Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Supply Chain Professional

Supply Chain Professional

Werkervaring interimmanager

BV sep 2008 – heden
Diverse interim opdrachten:
Directeur Planning & Logistique bij houtproducent in Kameroen
Bedrijfskenmerken:
- Ongeveer 1350 FTE, waarvan ±20 expats.
- Op duurzame wijze en volgens FSC-richtlijnen, verwerking van tropisch hardhout tot hoogwaardige producten voor grond-, weg- en waterbouw.
Verantwoordelijkheden/Taken:
- Implementatie van een logistiek concept, gebaseerd op lean-principes.
- Productielogistiek, voorraden, transport en douaneformaliteiten.
Resultaten:
- Leverbetrouwbaarheid drastisch verhoogd
- Doorlooptijd van douaneformaliteiten verkort
- Orderacceptatie en Planningscyclus geïmplementeerd
Manager Operations in grote internationale (hout)handelsonderneming
Bedrijfskenmerken:
- Typische familieonderneming
- Handelsbedrijf met eigen productiefaciliteit
Verantwoordelijkheden/Taken:
- Aansturing van alle operationele activiteiten in de gehele supply chain
- Reorganisatie van de operationele organisatie en het ontwerp van een logistiek besturingsconcept.

Resultaten:
- Leverbetrouwbaarheid van plm. 75% naar 95%
- Voorraadbetrouwbaarheid van 63% naar 97%
- Verlaging van de voorraadreductie met 20%
- Daling klantklachten met 50%
Bedrijfsleider in detailhandel in deuren, kozijnen en dakkapellen
Bedrijfskenmerken:
- Een bedrijf in de bouwbranche waarbij er direct en intensief contact met consumenten was.
Verantwoordelijkheden/Taken:
- Ontwikkeling en implementatie van een plannings- en voortgangscontrolemiddel van het totale primaire proces.
Resultaten:
- Doorlooptijd van orders verkort van plm 13 weken naar 6
- Vermindering van fouten in inkoopspecificaties met 80%

Zydante International BV jan 2008 – sep 2008
Bedrijfskenmerken:
- Meubelproducent voor projectinrichtingen, voornamelijk hotels en recreatiebungalows.
- Productie op basis van klantorder
- Projectleiding en –uitvoering ter plaatse
- De omzet bedroeg zo’n € 2,5 MIO
- 28 FTE
Algemeen Directeur a.i.
Verantwoordelijkheden:
- Realisatie van de doorstart na het faillissement van Zydante Production
- Eindverantwoordelijk voor de onderneming
Resultaten:
- Succesvolle doorstart
- Loyale leveranciers
Operationeel Directeur
Verantwoordelijkheden:
- Aansturing van alle operationele processen, inclusief HRM, Werkvoorbereiding, Inkoop, Planning, Productie, Transport en Projectuitvoering.
Resultaten:
- Invoering van een salarishuis
- Verlaging van voorraad
- Verkorting van doorlooptijd (±20%)

Edel International BV nov 1999 – dec 2007
Bedrijfskenmerken:
- Producent van tapijt voor de consumenten- en projectmarkt (Edel Tapijt)
- Marktleider in Nederland op het gebied van verkoop, productie en installatie van kunstgrassystemen (Edel Grass)
- Typische familieonderneming uit Genemuiden
- Omzet van plm € 35 MIO
Manager Operations Edel Tapijt BV
Verantwoordelijkheden:
- Volledige P&L verantwoordelijkheid samen met Commercieel Manager
- Direct leiding gevend aan het bedrijfsbureau (5 FTE), de afdeling kwaliteit (2 FTE), 3 afdelingsleiders, indirect aan 37 FTE.
- Inkoop van grond- en hulpstoffen en facilitaire diensten
- Verkoop van vrije productiecapaciteit.
Resultaten:
- Omzet vrije productiecapaciteit met 90% gegroeid
- Ontwikkeling van nieuwe producten en processen
- Resultaatverbetering van -/- € 4 MIO naar een break even
- Klachten met 15% gedaald, faalkosten met ± 45%
- Nieuwe kostprijsstructuur geïmplementeerd.
Manager Logistiek
Verantwoordelijkheden:
- Drastische herstructurering en centralisatie van de logistieke organisatie.
- Reductie in FTE dat zich bezig hield met planning van 13 naar 5.
- Verantwoordelijk voor de volledige logistieke organisatie
- Leiding gevend aan het Bedrijfsbureau (5 FTE), het magazijn (16 FTE) en intern transport (4 FTE)
Resultaten
- Voorraadreductie van ± 45%
- Stijging van output met 39%, met gelijkblijvend personeelsbestand
- Sterke verhoging leverbetrouwbaarheid bij Edel Grass.
Projectleider reorganisatieoperatie “Regenboog”
Verantwoordelijkheden:
- Op peil brengen van de winstgevendheid van de onderneming.
Resultaat:
- Vernieuwde bedrijfsstructuur
- Vermindering van FTE’s met 22%
- Invoering maandrapportages
- Helaas geen winstgevendheid
Manager kwaliteit, milieu en arbo
Verantwoordelijkheden:
- Ontwikkeling, implementatie en certificatie van diverse kwaliteitsystemen.
- Productkwaliteit en procescontroles.
Resultaten
- Certificatie ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 en VCA*
- Opstellen en monitoren KPI’s.

Koninklijke Landmacht mrt 1993 – okt 1999
Diverse commandantenfuncties
- Waaronder uitzending naar Bosnië – Hercegovia
- Eindrang: Kapitein

Opleiding interimmanager

Koninklijke Militaire Academie
Finance for non-financials
Lead-auditor voor kwaliteitssystemen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren natuurlijke leider die gewend is onder moeilijke omstandigheden, rust en vertrouwen te wekken. Heeft bewezen in diverse organisaties in teamverband maximale resultaten te kunnen bereiken.
Door de combinatie leiderschap, techniek en commercie breed en goed inzetbaar bij de implementatie van veranderingen binnen een organisatie. Heeft zich ontwikkeld als een operationele manager met nadrukkelijke commerciële affiniteit.
\\\\\\\'Hands on\\\\\\\' mentaliteit met oog voor details en een resultaatgerichte en pragmatische wijze van werken. Echte \\\\\\\'Proces & People\\\\\\\' manager die zowel managers als personeel bij voortduring zal inspireren, stimuleren en coachen om binnen hun persoonlijke mogelijkheden het optimale rendement te behalen. Representatieve persoonlijkheid, die goede communicatieve en sociale vaardigheden combineert met een opgewekt en enthousiast karakter. Grote mate van zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen. Gespecialiseerd in het implementeren van strategische beslissingen en het begeleiden van veranderingsprocessen.
Vermogen om zich snel in te werken en vertrouwen te winnen.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: Moedertaal
Engels: Vloeiend
Duits: Goed
Frans: Redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :