Flex Manager
De top 21230 Flexmanagers van Nederland
21230 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager, projectleider

interim manager, projectleider

Werkervaring interimmanager

Interim locatiemanager Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
- integraal manager van een opvangcentrum met 480 bedden
- introductie van sturing op resultaat in evenwicht met mensgerichte aansturing
- mede ontwikkelen van nieuwe P&C cyclus
- implementeren vernieuwing in primair proces:wijziging bestemming centrum in pre-inburgering (training en taalonderwijs)
- onderhouden relaties met lokale bestuur en zorginstanties vooral GGZ
- verantwoordelijk voor leefbaarheid en veiligheid op het centrum

Interim-unitmanager Reclassering Nederland
- formeren nieuw team, samenvoegen van twee vestigingen
- verantwoordelijk voor rapportages en beslissingen ten behoeve van justitie
- vernieuwen primair proces
- vernieuwen aansturingsproces en P&C cyclus
- individuele functioneringstrajecten

Projectleider verandertraject verbetering bedrijfsvoering IND
- efficiencywinst en uniformiteit bewerkstelligen door herontwerp van een aantal uitvoeringsprocessen op gebied van P&O, financien, facilitair management, inkoop/contractbeheer
- uniformiteit en transparantie voor de klant gerealiseerd over de dienstverlening vanuit 4 regionale dienstencentra
- introductie van meer e-dienstverlening
- introductie meer pro-actieve klantgerichte houding

diverse projecten

Opleiding interimmanager

Veel werkervaring als manager in loondienst, zowel in primaire als in bedrijfsvoeringprocessen, voornamelijk in de sfeer van de Rijksoverheid en semi-overheid.
Vele malen lijnmanager geweest, maar ook 8 jaar als hoofd bedrijfsvoering gewerkt.

Jurist van huis uit.

Opleidingen onder meer:
- diverse opleidingen op gebied van management en bedrijfskunde
- leidinggeven aan projecten
- SIOO leergang interim management en organisatieverandering

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

analytisch vermogen
vaardigheid analyse om te zetten in werkbare verandering
resultaatgericht en mensgericht
ontwikkelingsgericht
coachingsvaardigheden
communicatieve vaardigheden

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Duits
Engels
beetje Frans
beetje Noors


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :