Flex Manager
De top 21222 Flexmanagers van Nederland
21222 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager, programma manager

Projectmanager, programma manager

Werkervaring interimmanager


OPDRACHT : Projectmanager bij Interpolis Pensioenen“Migratie 1500 werkstations”
PERIODE : Januari 2005 – heden
WERKZAAM-HEDEN : Binnen het Interpolis concern wordt de beveiliging van de gebruikte netwerken verbeterd. Als onderdeel hiervan worden de werkstations allemaal voorzien van de nieuwste instellingen, patches en aanvullende software. De impact hiervan op de werkstations bij Interpolis Pensioenen hiervan is groot. Op de ruim 1500 werkplekken moeten ca. 150 (bedrijfs-)applicaties worden doorgetest. Daar waar nodig worden applicaties aangepast of voorzien van gewijzgide instellingen, zodat aansluiting op de nieuwe omgeving mogelijk wordt gemaakt.Gelijktijdig en als onderdeel van bovenbeschreven project is het technisch beheer van de applicaties in kaart gebracht en overgedragen aan de centrale Interpolis ICT organisatie. Interpolis Pensioenen is de eerste interne partij die deze stap zet. Als gevolg hiervan is in een gezamelijke aanpak tussen Concern ICT en Pensioenen ICT gewerkt aan het opzetten van een dienst en bijbehorende set afspraken en processen.
KENMERKEN : Projectbudget 500K14 projectmedewerkersGeografisch gespreid over 5 vestigingen
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Consultant bij Interpolis“Selectie computerhuisvesting”
PERIODE : juni 2004 – januari 2005
WERKZAAM-HEDEN : ICT Directie van Interpolis ondersteunen in de besluitvorming rondom de keuze en mogelijkheden van een landelijk dekkende centrale computerhuisvesting. O.a. uitvoeren van informatie verzoeken bij leveranciers, uitvoeren van analyses en werkbezoeken, uitbrengen van adviesnota’s.
KENMERKEN : Adviesrol ICT Directie
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Projectmanager bij Interpolis“Afbouw Schiereiland”
PERIODE : september 2003 – januari 2005
WERKZAAM-HEDEN : In de eerste helft van 2003 is bij Interpolis bedrijfsbreed de (netwerk) infrastructuur vervangen (zie hiervoor het project vermeld in de periode oktober 2002 – september 2003). Om een snelle invoering van de primaire en fundamentele infrastructuur onderdelen mogelijk te maken, was voor een aantal bedrijfssystemen een technisch schiereiland gecreerd. Hiermee was het mogelijk gemaakt om systemen die meer migratietijd en/of voorbereidingstijd nodig hadden, te koppelen met het nieuwe netwerk. Op deze wijze bleef de beschikbaarheid van de systemen aan de eindgebruikers gewaarborgd.Bij het plaatsen van deze systemen in het schiereiland zijn met de Markt –en Bedrijfonderdelen bindende afspraken gemaakt over de migratie van de zgn. “schiereilandsystemen”. Het project “Afbouw schiereiland” had als doel om deze afspraken te waarborgen en de Markt –en bedrijfsonderdelen te ondersteunen bij de uitvoering van de verschillende migraties. In een periode van ruim 1 jaar zijn in een cooperatieve samenwerking tussen de centrale ICT organisatie en de ICT organisaties van de diverse Markt –en bedrijfsonderdelen ruim 350, vaak bedrijfkritische, bedrijfssytemen gemigreerd naar de nieuwe netwerkinfrastructuur.
KENMERKEN : Projectbudget ca. 750KMigratie van 350 (bedrijfskritische)systemenGeografische spreiding over ruim 8 vestigingen.
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Projectmanager bij Interpolis“Interpolis Nieuwe Infrastructuur; INI”
PERIODE : oktober 2002 – september 2003
WERKZAAM-HEDEN : In de periode voorafgaand aan oktober 2002 is door een team bestaande uit verschillende disciplines (o.a. netwerk, werkstation, server, security) een nieuwe landelijke dekkende infrastructuur voor Interpolis ontworpen. Dit ontwerp had drie hoofddoelstellingen; t.w.:1. het vernieuwen van de infrastructuur, waardoor het gebruik van nieuwe technologien mogelijk werd gemaakt en de beveiliging van het netwerk op een hoger niveau werd gebracht.2. het koppelen van alle Interpolis Markt –en bedrijfsonderdelen (een aantal markt onderdelen werd per 1 januari 2003 juridisch en fiscaal geintegreerd. Het project INI moest en ondermeer voor zorgdragen dat de technische integratie werd gerealiseerd).3. de Total Cost of Ownership van de totale technische infrastructuur moest significant verlaagt worden. Als rechterhand van de Programma Manager en als eindverantwoordelijk projectmanager werden in de laatste maanden van 2002 de plannen uitgewerkt voor een migratie in 2003 en werd de technologie in proeftuin opstellingen getoetst en beschikbaar gesteld aan de betrokken partijen. Nadat in februari twee Hoofdservice Knooppunten (computercentra) waren gerealiseerd (1 in het zuiden en 1 in het midden van het land), zijn de migraties van alle vestigingen (ruim 96) in de periode van maart t/m juni gemigreerd. De ruim 7700 Interpolis medewerkers werden met dit project voorzien van o.a.:- Landelijk dekkend netwerk (WAN) dat op basis van de MPLS dienst van KPN beschikbaar is gesteld- Nieuwe Office suite- Additionele tools zoals Messenger- Nieuwe hardware in de vorm van een desktop of laptop- De mogelijkheid om flexibel te werken (data beschikbaarheid door het gehele land)- Diverse kantooromgevingen uitgevoerd met WLAN- Compleet vervangen backbone infrastructuur; hetgeen zich vertaald in een betere performance en beschikbaarheid- Ontsluitingsmogelijkheden via een Citrix Farm- Nieuwe backup, opslag, email en virus en intrusion detection- Centrale gereguleerde toegang van en naar het Interpolis netwerkHet project werd uitgevoerd door een kernteam van ruim 35 medewerkers, ondersteund door tientallen medewerkers van Ordina, die hierbij als partner gekozen was.Het uitvoeren van RFI’s en RFP’s om het WAN te realiseren en om de werkstations (desktops/laptops) te selecteren, werden als onderdeel van het project uitgevoerd.
KENMERKEN : Projectbudget: 23 mlnProject MT bestaande uit 6 projectleiders en 2 stafmedewerkersGerealiseerde besparing ca. 10 mln per jaar.
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten“FondsAdvies”
PERIODE : oktober 2001 – september 2002
WERKZAAM-HEDEN : In de periode 1999 – 2000 heeft Robeco voor alle beleggingsdienstverlening binnen de Rabobank Groep een nieuwe Product Strategie ontwikkelt. Het product met als projectnaam “ FondsAdvies” is hiervan een directe afgeleide. Het product heeft als doel om portefeuilles van klanten binnen de doelgroep van 50K tot 150K euro te bedienen. Opzet van de dienst is dat klanten op basis van adviezen van het research center IRIS, automatisch en op maat geadviseerd worden. Het advies bestaat uit gerichte aan of verkopen, op basis van de portefeuille en het belggingsprofiel van de klant (offensief, behoudend).Het project had als doel om een duidelijke omschrijving en ontwerp van de dienst te bewerkstelligen en deze te realiseren. Dit project is uitgevoerd in een nauwe samenwerking tussen Robeco en Rabobank Nederland Effectendiensten en Rabobank Groep ICT. De marktintroductie is door Robeco / Rabobank in de lijn uitgevoerd.
KENMERKEN : Projectbudget 3.5 mlnDienstinnovatie
BRANCHE : Financiële instellingen

Opdracht : Projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten“Financiele Reconciliatie”
PERIODE : november 2000 – september 2001
WERKZAAM-HEDEN Uitvoeren van een vooronderzoek, waarbij de financiele reconciliatie en financiele verrekening met de beurs onder de loep is genomen. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het opzetten van een project waarbij het proces de financiele reconciliatie is voorzien van geavanceerde en geautomatiseerde ondersteuning. Met de realisatie van het project is de automatiseringsgraad van dit proces gestegen van ca. 30% naar ca. 80%.In het proces van de financiele verrekening zijn enkele vereenvoudigde wijzigingen doorgevoerd, waardoor de doorlooptijd van toekomstige wijzigingen wordt versneld en de kansen op fouten zijn verkleind.
KENMERKEN : Projectbudget 350KZowel ICT als organisatorische wijzigingen binnen de scope
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Start eigen bedrijf
PERIODE : April 2000
WERKZAAM-HEDEN : richt zich op het beschikbaar stellen van projectmanagement expertise met een brede ervaring en inzetbaarheid..
BRANCHE : Zakelijke dienstverlening

OPDRACHT : Interim IT Manager bij ABN/Amro Investment Bank“Interim manager SDI-3”
PERIODE : juli 2000 – oktober 2000
WERKZAAM-HEDEN : Dagelijkse leiding over een IT-afdeling van 24 medewerkers binnen de Investment Bank van ABN/Amro. Coaching en inwerken van de nieuwe manager, supervisie over afbouwen van een risk management systeem en uitbreiden van een nieuw gegevensverspreidingssysteem.
KENMERKEN : Interim management24 medewerkersAfbouw situatie
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten
PERIODE : december 1999 – juli 2000
WERKZAAM-HEDEN : Het reorganiseren van de Back Office van Rabobank Nederland Effectendiensten als gevolg van een grote reorganisatie. Een multidisciplinaire opdracht met technische, organisatorische, en procesmatige aspecten.
KENMERKEN : Projectbudget 750K - 20 projectmedewerkers
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Consultant/Projectmanager bij Rabobank Nederland Effectendiensten
PERIODE : augustus 1999 – december 1999
WERKZAAM-HEDEN : Analyse van eisen van Rabobank Orderlijn voor ondersteuning door technologie, vanuit het perspectief van markt- en klantontwikkelingen. Op basis hiervan een nieuwe procesdefinitie opgesteld en een meerlaagsarchitectuur gedefinieerd.Parallel hieraan eindverantwoordelijkheid voor onderzoek naar haalbaarheid en toepassing van spraaktechnologie voor de Rabobank Orderlijn.
KENMERKEN : ConsultancyInnovatie
BRANCHE : Financiële instellingen, Effectenhandel

OPDRACHT : Projectmanager bij Fortis/VSB
PERIODE : januari 1999 – augustus 1999
WERKZAAM-HEDEN : Realisatie van het call center voor de telefonische effectenlijn van de VSB Bank voor particulieren. Hieronder vielen onder meer het ontwerpen en definiëren van de processen, procedures en werkinstructies, het verankeren van het nieuwe organisatieonderdeel binnen de bestaande organisatie, het bemensen van het call center, het invullen van de ondersteunende informatie- en communicatietechnologie en de bijbehorende marketing communicatie activiteiten in het kader van het uitdragen van het nieuwe product onder bestaande klanten
KENMERKEN : Projectbudget 800K - 20 projectmedewerkers
BRANCHE : Financiële instellingen, Effectenhandel

OPDRACHT : Consultant Performance Management bij Origin
PERIODE : maart 1998 – juli 1999
WERKZAAM-HEDEN : Gezamenlijk met een aantal collega consultants een aantal produkten en diensten opzetten rondom Performance Management. In dit kader zijn twee methoden verder uitgewerkt: “Performance Management; lerend procesmanagement aanpak” en “Performance Management met de Business Balanced Scorecard”.Implementatie van de Business Balanced Scorecard in de Service Line Consulting van Origin Nederland.
KENMERKEN : ConsultancyInnovatie
BRANCHE : Zakelijke dienstverlening

OPDRACHT : Consultant bij Hagelunie
PERIODE : januari 1998 – januari 1999
WERKZAAM-HEDEN : Begeleiden van de strategievorming met betrekking tot de Europese éénwording en de Nederlandse en Engelse markt in het bijzonder. Vertalen van de strategie naar tactisch en operationeel niveau en het initiëren en begeleiden van projecten. Het inrichten van Performance Management voor een aantal kernprocessen en het ontwikkelen van een nieuwe (multitier) ICT Architectuur.
KENMERKEN : ConsultancyStrategische analyseProgramma ManagementProjectmanagement
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Interim IT Manager bij Interpolis
PERIODE : juni 1997 – januari 1998
WERKZAAM-HEDEN : Dagelijkse leiding over de IT-afdeling van 50 medewerkers van de Business Unit Schade Particulier.De belangrijkste taken bestonden uit het realiseren van de aanpassing van de oude technische infrastructuur aan de vooruitstrevende vernieuwde bedrijfsprocessen (IKC). Behalve ingrijpende technische veranderingen betekende dit ook het herdefiniëren en het structureren van beheerprocessen alsmede het opnieuw motiveren van de medewerkers.
KENMERKEN : Interim ManagementProjectbudget 500K
BRANCHE : Financiële instellingen

OPDRACHT : Structureren audit en informatieplanning bij Dedicate
PERIODE : januari 1997 – juni 1997
WERKZAAM-HEDEN : Vormgeven van een gestructureerde methode voor het commercieel uitvoeren van audits op het gebied van ICT beheer. Vormgeven van een gestructureerde methode voor het commercieel uitvoeren van informatieplanning.
KENMERKEN : ConsultancyInnovatie
BRANCHE : Automatisering

OPDRACHT : Interim IT Manager bij KLM
PERIODE : april 1995 – januari 1997
WERKZAAM-HEDEN : Dagelijkse leiding over een IT-afdeling van 50 medewerkers (6 teams). Belangrijkste taak was het vormgeven aan een nieuwe interne systeembeheerorganisatie die het complete systeembeheer voor de diverse KLM onderdelen uitvoert. Expertises vanuit de afdeling op het terrein van AS/400, RS/6000, Email services, Netwerkinfrastructuur, NT/Novell/Apple beheer, KA-ondersteuning, OS/2 Lan Server.
KENMERKEN : Interim Management
BRANCHE : Luchtvaart, Vervoer


Opleiding interimmanager

Opleidingen
NAAM INSTITUUT JAAR
Hoofdopleinding bedrijfskunde IBO 1999
Bedrijfskunde voor automatiseringsspecialisten (Bekaut) IBO 1995
MEAO Godelinde 1989

Trainingen
NAAM INSTITUUT JAAR
Product en Accountmanagement Ace Management Trainingen 2005
Veranderkunde en zelfsturing IBO 1998 – 2002
Prince2 Practioner ISES 2001
Organisatieverandering en individu IBO 2000
De betekenis van de netwerkorganisatie IBO 2000
The Work IBO 2000
Presenteren van Kunst tot Kunde IBO 2000
Mind Mapping IBO 2000
Veranderd Veranderen IBO 2000
Presentatie IBO 2000


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

VISIE, DOELSTELLING EN AANPAK
Fulco heeft van oorsprong een technische achtergrond. Vanaf 1993 heeft hij zijn bedrijfskundige affiniteit verder uitgebouwd door het volgen van een toegesneden studie en het vervullen van diverse succesvolle opdrachten, waar bedrijfskundig inzicht noodzakelijk was. Zijn interesse en ervaring gaan met name uit naar de disciplines Strategisch Management, Marketing Management, Financieel Management, Resource Management, Organisatie- en Veranderkunde. Zijn kracht ligt in het uitvoeren van multidisciplinaire opdrachten

Focus bij het uitvoeren van opdrachten
Hoe kan de organisatie, met behulp van de intern beschikbare personen, het best presteren?
Dit zal veelal betekenen dat er een sterke betrokkenheid gevraagd en gekweekt wordt van de reeds bij de organisatie werkzame personen.

De afgelopen 10 jaar is Fulco met name werkzaam geweest bij financiële instellingen en luchtvaart/vervoer. Zijn voornaamste aandachtsgebieden hierbij zijn:
1. Het begeleiden en mede vormgeven van strategievorming bij kleine tot middelgrote organisaties.
2. Het verbeteren van de efficiency en/of de effectiviteit van interne bedrijfsprocessen.
3. Het realiseren van nieuwe eindproducten en diensten voor diverse klanten.

Persoonlijk / Communicatief / Management
Het karakter van Fulco is het best te typeren als een pragmatisch en doelgerichte persoonlijkheid met doorzettingsvermogen. Hierbij staan drie kernbegrippen centraal:
Leiderschap, Creativiteit en Daadkracht.

Zijn communicatie is zeer direct, doelgericht en gebaseerd op informele contacten, waarbij de formele rapportagelijnen niet uit het oog worden verloren.

De managementstijl van Fulco is erop geënt om zelfsturing te creëren en persoonlijke creativiteit, initiatief en betrokkenheid te stimuleren. Hierbij werpt hij zichzelf op als coach, counsel en sparringspartner. Voornamelijk in innovatieve situaties en situaties die onder tijdsdruk staan blijkt dat het acteren op basis van teamprestaties en zelfsturing een ideaal middel te zijn om resultaat te behalen.
Projectmatig
Fulco is in staat in een kort tijdsbestek de problematiek te analyseren en hiervoor in samenwerking met de organisatie en betrokken partijen werkbare oplossingen te vinden. Bij het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten blijft de mens en de gewenste eindresultaten centraal staan. Hierbij staat voorop dat de juiste persoon op de juiste plek zit; een marketeer op de marketingstoel en een architect op de ontwerpstoel. Dit betekent niet alleen dat projecten en activiteiten in een heldere structuur geplaatst worden, maar ook dat deze structuur als een dynamisch geheel bekeken moet blijven worden. Immers, direct of indirecte ontwikkelingen binnen of buiten de organisatie kunnen van invloed zijn op de geplande mijlpalen. Dat hierover echter helder en inzichtelijk wordt gecommuniceerd en gerapporteerd staat buiten kijf.
De hier genoemde (project-)management stijl laat zich kenmerken door een innovatieve houding en betrokkenheid van medewerkers. Deze wijze van werken komt het best tot zijn recht in proactieve organisaties, waar een sterke noodzaak is tot innovatie en/of organisaties waar men aan de betrokken medewerkers een meer projectmatige wijze van werken wil introduceren.

Commercieel
Het onderhouden van contacten met interne en externe betrokken partijen ziet de Fulco als vanzelfsprekend. Het aangaan van nauwe banden en het creëren van betrokkenheid van alle partijen die ieder hun eigen kerncompetentie inbrengen, ziet hij als een kritische succesfaktor, waarmee win-win situaties bereikt worden.

Specialisatie
Specialistische kennis is er met betrekking tot de volgende onderwerpen:
- Interimmanagement
- Veranderingsmanagement
- Projectmanagement
- Project coaching
- Strategievorming
- Consultancy/Advies


Talenkennis interimmanager

Engels: Woord en geschrift
Duits: Woord en geschrift
Nederlands: Woord en geschrift

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :