichtingen en verenigingen
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van besturen en raden van toezicht bij het maken van een professionaliseringsslag (van een bestuur op afstand en een gemandateerde directeur naar een eindverantwoordelijke directie en een Raad van Toezicht), waarna dit tevens vastgelegd werd in reglementen (reglement Raad van Toezicht, directie cq bestuursreglement)

2004-2007: Verscheidene woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen (ROC en HBO)
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de Raad van Commissarissen inzake het beloningspakket van de bestuurders. Hierbij was Elke ook sparringpartner van commissarissen. Ook legde ze de uitkomsten van onderhandelingen vast in contracten.

2003-2007: Beursgenoteerde financiële instelling
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de Raad van Commissarissen inzake het beloningspakket van de bestuurders inclusief de lange termijn regelingen en pensioenregelingen passende binnen de Code Tabaksblat. Ook legde Elke de uitkomsten van onderhandelingen vast in contracten. Elke was jarenlang sparringpartner van de commissarissen.

2003-2007: 2 beursgenoteerde vastgoedondernemingen
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de Raden van Commissarissen inzake het beloningspakket van de bestuurders inclusief de lange termijn regelingen en pensioenregelingen passende binnen de Code Tabaksblat. Ook legde Elke de uitkomsten van onderhandelingen vast in contracten.

2003-2007: 2 AAA banken te Den Haag (staatsdeelnemingen)
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de Raad van Commissarissen inzake het beloningspakket van de bestuurders inclusief de lange termijn regelingen en pensioenregelingen passende binnen de Code Tabaksblat. Ook legde Elke de uitkomsten van onderhandelingen vast in contracten. Elke was jarenlang sparringpartner van de commissarissen.
Daarnaast heeft Elke bij beide banken de Raad van Bestuur geadviseerd over de beloning van de laag onder de Raad van Bestuur.

2006: Commissie Zijderveldt
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de commissie en opstellen van de landelijke beloningsregeling voor bestuurders van ROC’s rekening houdend met de regeling van commissie Dijkstal.

2006: HBO-raad - commissie kwartiermakers
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de commissie en opstellen van de landelijke beloningsregeling voor bestuurders van hogescholen rekening houdend met de regeling van commissie Dijkstal.

2006: DAF trucks
Functie Consultant
Werkzaamheden Opstellen van een functie- en beloningsgebouw voor de internationale top van DAF.

2003: ABN AMRO Wholesale
Functie Consultant
Werkzaamheden Adviseren van de ondernemingsraad van Wholesale inzake een alternatief voor de ‘last in first out’ regeling bij reorganisatie. Dit advies werd later ook overgenomen door ABN AMRO landelijk, ook wel de ‘best in worst out’ regeling genoemd in de media, waarbij door middel van een scorekaart bepaald werd wie via het mobiliteitscentrum een andere baan kreeg dan wel mocht blijven. Dit in tegenstelling tot de ‘last in first out’ regeling, waar de laatst binnengekomen medewerker als eerste weg zou moeten.

2002-2003: BPF Bouwinvest
Functie Consultant
Werkzaamheden Dit bedrijf bestond nog niet en de gehele organisatiestructuur (waaronder inrichting van de organisatie, verantwoordelijkheden, beloningsstructuur, arbeidsvoorwaardenbeleid, corporate governance, performance management) moest in drie maanden tijd opgezet worden zodat op dat moment in een keer 80 mensen aangenomen konden worden. Hierbij was Elke onderdeel van het projectteam bestaande uit nog een consultant plus de toekomstige directie van het bedrijf.

2002-2003: Novem
Functie Consultant
Werkzaamheden Begeleiden bij de deprivatisering van Novem naar het Rijk vanuit de Werkgroep arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Vanuit deze werkgroep werd de eindverantwoordelijke stuurgroep van input voorzien inzake de migratie van de arbeidsvoorwaarden van Novem naar de arbeidsvoorwaarden van het Rijk en de rechtspositie van de medewerkers van Novem die ambtenaren zouden gaan worden. Bijzonder in dit traject was dat de twee arbeidsvoorwaardenpakketten (Novem en Rijk) gekwantificeerd werden en op deze basis vergeleken werden in plaats van een vergelijking per arbeidsvoorwaarde. Dit was toen baanbrekend en de bonden hebben het in zijn geheel geaccepteerd.

2002-2003: KLM
Functie Consultant
Werkzaamheden Tezamen met een projectteam verhelderen van verantwoordelijkheden en opstellen functiegebouw voor de verschillende divisies van KLM middels workshops met de divisieverantwoordelijken en P&O van de deze divisies.Opleiding interimmanager

Masterclass Coaching, NCOI (diploma 2008)
Juridisch PAO, Arbeidsrecht, Universiteit Utrecht (diploma 2003)
Doctoraal Rechtsgeleerdheid, Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (diploma 2000)
VWO (diploma 1996)
verscheidene trainingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

adviseert de meest uiteenlopende bedrijven op het snijvlak van human resources en juridische zaken. Elke is inhoudelijk heel sterk, maar ook op het gebied van coaching en projectmanagement staat ze haar mannetje. Haar specialiteit is corporate governance, inrichting van de organisatie, arbeidsverhoudingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en beloning. Ook al lijkt dit allemaal procedureel, rode draad zijn toch de mensen. De mensen staan bij Elke’s aanpak centraal. Zonder de juiste mensen op de juiste plaats, geen omzet en dus geen bedrijf. Haar passie is te ontdekken wie op welke plek zich het beste ontwikkelt en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn met de opdrachtgever te ontwikkelen. Elke is een sterke, autonome en energieke persoonlijkheid. Met haar creativiteit komt ze tot verrassende invalshoeken. Ze is in staat zelfstandig te werken maar ook in een teamverband. Elke is een zeer goede sparringspartner, ook voor bestuurders en commissarissen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed in woord en geschrift
Duits: redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :