Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Manager integraties en processen

Interim Manager integraties en processen

Werkervaring interimmanager

Professionele ervaring


2001-2009 Interim Manager bij Yacht
2009-2015 Zelfstandig Interim Manager
2015-heden Aangesloten bij UC netwerk organisatie als Zelfstandige ondernemerOrganisatie Panalpina / Huawei
Locatie Schiphol
Periode 11-2015 – 05-2016
Titel/rol Recovery Manager Customer Service

Omschrijving
Huawei is producent van telefoontoestellen en heeft zijn Europese distributie sinds mei 2015 uitbesteedt aan Panalpina logistiek gevestigd te Schiphol (50 FTE). Door gebrek aan een goede implementatie is het besturingssysteem onvolledig en gebrekkig ingericht, de organisatie niet kwalitatief ingericht en ontbreekt er een duidelijke verantwoordelijkheid structuur. Samen met een een partner van UC:
• Structuur aangebracht in de organisatie, medewerkers duidelijke verantwoordelijkheden gegeven en op de juiste plekken gezet.
• KPI’s en relatie dusdanig verbeterd dat contract behouden is gebleven en LOI getekend is voor verhuizing naar nieuw pand.


Organisatie Caradon Stelrad Radiators
Locatie Nuth en Herentals
Periode 03-2015 – 10-2015
Titel/rol project Manager Integratie Customer Service

Omschrijving
Door het samenvoegen van twee Supply Chains van een fabrikant in radiatoren was de focus vooral gericht op logistieke optimalisatie. Door gebrek aan aandacht ontstond er een slechte en onbetrouwbare delivery performance en communicatie naar klanten. Als (Project)Manager van afdeling Customer Service in Nuth en Herentals (12FTE) de volgende zaken gerealiseerd:
• Alle processen met interface to customer geoptimaliseerd in samenwerking met sales.
• Start gemaakt binnen organisatie met structurele customer informatie sessies tussen Sales en Sales Support.
• Alle 12 medewerkers intensief gecoacht /begeleid en werkwijze & profielen geüniformeerd


Organisatie Alliander
Locatie Doetinchem/Apeldoorn/Nijmegen
Periode 03-2014 – 10-2014
Titel/rol Manager bedrijfsbureaus & Projectleider procesverbetering

Omschrijving
De reorganisatie voor de Supportafdeling binnen de Netcare organisatie had twee belangrijke doelstellingen; reductie van FTE en optimalisatie van de technisch administratieve processen naar de klant. Als projectleider verantwoordelijk voor de uniformering van 23 (SAP) technisch administratieve processen in de 9 rayons (56 FTE) Als Manager verantwoordelijk voor 3 afdelingen in het midden en oosten van het land. Daarbij de opdracht om leiding te geven, mensen in beweging te brengen, 4 medewerkers af te laten vloeien en de transitie naar klantgerichter en efficiënter werken te begeleiden.
• Plan van aanpak opgesteld, en programma geleid samen met een financieel specialist en procesbegeleider waarin 11 clusters van processen en taken mbv een stappenplan geüniformeerd zijn.
• Roadshow en workshops georganiseerd voor het verkrijgen van draagvlak en afstemming nieuwe processen en werkwijze binnen Netcare organisatie.
• Complimenten ontvangen van de stuurgroep omtrent geruisloze kwalitatieve overgang naar de nieuwe manier van werken.


Organisatie MARS
Locatie Nederland/Dubai
Periode 06-2012 – 10-2013
Titel/rol Supply Chain Manager Merchandise & project manager uniformering processen SAP


Omschrijving
MARS International Travel & Retail (130 miljoen Euro) is een vrij jonge business unit die MARS producten met behulp van merchandising verkoopt in duty free omgevingen wereldwijd. Deze unieke formule binnen Mars is middels een VOC mentaliteit in de markt gezet. Deze grondhouding heeft succes opgeleverd in het veroveren van de wereld, maar moest veranderen om te professionaliseren. De reeds 3 keer uitgestelde SAP implementatie moest daar toe bijdragen.
In het internationale en vernieuwde managementteam was ik verantwoordelijk voor het order to cash traject, leidinggevende van afdeling Planning & Customer Service (11fte)
Mijn rol in het internationale SAP projectteam was die van opdrachtgever en verbeteren van de business processen.
• Projectleider en initiatiefnemer van Wings, overkoepelende naam voor 26 proces verbeter projecten om proces bewustwording te krijgen en de processen beter af te stemmen op SAP en Klanten. Kern van het succes was om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.
• Succesvolle business cut over.
• Nieuwe organisatie opgetuigd: 3 nieuwe functies, 5 opwaarderingen en 1 coachtraject
• Implementatie succesvol verlopen (ondanks uitvallen van Key user), binnen drie maanden business as usual.


Organisatie Vodafone
Locatie Maastricht
Periode 01-2012 – 02-2012
Titel/rol Faciliteren transitie back office

Omschrijving
In verband met efficiency besparingen en automatisering mogelijkheden is besloten om de back office van Vodafone Maastricht (43FTE) over te hevelen naar een externe organisatie.
Project Manager ondersteund m.b.t. realisatie, rapportages en presentaties voor MT.


Organisatie DEDICON (semi overheid)
Locatie Amsterdam/Rijswijk/Grave
Periode 06-2011 – 11-2011
Titel/rol Implementatie Manager van 3 Bedrijfsbureaus

Omschrijving
Als onderdeel van een reorganisatie van een semioverheid organisatie, zijn drie zelfstandige bedrijfsbureau afdelingen samengevoegd in het hoofdkantoor.
• In vier maanden tijd zijn alle processen overgeheveld, medewerkers afgevloeid en nieuwe mensen aangenomen en opgeleid, zelfstandig en klantgericht werken geïntroduceerd.
• In totaal ongeveer 35% aan FTE bespaard door processen te optimaliseren en kwaliteit van werken te verhogen.
• Directie geadviseerd omtrent reproductie vraagstuk, KPI-implementatie en planning tactieken.

Organisatie Kruidvat (AS Watson )
Locatie Heteren
Periode 10-2010 - 04-2011
Titel/rol Coach en projectleider operational excellence


Omschrijving
Door de Directeur Europa gevraagd om in het DC Heteren (600FTE) het eigenaarschap van processen te stimuleren, het uitrollen van het KPI beleid en een lean besturingsmodel te implementeren voor operationele excellence. Hierbij alle 5 Operations Managers begeleid in dit traject en uiteindelijk 9% efficiëntie verbetering gerealiseerd.


Organisatie Olympia Uitzendbureau B.V.
Locatie Den Haag
Periode 05-2010 - 02-2011
Titel/rol Lean Consultant

Omschrijving
Bij de invoering van een commerciële deal waren spanningen ontstaan tussen de directie van Olympia en Logistiek dienstverlener.
• Olympia geadviseerd en interne consultants getraind in het managen van de klant
• Geadviseerd bij de implementatie van nieuwe business mbt lean management aspecten.
Gevraagd door Algemeen Directeur Olympia om een besturingsmodel te ontwikkelen obv een lean filosofie om Franchisenemers een duidelijk stuurwiel te geven om kwaliteit (toegevoegde waarde) pro actief te managen en kwalitatieve uitzendkrachten te binden en te boeien.
• Model op 4 locaties succesvol uitgerold!


Organisatie CEVA / NOKIA
Locatie Oss
Periode 05-2009 - 02-2010
Titel/rol Global Account Manager Back Office Nokia (Spare parts)

Omschrijving
Als Manager verantwoordelijk voor back office Nokia Care voor spare parts (15 FTE) en verantwoordelijk voor financiële resultaten account (150FTE).
• Lean in Office omgeving geïmplementeerd middels 5s en kwaliteitsbewust werken.
• Nazorg verleend bij de implementatie van SWAP-telefoontoestellen (RF scanning).
• Volume Zuid Amerika als nieuwe business geïmplementeerd.
• Daarnaast klanttevredenheid verhoogd door 2 verbetertrajecten uit te voeren middels Kaizens


Organisatie Alliander
Locatie Arnhem/Amsterdam
Periode 01-2009 – 03-2009
Titel/rol Lean Manager BedrijfsbureauOrganisatie Kruidvat (As Watson)
Locatie Heteren
Periode 09-2008 – 01-2009
Titel/rol Procesbegeleider Verandertraject Bedrijfsbureau


Omschrijving
Door het (deels) wegvallen van twee Teamleiders en Operationeel Manager functioneerde het Bedrijfsbureau (35 FTE) niet meer voldoende. Gevraagd om de nieuwe Manager Bedrijfsbureau te ondersteunen in het herstructureren van het Bedrijfsbureau en teamleiders rollen tijdelijk in te vullen.
• In de rol van procesbegeleider de afdelingen omgevormd van re-actief naar pro-actief en klantgericht werken.
• Door het professionaliseren van werkplekken, KPI werkoverleg, doelstelling gericht leidinggeven, het aantal administratieve FTE met 2 gereduceerd naar 21.


Organisatie Peijnenburg koeken BV
Locatie Son en Breugel
Periode 09-2007 - 12-2007
Titel/rol Manager Planning

Omschrijving
Door fusie van Peijnenburg met Lotus NV en wegvallen van veel ervaren medewerkers, waaronder de Logistiek Manager, was de leverperformance gedaald naar 80%. Als Interim Logistiek Manager verantwoordelijk voor de logistieke aansturing van alle 4 productiesites in Nederland. Door verbeteren interne communicatie, verhoogde aandacht voor Logistiek Dienstverlener en KPI management, de performance naar jaarrecord van 99.7% gestuwd.Organisatie SARA LEE
Locatie Amersfoort
Periode 6-2005 - 12-2006
Titel/rol Supply Chain Manager Prodent

Omschrijving
Supply Chain Manager Prodent fabriek Amersfoort en verantwoordelijk voor de
dagelijkse aansturing van magazijn, inkoop, planning, bedrijfsbureau en business devellopment (9 FTE).
• Workshop georganiseerd voor Gehele plant Amersfoort om eigenaarschap van processen te verhogen.
• KPI structuur geïmplementeerd en zonder extra personeel volumegroei van 20% behaald.
• Tijdens piekmomenten voor het eerst in de geschiedenis diverse volumepieken ge-outsourced bij co-packer in Duitsland.

Opleiding interimmanager

Opleiding & training
► 2016 (1 dag) Excel voor professionals Udemy (online)
► 2015 (2 dagen) Teamontwikkeling Mastermind & ICA
► 2015 (15 dagen) Professioneel coaching International Coaching Academy
► 2013 (1 dag) Lean professional VLM
► 2009 (2 dagen) Lean green belt Bert Eekhout Consulting
► 2007 (7 dagen) Verandermanagement Schouten & Nelissen
► 2005 (9 avonden) Projectmanagement Schouten & Nelissen
► 2005 (2 dagen) Leidinggeven Schouten & Nelissen
► 1995 technisch Logistiek Fontys Hogeschool (HBO)
► 1991 VWO Graafschap College

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Bas maakt van uw vissoep weer een aquarium.

Ik richt me op het verwezenlijken van proces & performance verbeteringen in Bedrijfsbureaus en Customer Service omgevingen. Mijn drijfveer is om mensen met plezier te laten doen waar werkelijk behoefte aan is.

Project- en lijnmanagers rollen vervuld in diverse commerciële omgevingen en semioverheid instanties, met als rode draad het optimaliseren van klantprocessen of integreren/samenvoegen van ondersteunende afdelingen. Met een ongelooflijke drive en flair wordt een duidelijk gedragen structuur neergezet waarbij veel aandacht voor het creëren van eigenaarschap en klant gericht werken met als resultaat Flow & Efficiency. De projectstructuur of data zijn het uitgangspunt, maar het verhaal van de klant of onderliggende oorzaken zijn leidend in het handelen.

Heeft als archetype; de evenwichtige leider en is daarbij zowel praktisch, mensgericht als systematisch. Kan goed luisteren en beweegt zich gemakkelijk op de werkvloer, is analytisch zeer sterk, ziet altijd mogelijkheden en weet complexe zaken terugbrengen tot een duidelijke structuur. Kan mensen en teams mobiliseren rondom grote ambities en vervolgens ook resultaat behalen.
‘Hoe zet ik weerstand om in energie’, waarbij mensen uit de organisatie de processen gaan trekken? De afgeronde leergang coaching helpt me verder om tot de echte kern van weerstand te komen en mensen naar hun eigen aandeel te laten kijken om problemen op te kunnen lossen. 

UC Group is een netwerkorganisatie met als doel om kennisontwikkeling & persoonlijke groei te faciliteren voor zelfstandig ondernemers in; Logistics&fulfilment, Customer Service&Planning en Data&Transformation.


Talenkennis interimmanager

Engels en Duits vloeiend

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :