Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Financieel directeur, directeur bedrijfsvoering, controller,

Financieel directeur, directeur bedrijfsvoering, controller,

Werkervaring interimmanager

Loopbaan
In alle hieronder beschreven functies was ik verantwoordelijk voor:
• de administratie / planning & control en de daarbij behorende aansturing van teams
• verslaglegging en advisering m.b.t. het financieel beleid en de kwaliteit van de interne bedrijfsmatige processen van de organisatie
• advisering over beleidsmatige en strategische kwesties en het te voeren (meerjarige) financieel economisch beleid
• opstellen meerjarenbegroting en jaarrekening
• lid van het Management Team

2008 – heden Zelfstandig ondernemer – bureau voor Finance en Interim management

Opdrachten:

nov ’09 – mrt ’10 Hoofd Financiële Concernadministratie a.i. bij de Provincie Flevoland
Resultaten:
• Opstellen van de Jaarrekening 2009 (€ 250mln)
van de Provincie
• Consolidatie en coördinatie van het Jaarverslag en Burgerjaarverslag
• Kwartiermaker voor en vormgever van de nieuwe functie Coördinator financiële concernadministratie
• Aansturing van het team (9 medewerkers)

• Verrichten van onderzoek naar inrichting Coda en MIS Cognos

• Doorlichten processen en opzetten AO/IC, reorganiseren financiële administratie

juni ’08 – mrt ’09 Financieel manager a.i. bij het ROC van Amsterdam, werkmaatschappij Zuidoost
Resultaten:
• Een nieuwe budgetstructuur opgezet en de begroting 2009 samengesteld.
• Begeleiding gegeven aan de opleidingsmanagers op het gebied van integraal management
• De reorganisatie van de financiële administratie vormgegeven, een nieuwe projectadministratie opgebouwd en een geheel nieuw financieel team gevormd
• Aansturing van het team financiële administratie (6 medewerkers)
• Een analyse en doorlichting van de financiële situatie, processen en organisatie
• De Jaarrekening 2008 van de werkmaatschappij opgesteld

1999 – 2008 Management Controller bij de faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht
• opstellen calculatiemodellen (commerciële) opleidingen
• een jaar lang het op financieel terrein en OC&W-zaken begeleiden van de volledige
fusie tussen de Hogeschool De Horst en de HU, zowel vanuit de Horst (als interim controller) als vanuit de faculteit en het opstellen van het financieel liquidatieverslag.
• monitoren van de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsmatige processen
• het financieel vormgeven van een Kenniscentrum van Lectoraten
• het uitvoeren van audits op collega-faculteiten
• leiding geven aan de afdeling Planning & Control (4 medewerkers)

1996 – 1999 Hoofd Financiële Zaken bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven
(bemiddeling doventolken, maatschappelijk werk en educatie voor doven)
• inrichten van management informatie systeem en planningsmodule voor doventolken
• opzetten rechtspositieregeling i.s.m. vakbonden en ministerie van WVC
• opzetten nieuwe HBO-opleiding Doventolken i.s.m. de Hogeschool Utrecht
• leiding geven aan financiële en salarisadministartie (8 medewerkers)

1994 – 1996 Hoofd Planning & Control bij Integraal Centrum Vakopleiding
• lid landelijke werkgroep Arbeidsvoorziening m.b.t. aanschaf financieel pakket
• aansturen financiële integratie Technisch en Administratief Centrum Vakopleiding en opzetten van ESF-projectadministratie
• leiding geven aan financiële en cursistenadministratie (14 medewerkers)

1989 – 1994 Hoofd Financieel Economische Zaken bij Technisch Centrum Vakopleiding
• opzetten planningsmodule leerlingenadministratie
• omslag administratie van Kasstelsel naar Wet op de Jaarrekening
• leiding geven aan financiële en cursistenadministratie (10 medewerkers)

1987 – 1989 Controller bij Intercambio B.V. (onderdeel Samas-concern)
• lid implementatieteam SAP
• opzetten commercieel informatie systeem
• leiding geven aan team Planning & Control (6 medewerkers)

1980 – 1986 Diverse functies bij diverse organisaties
• Groepsleider Financial Accounting ASM
• Hoofd Boekhouding Bischot Modezaken
• Administratief medewerker Orenstein & Koppel


Opleiding interimmanager

Atheneum-B
HTS-natuurkunde, propedeuse Politicologie (VU-A’dam)
Financiële opleidingen: PDB, MBA, SPD I en deels II, Post-HBO controlling
Diverse cursussen op het gebied van: management, advisering (De Baak), kwaliteit en automatisering


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kwaliteiten
Opdrachtgevers en collega’s ervaren mij als rustig en stevig, ter zake kundig, open en enthousiast.
Ik functioneer goed in een team en lever naar zeggen een waardevolle bijdrage in projecten en samenwerkingsverbanden. Ik heb bewezen in een managementfunctie de benodigde beslissingen te kunnen nemen en beleidslijnen uit te zetten.
Zeer analytisch en helder van geest. Ik ben in staat om vanuit een helikopterview complexe materie
te overzien en daaruit de noodzakelijke stappen te destilleren.
In mijn functioneren ben ik een ‘bouwer’: zowel financiële structuren opzetten voor de organisatie
als het leiding geven en het op de rails zetten van teams c.q. administraties/processen. Inspelen op samenwerken en teamspirit, bevorderen van enthousiasme en synergie gaan mij natuurlijk af.

Mijn ambities en kwaliteiten liggen op strategisch niveau waarin ik beleid en meerjarenvisie van de organisatie in perspectief neerzet. Mijn adviezen op bedrijfseconomisch en organisatorisch terrein blijken hout te snijden en zijn vaak de basis van veranderingsprocessen. Ook op tactisch en operationeel niveau, bij bijvoorbeeld crisismanagement, heb ik mijn sporen verdiend.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: uitstekend
Duits: uitstekend

Overig

Prive: Geboren op 20-02-1956 te Heerlen. Momenteel alleenstaand met 1 dochter (jongvolwassen).
Hobby: bestuursfuncties, natuurgids, bewustzijnstraining en luisteren naar klassieke muziek.
Werk: Een betrokken financial met 30 jaar ervaring in administratie en controlling in zowel profit als non–profit organisaties, als hoofd financiën en management controller en lid van het managementteam. Op strategisch en tactisch niveau opereren, plannen van een organisatie financieel structureren en leiding geven aan en motiveren van mensen is wat ik van harte doe.
Ambitie: Mijn ambitie is mijn kennis en ervaring in te zetten voor opdrachten met eindverant-woordelijkheid: financieel directeur of hoofd financiën, (concern-)controller c.q. projectleider of bedrijfseconomisch adviseur.

Mijn inspiratie is ‘to make a difference’: voor organisaties, mensen en maatschappij
Dit geef ik vorm door:
• Het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering en de bedrijfsmatige aspecten van de maatschappelijke en commerciële doelstellingen van de organisatie
• Het initiëren van projecten en opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden uit verschillende vakgebieden en organisaties om samen een vastgesteld doel te bereiken
• Het doorlichten van processen en structuren
• Het motiveren en inspireren van mensen om te komen tot een gemeenschappelijk zienswijze,
drive en aanpak


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :