Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur

Directeur

Werkervaring interimmanager

2001-heden Directeur Intel International B.V.
Intel International B.V. is onderdeel van Intel Corperation en is verantwoordelijk voor de distributie en verpakking van 25% van Intel’s wereldwijde omzet naar de afzetmarkt Europa, Rusland, het Midden Oosten en Afrika.

Als Directeur ben ik verantwoordelijk voor de algehele leiding van Intel International B.V. Op basis van mijn visie en strategie ontwikkel ik het businessplan en draag ik zorg voor de implementatie en uitvoering. Ik ben verantwoordelijk voor een budget van € 180 Miljoen en 550 medewerkers en geef direct leiding aan de afdelingen Bedrijfsbureau, Transport, Cross-dock, Verpakking, Magazijn, Beveiliging, Personeelszaken, Training, Financien, Automatisering, Kwaliteit en Veiligheid. Tevens ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met de ‘stakeholders’ binnen en buiten Intel Corperation.

Belangrijkste resultaten:
· Hechte relaties met de stakeholders gecreeerd en hierdoor een gedragen visie, strategie en businessplan gerealiseerd om de slechtste marktomstandigheden ooit voor de industrie het hoofd te bieden.
· Een op de Intel cultuur gebaseerde professionele organisatie gerealiseerd die dagelijks de Intel waarden en normen ruimschoots overtreft op het gebied van:
o Customer en Results Orientation
o Risk Taking
o Quality en Discipline
o Great Place To Work
· De vlekkeloze implementatie van een ondernemingsraad vanuit alle gezichtspunten gezien:
o Medewerkers en Ondernemingsraad
o Lokaal Management en Intel Corperation
o Vakbonden
· De commerciële slagkracht van Intel substantieel verbeterd door:
o De kosten aanmerkelijk structureel te verlagen
o De kwaliteit blijvend substantieel te verbeteren
o De service en diensten op een hoger niveau te brengen

1998-2001 Directeur Frans Maas Amsterdam B.V.
Frans Maas Amsterdam B.V. is onderdeel van Frans Maas N.V. en is gespecialiseerd in freightforwarding en value added logistics.

Als Directeur eindverantwoordelijk geweest voor de algehele leiding en het resultaat van Frans Maas Amsterdam B.V. door te zorgen voor uitstekende relaties met de 5 grote klanten (Apple; Eastman Kodak; Sensormatic; Aashima; Elsevier), en het beschikbaar hebben van een excellente, flexibele, efficiente logistieke en wereldwijde distributie operatie gebaseerd op een bijzonder hoog gemotiveerde en professionele organisatie. Ik was verantwoordelijk voor een omzet van € 22 Miljoen en 250 medewerkers en gaf direct leiding aan de Operations directeur, Transport directeur, Financieel directeur, 5 Accountmanagers en de HR manager.

Belangrijkste resultaten:
· Door turnaroundmanagement Frans Maas Amsterdam Amsterdam B.V. van 13% verlies naar 18% winst gebracht.
· De omzet met 200% verhoogd door nieuwe en verbeterde diensten aan de 4 bestaande klanten aan te bieden en een 5e en 6e grote klant te verwerven.
· Hechte relaties met alle klanten gerealiseerd door een accountmanagement structuur te implementeren.
· Klanttevredenheid verhoogd door het dienstenpakket uit te breiden en een flexibeler, goedkopere en kwalitatief betere operatie te realiseren.

1992-1998 Jongeneel – Directeur Operations RET
RET is marktleider en importeur/groothandel van voornamelijk hout en plaatmaterialen en levert haar producten aan de Doe Het Zelf en Professionele markt.

Als Directeur Operations verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen en implementeren van de supply chain strategie zodat RET een substantieel concurrentievoordeel kon behalen en marktleider kon worden in zowel de Professionele als de Doe Het Zelf markt.

Belangrijkste resultaten:
· Binnen 1 jaar marktleider door de ontwikkeling en implementatie van een effectieve supply chain strategy.
· Een bijzonder gemotiveerd team gerealiseerd die heel effectief uitdagende doelstellingen realiseerde.
· Excelente service gerealiseerd door de bedrijfsprocessen te optimaliseren en te automatiseren.
· De supply chain kosten substantieel en blijvend verlaagd.

1990-1992 General Manager Brinkman ’s-Gravezande B.V.
Koninklijke Brinkman B.V. is als toeleverancier voor de glastuinbouw marktleider. De kernactiviteiten bestaan uit de levering van een groothandelsassortiment en klimaatbeheersings- en beregeningssystemen.

In 1990 bij Brinkman gestart als Logistiek Manager en hierbij leiding gegeven aan de totale logistieke organisatie verdeeld over 14 vestigingen en 4 productie bedrijven van Koninklijke Brinkman B.V. Als Logistiek Manager verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van de logistieke visie, strategie en het logistiek business plan. Na de ontwikkeling van het logistiek business plan dit geimplementeerd.

In 1991 gepromoveerd tot General Manager van Brinkman ’s-Gravezande B.V. Als General Manager de algehele verantwoordelijkheid gehad voor het marktgebied ‘Het Westland” welke circa 50% van de omzet van Koninklijke Brinkman bedroeg.

Belangrijkste resultaten:
· Het teruglopend marktaandeel in het Westland omgebogen tot een groeiend marktaandeel door de ontwikkeling van een visie, strategie en businessplan voor de vestiging ’s-Gravezande.
· Door het logistieke businessplan te ontwikkelen en te implementeren de marktpositie van Koninklijke Brinkman B.V aanmerkelijk en blijvend verbeterd. Voor de markt betekende dit een snellere en betere service en voor Brinkman lagere kosten.

1987-1990 Manager Inkoop & Logistiek Academisch Ziekenhuis Utrecht
Het AZU levert top medische zorg en verzorgt de academische opleiding voor medici.

Als Manager Inkoop en Logistiek algeheel verantwoordelijk geweest voor de profesionalisering van de Inkoop en Logistiek van het AZU ten tijde van de verhuizing naar het nieuwe geintegreerde academisch ziekenhuis op het universiteits complex ‘de Uithof’ in Utrecht.

Belangrijkste resultaten:
· De afdeling Inkoop gereorganiseerd tot een profesionele inkooporganisatie
· Succesvol een geintegreerd logistiek systeem voor het gehele ziekenhuis geimplementeerd ten tijde van de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis.
· Verantwoordelijk geweest voor de inkoop van eenmalige investeringen in nieuwe ziekenhuisapparatuur ter waarde van € 55 Miljoen ten tijde van de verhuizing.


1980-1987 Officier Koninklijke Landmacht
Diverse officiers functies vervult. De dienst verlaten als kapitein/compagniescommandant


Opleiding interimmanager

2002 Managing Through People
1999 Bestuurder en Ondernemingsraad
1987-2003 Diverse workshops en seminars
1993 NIMA–A (Marketing)
1987-1988 MIGB (Master Business Logistics)
1984 Management opleiding voor officieren)
1976-1980 KMA, Bedrijfskunde)
1968-1976 MAVO; HAVO; VWO


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Besluitvaardig, toekomstgericht en planmatig
Een doorzetter in moeilijke en complexe situaties
Gericht op vinden en implementeren van innovatieve oplossingen
Commercieel en resultaatgericht
Een coach en teambuilder


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels vloeiend
Duits vloeiend


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :