Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Verander manager

Verander manager

Werkervaring interimmanager

Augustus 2019 – Augustus 2020 Interim ICT manager, Stichting Josephscholen Nijmegen (0,2 fte)
Stichting Josephscholen wil een nieuwe visie op ICT realiseren en wil de gehele ICT omgeving optimaliseren. Marco is verantwoordelijk voor de planfase, aanbesteding en transitiefase van de nieuwe omgeving. 15 basisscholen, 335 medewerkers, 3.775 leerlingen.

November 2018 – Augustus 2019 Strategisch consultant & programma manager, stichting Daelzicht
Sector Verstandelijk gehandicaptenzorg. Aansturing van een team van projectmanagers die de nieuwe strategie gaan realiseren. In totaal 104 projecten zijn op de rails gezet en worden nu uitgevoerd. Rapportage direct aan de bestuurder, projectbudget 1 mjn

April 2018 – maart 2020 Interim ICT en Informatiemanager: Stichting Scala Scholen
Ontwerp en realisatie strategisch plan mbt. informatiemanagement en de inrichting van de ICT organisatie, outsourcen, aanbesteden en de implementatie regisseren.
15 basisscholen, 400 medewerkers, 3.600 leerlingen.

Oktober 2018 – april 2020 Projectmanager Eduarte Bedrijfsopleidingen: ROC Friese Poort
Marco regisseert de aansluiting van de afdeling Bedrijfs Opleidingen op de systemen van de stichting. Hierbij is procesoptimalisatie en efficiency een expliciet uitgangspunt.

April 2017 – december 2019 Programmamanager Brede inzet Eduarte: ROC Friese Poort
Uitgebreid project voor procesoptimalisatie en centralisatie van de studentgerelateerde informatiestromen en bijbehorende bedrijfsprocessen. ROC met 15.000 studenten en 1.400 medewerkers. Aan het eind van dit project is de Electronische Leer Omgeving (ELO) uitgefaseerd.
Aansturing van 12 deelprojectleiders en plm 50 projectteamleden, projectbudget plm. 0,5 mjn
April 2016 – februari 2017 Interim CIO: Royal Smit transformers BV, Nijmegen
De SGB Smit Group is wereldwijd producent van transformatoren, 2.000 medewerkers en 600 miljoen omzet. De Business Unit Royal Smit Transformers in Nijmegen produceert zeer grote transformatoren in een engineer-to-order omgeving met 700 werknemers en 300 mjn omzet.
• Ontwerp en realisatie vijfjaren visie en strategie op Informatiemanagement en ICT sturing
• Herdefinitie leveranciersrelaties en opdrachtgeverschap vanuit Royal Smit
• Uitgevoerde zijn onder andere de implementatie van een PLM en CAD/CAM systeem , SAP uitbreidingen, AFAS E-HRM implementatie, Infrastructuur, o.m. Cisco Networking en Wifi, het realiseren van een MES implementatieplan en migratie naar Windows 10 en Office365
• Lean process-optimalisation
• Herdefinitie van de positie binnen de SGB group, gebaseerd in Regensburg Duitsland.
• Aansturing van 15 medewerkers. Afdelingsbudget 6 mjn per jaar rapportage aan de CFO.

2014-2016, Interim ICT manager: ICT Carve out realisatie, InnovioPapers BV, papierfabriek
Interim management van de ICT afdeling voorafgaand en na de verzelfstandiging van een papierfabriek uit de Zuid Afrikaanse multinational Sappi Paper
• Ontwerp en realisatie Carve-out plan
• Management van de gehele transitiefase, technisch, infrastructuur (High Availability) en procesmatig incl. de industriële automatisering
• Implementatie nieuw MES op basis van Honeywell Optivision MES
• Realisatie SLA afspraken en opdrachtgeverschap nieuwe leveranciers
• InnovioPapers BV, 300 medewerkers, 100 mjn omzet, migratiebegroting 1,6 mjn


April 2016 – juli 2017 Kwartiermaker informatiemanagement en portfoliomanagement: ROC ter AA
Realisatie van een nieuwe rol van Informatie manager en als portfoliomanager aansturing van de projectenorganisatie met 11 deelprojectleiders en plm. 50 projectteamleden. De uitgevoerde projecten betreffen onder meer de implementatie van een ELO, aanbesteding en implementatie E-HRM, Projectbudget 1 mjn.
2014-2015, Programmamanager implementatie ELO – ROC Nijmegen
• Programmamanagement Implementatie Electronische Leeromgeving
• 6 deelprojecten waaronder digitaal toetsen, digitale content, ontwikkeling digitale vaardigheden medewerkers

Juli 2006 – juli 2016 Dienstverlening
Algemeen directeur
• Systeem- en Netwerkbeheer & Detachering
• Marco heeft tien jaar een team van 10-15 ICT’ers geleid dat 24*7 hun diensten verleende aan een brede kring van klanten van 25-250 medewerkers. Als directeur was hij verantwoordelijk voor alle zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben, personeelsmanagement, financiën, bedrijfsvoering, sales en het onderhouden van een breed relatienetwerk.

Opleiding interimmanager

2017
Training Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Training IT geschillen, Dirkzwager Advocaten
Scrum master training
2016 Lean Six Sigma Green Belt
2014 Projectmanagement in educatieve omgevingen (Prince 2 - PPMO)
2012 Pedagogisch didactische bekwaamheid (Interstudie – NDO)
2000-2012 Een grote hoeveelheid Microsoft, Cisco en andere automatiseringstrainingen en certificeringen.
ITIL Foundation
Prince2, projectmanagement Foundation
1997–1999 Universiteit van Amsterdam - Politicologie
1993–1997 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Verpleegkunde (HBO-V)
1987–1993 Rivendell college / Comenius college Uden HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Veranderende bedrijfsprocessen, innovatie en motivatie, dat zijn de sleutelwoorden die van toepassing zijn op Marco

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits, Italiaans

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :