Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

contract jurist, vastgoed jurist, kandidaat-notaris, makelaa

contract jurist, vastgoed jurist, kandidaat-notaris, makelaa

Werkervaring interimmanager

Netwerk Notarissen Centrale Organisatie (op interim basis).
Functie: kandidaat-notaris / vastgoed jurist.
Opdracht omschrijving: vervaardigen van een “incidenten draaiboek” voor de notariële onroerend goedpraktijk.
Werkzaamheden: het maken van model brieven, model volmachten, model tekstblokken en het maken van een stappenplan voor situaties die in de notariële onroerend goed praktijk aan bod kunnen komen.

Gemeente Almere (op interim basis).
Functie: vastgoed jurist.
Opdracht omschrijving: opzetten van een vastgoedbedrijf.
Werkzaamheden: het uitvoeren van risico analyses v.w.b. af te sluiten c.q. reeds gesloten contracten, contracten maken, voeren van (huur)onderhandelingen, beoordelen van contracten, rapporteren omtrent lokale vastgoedmarkt, adviseren m.b.t. vraagstukken op het gebied van bouw/vastgoedrecht, eindverantwoordelijk voor het juridisch- en contractbeheer van de portefeuille, onderhouden van contacten met in- en externe klanten + opdrachtgevers + adviseurs, onderhouden van interne contacten binnen de gemeente, voeren van over-all projectmanagement, adviseren m.b.t. wet- en regelgeving alsmede het opstellen van planningen.

ProRail B.V.
Functie: procesleider notariaat
Werkzaamheden: zeer uiteenlopende werkzaamheden, waaronder het maken en controleren van koopovereenkomsten, het controleren van akten van levering waarin o.a. de economische eigendom aan een andere B.V. wordt overgedragen, het vestigen van zakelijke rechten, het maken van bruikleenovereenkomsten, huurovereenkomsten, het (on)gevraagd geven van advies, pachtovereenkomsten en pachtbeëindigingsovereenkomsten maken en de procedure bij de grondkamer i.h.k.v. een pachtbeëindiging begeleiden, modellen maken en beheren, interne processen stroomlijnen, onteigeningszaken (contractueel) begeleiden, aansturen van advocaten, makelaars- en notariskantoren, vertalen van wetgeving en beleid naar uitvoering en het voeren van besprekingen met externe partijen. Allerlei contracten maken i.h.k.v. de projecten: Betuweroute, Hanzelijn en HSL-Zuid.

Gemeente Woerden
Functie: jurist grondzaken (juridisch beleidsmedewerker)
Werkzaamheden: zeer uiteenlopende werkzaamheden, waarbij je wordt belast met gronduitgiftes (gehele traject), waaronder het voeren van onderhandelingen en gesprekken met gegadigden (ontwikkelaars, ondernemers en particulieren), het opstellen van (verkoop- resp. verhuur-) overeenkomsten (inclusief het vestigen van zakelijke rechten zoals het opstalrecht), het adviseren van het college en het zorgdragen voor de notariële afhandeling. Andere juridische werkzaamheden binnen de vakgroep.

Deloitte & Touche
Functie: consultant
Werkzaamheden: zeer uiteenlopende werkzaamheden op projectbasis (in multidisciplinair teamverband) bij de overheid en in het bedrijfsleven, zoals relatiemanagement, open bronnen onderzoeken, financiële onderzoeken, geldstromen in kaart brengen, participeren in diverse fraude onderzoeken (toedrachtsonderzoeken) met veelal een financieel-juridische achtergrond, deelnemen aan verschillende repressieve onderzoeken (o.a. beroeps-aansprakelijkheidszaken via verzekeraars), aanbestedingstrajecten controleren (o.a. begeleiden van aanbestedingen, (mede)opstellen van selectie- en aanbestedingsleidraden), acquisitie verrichten, inzichtelijk maken van complexe onroerend goed transacties (met o.a. diverse beslagen, buitenlandse objecten en faillissementsrecht), juridische contracten van projectontwikkelaars beoordelen, actief meewerken aan ontwikkeling en kennisverankering van diverse juridische adviesproducten.

Diverse notariskantoren
Functie: kandidaat-notaris
Werkzaamheden: allerlei werkzaamheden verbonden aan de functie van een kandidaat-notaris; waarbij echter de nadruk lag op de onroerend goed praktijk (vastgoed) met in mindere mate een accent op het personen-en familierecht.

Kafi B.V.
Functie: juridisch medewerker
Werkzaamheden: diverse juridische activiteiten in het kader van de Wet WOZ (op projectbasis).


Opleiding interimmanager

Specialisatie cursus koop en levering van onroerende zaken
(koopovereenkomst in een nieuw licht, bodemverontreiniging, gebreken in de koopovereenkomst, huurkoop & financiële lease, WvG, BTW en overdrachtsbelasting, inschrijfbaarheid in openbare registers en zaaksbegrip, levering & erfdienstbaarheden).

Opleiding Makelaar-taxateur onroerende zaken (SVM-NIVO).

WO, Katholieke Universiteit Nijmegen, studierichting Notarieel Recht

WO, Katholieke Universiteit Nijmegen, studierichting Nederlands Recht

VWO, R.K.S.G. Scholengemeenschap Marianum

Havo, R.K.S.G. Scholengemeenschap Marianum

MAVO-D Sint Aloysius

Talenkennis interimmanager

Engels ã goed, mondeling en schriftelijk.
Duits ã goed, mondeling en schriftelijk.
Frans ã goed, mondeling en schriftelijk.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :