Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Belastingadvies - BTW expert

Belastingadvies - BTW expert

Werkervaring interimmanager

05-06 – heden : Fiscount advies groep

Functie:
(semi-) Zelfstandig BTW/OVB adviseur voor aangesloten kantoren

Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
- BTW Advies inclusief boekencontrole en rechtszaken
- Eigen cliënten portefeuille beheren en acquisitie
- BTW groep opzetten, processen en kwaliteit optimaliseren, vaktechniek, standaardisering
- Cursussen, (inhouse)trainingen, vaktechnische overleggen, seminars
- Due diligence

Werkgebied:
BTW/OVB

07-01 – 04-06 : ANWB B.V., Den Haag

Functie:
Afdeling Fiscale Zaken, ressorterend onder en rechtstreeks rapporterend aan de hoofddirectie; staffunctie.

Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
- Adviseren intern inclusief (buitenlandse) deelnemingen
- Overleg hoofddirectie en directeuren
- Contact Belastingdienst, Ministerie, Gak en overheids- provinciale- en gemeentelijke instellingen
- (fiscaal) Beleid en processen ontwerpen
- Systeemimplementaties
- Aangiften (begeleiden)
- Vaste deelnemer vakgroep VNO-NCW; BTW wetgevings toetsingscommissie
- Begeleiden boekenonderzoeken (BTW /LB/VPB/GAK/Assurantiebelasting)
- Due diligence onderzoeken

Werkgebied:
Voornamelijk BTW, doch ook Loonbelasting, Sociale verzekeringen,Vennootschapsbelasting, Assurantiebelasting, Inkomstenbelasting, Overdrachtsbelasting, Motorrijtuigenbelasting, BPM, WOZ/OZB, Kansspelbelasting, Gemeentelijke belastingen.

09-96 – 05-01 : PricewaterhouseCoopers NV, Rotterdam

Functie:
Assistent manager, leiding gevend aan circa 4 personen. BTW specialist, grotendeels zelfstandig werkzaam en bijna uitsluitend rechtstreeks rapporterend aan de BTW partner of andere partners.

Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
- Advisering intern / extern in hoofdzakelijk BTW en gerelateerde zaken
- Opzetten BTW-compliance afdeling en (in- en extern) stroomlijnen van BTW compliance
- Due diligence onderzoeken
- Cliëntencontact / relatiebeheer
- Managen & coachen van assistenten
- Opzetten van BTW-structuren (bv commissionairs & OG structuren)
- Interne communicatie / kennisoverdracht

Werkgebied:
BTW/OVB.

Cliënten portfolio:
Met name TICE (Technology, Information, Communication and Entertainment including E-business) en Mining (Olie & Gas & Energie) met een gemiddelde omzet boven US$ 100 miljoen.

08-95 – 08-96 : Ten Broek, Otten & De Vries Belastingadviseurs, Leiden

Functie:
Assistent, rapporterend aan de directeur.

Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
- Het voorbereiden van aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor meer gefortuneerden.
- Voorbereiden van adviezen.

Werkgebied:
Hoofdzakelijk Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.Opleiding interimmanager

Universitair Leiden:
Indirecte Belasting
Directe Belastingen
Bank en verzekeringenrecht
Strafrecht
NOB

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

zie werkervaring

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Duits: goed
Engels: goed

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :