Flex Manager
De top 21218 Flexmanagers van Nederland
21218 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

verandermanager

verandermanager

Werkervaring interimmanager

Zelfstandig ondernemer (verandermanagement. organisatieadvies. coaching)
Manager Marketing & Commerciële Zaken
Consultant
Projectleider
Marketingassistent


Opleiding interimmanager

Balanced Scorecard, Communicatietechnieken, Directiesecretaresse, Economisch Duits, Exel voor Windows, Havo, Inspirerend Leidinggeven, Internet, Intuïtieve Ontwikkeling, Kostenbeheersingsplanning, Logistiek Management, Lotus 1.2.3, Management Assistent, Marketingmanagement, Mensgericht Verkopen, Persoonlijke Effectiviteit, Presentatietechnieken, Procesbeschrijvingen, procedures, werkinstructies, Taak- en functiebeschrijvingen, Professional Selling Skills, Projectmatig werken, Resultaatgericht Leidinggeven, Schriftelijk Rapporteren, Strategies for Success, Transcendente Meditatie, Voorbereidend Hoger Management, Word voor Windows, Zelfstandig Ondernemerschap.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch én pragmatisch, snel tot de kern komend, enthousiasmerend, teamworker, klantgericht, sterk communicatief.

Talenkennis interimmanager

Duits (goed), Engels (goed), Frans (matig), Nederlands (uitstekend).

Overig

Professionalisering organisatie BOOM-Duijvestein B.V.; adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen te Delft (opdrachtgever: directie):
- Plan van aanpak en activiteitenplan;
- Werving en selectie van een bureaumanager.

2. Professionalisering organisatie On Site Massage® Nederland / TouchPro® Europe te Rotterdam (opdrachtgever: directie):
- Plan van aanpak en activiteitenplan, inclusief implementatie;
- Coaching managing director;
- Organisatieadvies.

3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. te Rijswijk (opdrachtgever: ondernemingsraad):
- Rapportage schriftelijke enquete medewerkerstevredenheidsonderzoek.

4. Cultuurdiagnose Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. te Rijswijk (opdrachtgever: directie):
- Plan van aanpak en activiteitenplan;
- Organisatieadvies.

5. Diagnose verzelfstandiging / wijziging bestuursvorm Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. te Rijswijk (opdrachtgever: ondernemingsraad):
- Plan van aanpak en activiteitenplan;
- Organisatieadvies.

6. Subsidietraject BOOM-Duijvestein B.V.; adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen te Delft (opdrachtgever: directie):
- Procesbegeleiding.

7. Tripod onderzoek Bovis Lend Lease te Den Haag;internationale organisatie op het gebied van projectmanagement in de bouw te Londen(opdrachtgever: office manager):
- Organisatie en verslaglegging.

8. Tripod onderzoek Shell International te Den Haaginternationale organisatie bestaande uit energie- en petrochemische bedrijven te Den Haag/Londen(opdrachtgever: office manager):
- Organisatie en verslaglegging.

9. P.A. t.b.v. de IG, Inspectie Verkeer en Waterstaat te Den Haagtoezichthouder op de naleving van wetten en regelingen namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag(opdrachtgever: directie):
- Personal Assitant van de inspecteur-generaal
- Efficiencyverbeteringtraject

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :