Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

juridisch adviseur of HRM manager

juridisch adviseur of HRM manager

Werkervaring interimmanager

1 nov. 2001-heden Werkzaam als zelfstandig adviseur en interim manager in HRM en juridische opdrachten en HRM
Zie bijlage voor een nadere specificatie

Functies in vast dienstverband:

2000 – 1 nov.2001 Gekoma b.v. (Komart supermarkten), Dekamarkt
1000 medewerkers, 16 winkels, 6 slijterijen, 2 bakkerijen, 2 distributiecentra) Manager Personeel en Organisatie, lid management team. Per 23-03-01 is Gekoma b.v. eigendom geworden van Detailresult (Dekamarkt b.v. en Dirk van den Broek) Supermarkten gaan verder onder de naam Dekamarkt, het hoofdkantoor is opgeheven.
1997 – 2000 Marktkauf Nederland b.v.
1300 medewerkers, 10 vestigingen) Hoofd Personeel en Organisatie (inclusief Salarisadministratie.) Lid van het management overleg.

1988 – 1997 Intergamma b.v.
* Hoofd Personeel en Organisatie, tevens lid van het management team van Gamma Nederland
* Sectorpersoneelsfunctionaris
* Opzet personeelszaken Gamma België
* P & O adviseur voor franchisenemers
* Arbeidsvoorwaardendeskundige
* Bedrijfsopleider

1987 Gemeenten Hilversum en Zwijndrecht,
Interim - Projectleider functiewaardering

1977 – 1987 Jongerenopbouwwerk bij diverse lokale, provinciale en landelijke organisaties

Specificatie interimopdrachten van 1 november 2001-heden

In 2009 Opzet eigen juridische adviespraktijk. Deelname aan Juridisch netwerk MKB servicedesk. Beantwoording van arbeidsrechtelijke vraagstukken en juridische dienstverlening aan MKB ondernemers. Afgeronde en/of onderhanden werk: ontslagzaken UWV en kantonrechter, deeltijdontslag, bezwaarprocedures UWV, incassotrajecten, concurrentiebeding, afbouw arbeidsvoorwaarden, actualisatie overeenkomsten, consumentenrecht / bouwrecht

2008 - 2009 Vereniging ROVER. Projectleider van het nieuw op te zetten OVloket (klachtenloket) voor reizigers in het openbaar vervoer, mede i.o.v. het Ministerie van V & W. (OVloket) Afgerond per juni 2009. Kennisbank gerealiseerd en geïmplementeerd m.b.t. vervoersrechtelijke / consumentenrechtelijke informatie. Team geworven en opgeleid die vragen en klachten, ook op juridisch gebied af kan handelen.

2008 Gemeente Bloemendaal. Tijdelijk secretaris van de plaatsingscommissie i.v.m een fusie van gemeenten.

2007 – 2008 GGD Amstelland de Meerlanden te Hoofddorp. De GGD is per 1-1-2008 volledig gesplitst. Algemene juridische taken (o.a. due diligence, inventarisatie, overdracht en/of opzegging van alle overeenkomsten en convenanten) en overname van een deel van de taken van het Hoofd P&O (o.a. ontslagzaken, bezwaar- en toetsingscommissies, pensioenoverdrachtproject)

2007 – 2008 Adviseur van Turnaround Communicatie b.v. op HRM en Juridisch gebied (communicatie-adviesbureau gericht op defensie- en veiligheidstaken)

2006 - 2007 Foppen Paling en Zalm b.v. Harderwijk. Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de opleiding van de nieuwe P&O manager. Belangrijkste thema’s: voldoende productiekrachten tegen zo laag mogelijke kosten, (lokale) werving en inzet van Oost-Europese medewerkers, verhogen van werk- en denk niveau van leidinggevenden, ARBO, kwartiermaken voor en opleiden van de toekomstige personeelsmanager.

2006 – heden Juridisch adviseur Uniforce b.v. (Faciliterende organisatie voor ZZP’ers). Vraagstukken liggen op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingwetgeving, en ondernemingsrecht (m.n. faillissementsrecht, B.V, erfrecht)

2005 - 2006 Flextronics Logistics b.v. Venray, HR officer. Verantwoordelijk voor HRM werkzaamheden t.b.v. het productie- en logistieke bedrijf PCC (printers). Accent op wervings- en selectiebeleid en Arbobeleid. MT lid.

2004 – 2009 Docent Arbeidsrecht en Sociale zekerheid NCOI, tevens stagebegeleider, scriptiebegeleider en examinator. (Zelf beëindigd in juni 2009).

2005 - 2006 P & O adviseur Tuincentrum Groenrijk Zeewolde, m.n. reïntegratietraject, ontslagprocedure, vervanging Arbodienst

2003 –2007 P & O adviseur Lieferink Horeca groothandel

2004 P & O adviseur op ad hoc basis voor: Coniche international b.v. (IT / Call center branche/ Telecommunicatie),

2004 Uitvoering collectieve ontslagprocedure Element Six b.v. (Diamantbewerkingsindustrie)

2004 Opzet nieuwe P & O afdeling Rolec b.v. (3 groothandelsbedrijven in schoolmeubilair, speelgoed, lesmateriaal, handvaardigheidsbenodigdheden)

2003 Interim hoofd P & O bij Stadsdeel Slotervaart / Overtoomseveld van de gemeente Amsterdam; overbruggingsopdracht en start nieuwe werkwijze P&O afdeling, inclusief de salarisadministratie.

2003 – 2005 Werving- en ontslagprocedures voor Boni supermarkten b.v.

2002 – 2004 Extern functiewaarderingsorgaan voor de Veiling Oost Nederland

2002 & 2003 Projecten Functiebeschrijvingen Sperwer (overname en afronding van vastgelopen project, project i.v.m. logistieke reorganisatie)

2002 Project Functiebeschrijvingen VAR gedurende 1,5 maand (beschrijving alle functies volgens bedrijfsmodel)

2001 – 2002 Interim manager P & O afdeling bij de VAR (Afvalverwerking en recycling), tevens sturing gegeven aan een veranderingsproces van staf naar lijnverantwoordelijkheid
Opleiding interimmanager

Opleidingen: (met diploma)
1998 – 2007 Nederlands Recht Open Universiteit. Civielrechtelijk met specialisatie in arbeidsrecht (inclusief sociale zekerheidsrecht) en ondernemingsrecht.
Afstudeerscriptie “Zeker van uw zaak ?” Onderzoek naar de rechtspositie van de ZZP’er na invoering van de Wet Uitbreiding Rechtsgevolgen VAR”
Na afstuderen toegevoegd: vervoersrecht en consumentenrecht.
1986 – 1987 HBO Personeelswerk (deeltijd)
1983 – 1984 Sociale Academie Rotterdam, VO (deeltijd)
1973 – 1977 Sociale Academie Den Bosch, HBO
1967 – 1973 Havo

Trainingen, cursussen:
O.a. Projectmanagement, Communicatiemanagement, GRID management training, Presentatietechniek, Praktisch leiding geven, Conflictbemiddeling / Mediation, Assesment centers maken en begeleiden, Mobiliteits- en outplacementadviseur, breed scala aan personeelsinformatiesystemen en functiewaarderingssystemen, Ambtenarenrecht.


Talenkennis interimmanager

Beheerst zakelijk Engels, Frans en Duits in woord en geschrift

Overig

1987 Auteur van een boek over de organisatie van activiteiten in het verenigingsleven
1994 Auteur van een handboek werving en selectie voor franchisenemers in de detailhandel
2004 Co- auteur / corrector van een handboek Arbeidsrechtelijke vragen en een managementopleiding voor bedrijfsleiders in de supermarktbranche
1990 – 1993 Lid van de Sociale Commissie van de Raad van de Nederlandse Detailhandel namens de Doe-Het-Zelf branche
Vanaf 1995 Redactielid van Indicator, o.a. nieuwsbrief Tips en Advies Personeel (schrijver van HRM en arbeidsrechtelijke artikelen
2004 - 2007 Lid van de commissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :