Flex Manager
De top 21226 Flexmanagers van Nederland
21226 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

CFO / financieel manager / controller

CFO / financieel manager / controller

Werkervaring interimmanager

25 jaar, waarvan ruim laatste jaar in interim opdracht.

03-2007 t/m 06-2008
Manager financiën en ICT (15 fte)
• Verantwoordelijk voor financiën, administratie en automatisering.
• Lid MT.
• Vervolmaking van een ERP-systeem (Afas).
Omzet 2007 € 111 miljoen; 2000 fte.
Gaf leiding aan 21 mensen.
Resultaten:
* Debiteurenadministratie:
Van een “ingeslapen” afdeling naar een “sprankelende” afdeling waarbinnen medewerkers eigen portefeuilleverantwoordelijkheid dragen met een grotere klanttevredenheid en een afgenomen debiteurenrisico.
* Financiële administratie:
Afdeling is efficiënter gaan functioneren en rapportagedeadlines zijn vervroegd.
* Afdeling automatisering:
Van een onrustige afdeling met dito netwerk en applicaties naar een afdeling die “staat” voor haar dienstverlening.
Infrastructuur netwerk sterk verbeterd.
* Vervolmaking ERP-systeem (Afas):
Binnen (volgens de leverancier) zeer korte tijd systeem dusdanig ingericht dat “productie” van de kinderopvang beter geregistreerd en gemonitord kon worden.

03-1995 t/m 02-2007
Manager finance & facilities (11 fte)
• Verantwoordelijk voor financiën, administratie, wagenparkbeheer en gebouwenbeheer.
• Verantwoordelijk voor personeelszaken en automatisering.
• Lid van stuurgroep automatisering en in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor de implementatie van een ERP-systeem (Microsoft Dynamics).
• Sterk betrokken geweest bij vormgeving en financiering van twee buy-outs.
Resultaten:
* Finance:
Efficiënte organisatie die in staat is zowel de interne alsook de externe klanten naar tevredenheid te bedienen; afspraak is afspraak.
* Facilities:
Wagenpark (circa 100 auto’s) van eigen beheer naar leasing met afname van kosten per gereden kilometer en daarbij een grotere tevredenheid onder de bestuurders.
Huisvestingsfaciliteiten verbeterd met afname van kosten per gehuurde m2.
Faciliteiten van vaste en mobiele telefonie verbeterd met afname van kosten per gebruiker.
* ERP-systeem (Microsoft Dynamics voorheen Axapta):
Overgang van een eigen ontwikkeld systeem naar ERP met versnelling van de doorlooptijd van facturering en betere rapportages.
* Management buy-outs:
2x sterk (tot grote tevredenheid van kopers en financiers) bijgedragen aan vormgeving en financiering van management buy-outs.

09-1994 t/m 03-1995
Hoofd financieel-economisch administratieve dienst
ad interim (8 fte)
• Maken plan van aanpak voor een reorganisatie binnen een aantal stafafdelingen die na een fusie moesten gaan samenwerken; plus start gemaakt met uitvoering van plan.
Resultaten:
* Plan van aanpak integratie afdelingen administratie en automatisering.
* Start met uitvoering van door bestuur goedgekeurd plan van aanpak om te komen tot beter functionerende afdelingen op het centraal bureau.

01-1992 t/m 09-1994
Financieel manager (10 fte)
en daarbinnen verantwoordelijk voor financiële automatisering.
• Hier mede verantwoordelijk voor de financiering (o.a. via L/C’s) van grote internationale transacties en daarmee gemoeide EU-subsidies.
• Verantwoordelijk geweest voor de start van een (inmiddels grote) uitzendorganisatie; eindverantwoordelijke voor een (branche-eigen) detacheringorganisatie.

09-1983 t/m 12-1991
Controleleider
voor diverse klanten uit met name het midden- en grootbedrijf.
Van groothandel en dienstverlening tot productie.
Werkzaamheden op het vlak van audit, advies en fiscale zaken.


Opleiding interimmanager

HEAO-RA
NIvRA (ingeschreven als RA)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Totnutoe veel gefunctioneerd als RA in business als financieel manager.
Daarnaast affiniteit met ICT en facilitaire zaken.

Kernbegrippen functioneren:
* Finance:
Brede kennis en ervaring op dit vakgebied.
* ICT:
Manager / coach / sparringpartner; ERP-systemen.
* Facilities:
Wagenparkbeheer, gebouwenbeheer, telefonie.
* HRM en salarisadministratie:
Veel kennis en ervaring op dit vakgebied; sparringpartner.
* Gebruikte systemen:
Adcins, Accountview, Cash, Axapta, Microsoft Dynamics, Afas Profit

Persoonlijk profiel in steekwoorden:
Talenten:
Hulpvaardig – stressbestendig – volhardend
Competenties:
Flexibel – resultaatgericht – financieel bewust
Speerpunten:
Beheren – grote lijnen, maar ook hands-on – kwaliteit – resultaat
Karakter:
Aanspreekbaar – integer – kritisch – loyaal

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :