Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

algemeen management, verandermanagement

algemeen management, verandermanagement

Werkervaring interimmanager

periode 2009(mei) -januari 20101

Hogeschool Leiden

tijdelijk contract: Directeur Bedrijfsvoering; verantwoordelijk voor Financien, Facilitair, HRM, Marketing, Onderwijszaken, ICT. Leiding aan 180 man. Sterk veranderingstraject.

periode : 2007-2009

Mondriaan Onderwijsgroep; interim facility manager
Opzet en implementatie Facilitaire organisatie;Ingebruikname nieuwe huisvesting; Opzet klantgerichte en efficiente facilitaire organisatie en inrichting en verhuizing 35 scholen naar 6 gebouwen met 22.000 studenten en 2.000 medewerkers. Verantwoordelijk voor gehele facilitaire en (gedeeltelijk) ICT inrichting

Periode
2004 – 2007

Interim
Directeur Financien
Directeur Facilitair

Bedrijf Hogeschool
verantwoordelijk voor Financiele en Facililitaire dienst Haagse Hogeschool. Veranderingstrajecten op het gebied van Control, Cultuur.

Herpositionering Financiele functie; opzet informatiearchitectuur, controlling functie
Veranderingsmanagement gericht op servicebeleving

Reorganisatie; overleg met dienstenraad
Medewerkerstevredenheidonderzoek
Opzet en implementatie managementinformatiesysteem
Verantwoording aan College van Bestuur

Introductie marketingtechnieken bij ondersteunende diensten
Regulier leiding geven aan 150 medewerkers
Opdracht loopt tot september 2007


Consultancy/ interim Rijksuniversiteit
Implementatie control systeem voor grip op inkoop gehele RuG
Opdracht tot 2e kwartaal 2006

2001-2004

ROC

projectmanagement;

• 18 maanden; herstructurering facilitaire en niet faciltaire functie bij ROC Noorderpoortcollege te Groningen (2.500 medewerkers). Mede opzet facilitaire unit.

Activiteiten o.m.:
• structurering en implementatie van financieel systeem en bijbehorende cultuur :
• medewerkerstevredenheidonderzoek bij ROC Noorderpoortcollege te Groningen incl. Evaluatie, motivatie en begeleiding/coaching management.

2001-2002
Energiebedrijf; opzet inkoopbeleid en facilitaire diensten ten behoeve van aangesloten franchisenemers

1999-2001
Serviceverlener aan Overheid (Profit)
Commercieel Manager/ Business Unit Manager

Opdrachtgever is in het kader van privatiseringopdracht gehouden een interessante partij te worden voor potentiele kopers. In dit kader dient er een cultuurverandering plaats te vinden. Gevraagd om vooral commercieel traject te realiseren.;
Nadruk op cultuurverandering; opzet en structurering organisatie, gericht op opbouw commerciële structuur en rendement

• Opzet commerciële organisatie; opzet en vorming van afdelingen Sales, Marketing en Service; eindverantwoordelijk. Hoofdzakelijk cultuurverandering en marketing.

projecten:

• Implementatie e-procurement; projectleider
Opzet van beleid, structuur en procedures en implementatie.Belangrijkste aspect: cultuurverandering; bedrijfsvoering moest sterk verbeteren

• Introductie en implementatie CRM pakket; marketing manager, als onderdeel van totaal klantgerichte benadering van de markt.Betrof het gehele NIC; nadat beleid en budget gereed was, implementatie gerealiseerd d.m.v. cultuurverandering en technische realisatie

• Business development e-procurement; Om strategische redenen uiteindelijk door NIC afgestoten.


1996-1999 Beursgenoteerd Industrieel porductiebedrijf

Commercieel Directeur; verantwoordelijk voor gehele commerciele afdeling (Nederland/Belgie), inclusief service.Vooral gekomen om vorm te geven aan krachtiger en gestructureerder organisatie die verwachtte groei zou kunnen verwerken. (structuur, cultuur, beleid, processen)


1990-1996 Technische Groothandel

Manager Projecten/ Marketing Manager/ Kwaliteitsmanager
Ontwikkelen van pioniersorganisatie naar groeiorganisatie. Aanbrengen van organisatorisch fundament voor gewenste groei. (in 1990 60 medewerkers in 2000 600 medewerkers)

• Behalen ISO 9001 (kwaliteitsmanager); door procedures en cultuurverandering werken naar ISO 9001; projectleider

• Begeleiding Nieuwbouw; projectleider

1988-1990 Top 10 Gemeente

Facility verandermanager; loodsen van decentrale facility-units naar centraal (in nieuwbouw) met behoud van going organisatie gedurende de bouw.1985-1988 Ministerie

Projectmanager; plv. directiesecretaris

1982-1985 Gewestelijke Arbeidsbureaus

Arbeidsmarktonderzoeker/ Lid managementteam
Introductie marketingmethodieken
Regulier marktonderzoek

1980-1982 uitzendorganisatie

Marktonderzoeker


Opleiding interimmanager

Vooropleiding:
jaar van afstuderen
Schooltype met diploma
MAVO 1974
HAVO 1976
HEAO (CE) 1980


Cursus NIMA-B 1982

Diverse managementtrainingen, vaardigheidstrainingen.Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Rode draad in mijn arbeidservaring is (verander) management gericht op “control” op de organisatie en “schwung”in de organisatie. Instrumenten daarbij zijn ervaring,kennis en uitstraling, zo mogelijk met humor.
Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :