Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur HR

Directeur HR

Werkervaring interimmanager

2000-… Organisatieadviseur/trainer
Bureau voor consultancy en training

(Interim-)opdrachten:
Human Resources Manager Organisatie voor Hospital Supplies
Begeleiding fusie op HR-gebied Agri business
Rotterdam School of Management: Coaching voor deelnemers HR Leadership Masters programma 2001/2002
1999-2000 AstraZeneca Vice President Human Resources
AstraZeneca is de samenvoeging van het Zweedse Astra (25000 medewerkers) en het Engelse Zeneca (ook 25000 medewerkers). Astra kenmerkt zich vooral door de recente groeiperiode en een prachtig productportfolio. Zeneca daaren-tegen kent een lange traditie met een geleidelijk groeipatroon sinds het op eigen benen staat na de afsplitsing van de Britse Chemie gigant ICI. Beide culturen liggen redelijk ver uiteen en hetzelfde geldt voor de visie op het leiden van een mondiale onderneming met vestigingen in zo’n 40 landen.

1990-1999 Astra Chemicals Benelux Hoofd P & O
Astra Pharmaceutica en Astra Chemicals Benelux vormen samen de Nederlandse vestiging van een Zweeds farma-ceutisch bedrijf, dat anno 1990 zo’n 100 medewerkers telt. Astra zit in een groeispurt, vooral door de komst van Losec, een geneesmiddel op maag-darmgebied. Losec is een block-buster, die Astra (ook) in Nederland met enorme vaart naar nummer 1 van de markt stuwde. Voor de marketing compa-nies in de diverse landen geldt de slogan “Business is local” en deze typisch Zweedse houding geeft volle verantwoorde-lijkheid aan de basis en volop kans om in de organisatie vooral ondernemende medewerkers aan te trekken. In tien jaar tijd groeit Astra wereldwijd van 8000 naar 25000 werkne-mers.

Taken en verantwoordelijkheden:
Als lid van het Management Team mede verantwoordelijk voor de impact van (strategische) beslissingen op de organisatiestructuur en het personeel
Verantwoordelijk voor Human Resources(In-, Door- en Uitstroom, arbeidsvoorwaarden; 5 medew.) en afdeling Training (Basisopleiding Buitendienst; 3 medew.)
Lid International Task Force Training and Development AstraZeneca
Verantwoordelijk voor de begeleiding van het fusieproces (1999)


1987-1990 Orga Groep B.V. Organisatieadviseur/trainer
Orga kent anno 1987 een Groep Werving en Selectie en een Groep Training. Op het bureau waren ongeveer 10 mensen werkzaam voor werving, selectie en assessment. De Groep Training moest door mij worden opgezet, aanvankelijk vooral voor cliënten die van het bureau al gebruik maakten voor psychologische tests.

Taken en verantwoordelijkheden:
Het ten behoeve van alle bureauactiviteiten mede ontwikkelen van een overzicht van effectief management gedrag
Het ontwikkelen en uitvoeren van Training-op-maat: account management, strategieontwikkeling, teamvorming, leiding geven
Problem solving in diverse bedrijven, interim management in grafisch bedrijf; diverse trainingsopdrachten in cacao industrie, groothandel en marketing farmaceutische industrie, computer-centrum van een bank
Bijzondere opdracht: het ontwikkelen en implementeren van een training in het gebruik van een bloedsuikermeter voor diabetici1981-1987 Nijmeegs Universitair
Huisartsen Instituut (NUHI) Gedragswetenschapper
In totaal kent Nederland acht medische faculteiten en aan elke faculteit is een Huisartsen Instituut verbonden. Medio zeventiger jaren werden de instituten opgezet en werd het volgen van de opleiding tot Huisarts een voorwaarde voor vestiging. Nijmegen had vooral in de tachtiger jaren een voortrekkersrol, waaruit onder meer het Basistakenpakket voor de Huisarts voortkwam. Het Instituut was ambitieus in aanpak en in projectwerving en was trendzettend voor de rest van Nederland. De werksfeer was voortreffelijk en professio-neel en het Instituut onderscheidde zich door aandacht in het opleidingsprogramma voor de persoon van de dokter.

Taken en verantwoordelijkheden:
Het trainen en coachen van huisartsen-in-opleiding in consultvoering, psychosociaal handelen en het hanteren van de arts-patiëntrelatie
Deelname aan het project “Onderlinge Toetsing voor Huisartsen”: groep-coaching van effectief gedrag met behulp van spreekuuropnamen voor ervaren huisartsen en huisartsen-in-opleiding
Het mede ontwikkelen en uitvoeren van de eerste opleiding voor huisarts-supervisoren; begeleiden van supervisie
Het ontwikkelen en uitvoeren van persoongerichte trainingen
1977-1981 Sociale Academie Twente Stafdocent/Supervisor
Onderwijs, workshops, supervisie voor Hbo-studenten Inrichtingswerk

Opleiding interimmanager

2000 Action Learning Association (lid)
2000 Myers-Briggs Type Indicator (Accreditatie)
1999;1997 Opleiding voor Mediator (Reg. NMI)
1977-1980 Lidmaatschap Vereniging Cliëntgerichte Psychotherapie
1970-1977 Doctoraal Psychologie
1968-1971 Kandidaats Sociologie


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Alle HR werkzaamhden: leidinggeven aan de processen en mede uitvoeren.
Uitzetten van scenario's voor fusie of reorganisatie en organiseren van plan van aanpak.
Ad hoc trainen en coachen van topmanagers tijdens veranderingsprocessen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
Frans(matig)

Overig

CURSUSSEN

1998 Strategische HR, De Baak
1996 Astra-STEP, IMD, Lausanne
1995 Paradoxaal Adviseren, PAO Utrecht
1994 Situationeel Leidinggeven, LaVi
1993 Onderhandelen (Harvard methode), Confluence, Hans Loots
1991-1992 Introductie in het Farmaceutisch Bedrijfsleven


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :