Flex Manager
De top 21218 Flexmanagers van Nederland
21218 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

Opdrachtgever: Management Adviesbureau
Functie: directeur/eigenaar
Periode: 1 juli 2006- heden
Werkzaamheden: het schrijven van diverse boeken

Opdrachtgever: Centrum Indicatiestelling Zorg te Heerenveen
Functie: rayonmanager
Periode: 28 juni 2007-1 oktober 2007
Werkzaamheden: Ziekteverzuim verlagen van 14,9% naar 7%, realisatie: 5%
Productie hoog houden, achterstanden beperken
Coachen van 7 teamleiders
Structuur/uniformering aanbrengen in werkwijze management
Functioneringsgesprekken opzetten en (laten) voeren
Contacten onderhouden met ketenpartners, Zorgkantoor

Opdrachtgever: Centrum Indicatiestelling Zorg te Leiderdorp
Functie: regiomanager
Periode: 2005 – 2006
Werkzaamheden: Aansturen referentiewerkproces (RWP)
Implementatie nieuwe werkwijze
Coachen van 4 teamleiders
Contacten onderhouden met ketenpartners, Zorgkantoor,
zorgaanbieders, gemeentes





Opdrachtgever: Woonzorgcentrum Breezicht te IJmuiden
Functie: directeur
Periode: 1992 - 2005
Werkzaamheden: Aansturen diverse projecten zoals:
Huisvesting vervangen door nieuwbouw
Openen gespecialiseerde afdeling voor psycho-geriatrie
Opzetten en uitvoeren kwaliteitssysteem, doel: certificering
Leidinggeven aan een grote organisatie, omzet € 7 miljoen
Omlaag brengen ziekteverzuim, van 25,4 % naar 6%
Opstellen strategisch beleidsplan, ontwikkelen zorgvisie

Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Functie: interim-directeur
Periode: 1991 - 1992
Werkzaamheden: Reorganisatie doorvoeren van een gemeentelijke instelling
naar een geprivatiseerde situatie

Opdrachtgever: Verpleeg- en verzorgingshuis “De Amstelhuizen” te Amsterdam
Functie: zorgmanager
Periode: 1988 - 1991
Werkzaamheden: Dagelijkse leiding, beleidsontwikkeling
Aansturen diverse projecten
Omgaan met conflictsituaties, na reorganisatie
Project ziekteverzuim opzetten en uitvoeren.

Opdrachtgever: Ziekenhuis Elizabeth Gasthuis te Haarlem
Functie: Hoofd afdeling PAAZ
Periode: 1982 - 1988
Werkzaamheden: Opzetten PAAZ-afdeling

Opdrachtgever: Centrum voor Alcohol en Drugs “De Breegweestee”
(onderdeel Stichting Nieuw Hoog Hullen), te Eelde
Functie: stafmedewerker
Periode: 1976 - 1982
Werkzaamheden: Leiden van encountergroepen, gespreksvoering met individuen,
Pesso-therapiegroepen.

Opdrachtgever: Psychiatrisch ziekenhuis “Vogelenzang” te Bennebroek
Functie: leerling en waarnemend afdelingshoofd
Periode: 1974 - 1976

Opdrachtgever: Ziekenhuis St. Johannes de Deo te Haarlem
Functie: opleiding tot verpleegkundige
Periode: 1970 -1974



Kenmerken:

Observator, bemiddelaar, standvastig, besluitvaardig, vriendelijk, humor, open, goed gevoel voor verhoudingen, samenwerken, respect, goed gevoel voor normen en waarden






Opleiding interimmanager

2002 - 2005 MBA: BSN te Buren
(o.a. onderzoek naar telefoonterreur;
afstudeerscriptie: “Hard(t) voor de zaak”)
2002 vooropleiding MBA
2001 opleiding kwaliteitsmedewerker
1996 financieel-economisch management
1994 directiecursus
1990 - 1992 gedragstherapeut universiteit Leiden
1987 - 1989 V.O. management Gezondheidszorg
1982 – 1985 psychotherapeutisch werker
1974 – 1976 ziekenverpleging B
1970 – 1974 ziekenverpleging A


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

oprecht, daadkracht, humor, relativering, het derde oog, hier en nu, gevoelig,

Talenkennis interimmanager

redelijk Engels, duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :