Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Bba

Bba

Werkervaring interimmanager

REGIOMANAGER NOVICARE LIMBURG/MANAGER BEHANDELDIENST
1-1-2019 t/m 31-12-2019
- Eindverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering voor de behandeldienst van de regio Limburg (operationeel, tactisch en strategisch).
- Leiding geven aan het behandelteam voor de regio Limburg. Bestaande uit Specialisten ouderen geneeskunde, (GZ)psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten.
- Commercieel eindverantwoordelijk voor het realiseren van groei van de regio
- Lid van het landelijk MT. (strategisch afstemmingsoverleg over te maken keuzes op organisatie niveau).
- Projectverantwoordelijk voor het invoeren van een nieuw vergoedingensysteem voor de Avond Nacht Weekend (ANW) diensten.
- Relatieverantwoordelijk/accountverantwoordelijk voor de relatie met onze klanten (verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsen en overkoepelende huisartsorganisaties als (ZIO)
MANAGER MAASTRICHT SPORT
03-2018 t/m 31-12-2018
- Leidinggegeven aan de afdeling sport- en bewegen van het Geusseltbad.
- Verantwoordelijk voor het Geusseltbad dossier in relatie tot de gemeente. (aanspreekpersoon voor de wethouder)
- Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering / het commerciële resultaat van het zwembad.
- Relatie verantwoordelijk voor de relaties met huurders en verenigingen
- Verantwoordelijk voor de georganiseerde evenementen in het zwembad
- Verantwoordelijk voor het onderhoud van de systemen en de veiligheid in het bad
- Verantwoordelijk voor de jaarlijkse veilig en schoon audit voor de hele Maastricht Sport organisatie.
- Lid van het MT Maastricht Sport
- Lid strategisch HR team Gemeente Maastricht
TEAMMANAGER ADELANTE ZORGGROEP
05-2009 t/m 03-2018
- Aansturen verpleegteams dwarslaesie, Amputatie/traumatologie/orthopedie en hartrevalidatie
- Leidinggegeven aan meerdere behandelteams, waaronder cardiologie, oncologie en het team sport & bewegen.
- Leiding geven aan grote teams tot 40 FTE (direct) tot 120 FTE (indirect)
- Inhoudelijk verantwoordelijk voor verbouwingsproject Adelante revalidatie in Hoensbroek. (ontwikkelen behandelvisie, vertaling behandelvisie naar een programma van eisen (PVE), PVE vertalen naar een voorlopig en definitief ontwerp met architect en technisch verantwoordelijke, begeleiding verbouwing vanuit de inhoud, logistiek verantwoordelijk voor de verschuivingen van afdelingen tijdens verbouwing onder going concern, herinrichten van de nieuwe afdelingen). Incl. het aanleggen van een handbike baan op het terrein van Adelante.
- Integraal verantwoordelijk de bedrijfsvoering (HRM, financiën, commercieel, tactisch)
- Lid van het MT Adelante Volwassenenrevalidatie


HAGO
05-2008 t/m 04-2009
- Verantwoordelijk voor financiële en loonadministratie binnen het shared service center van HAGO.
- Leidinggeven aan een team van 15 FTE

SPHINX TEGELS
01-2007 t/m 05-2008
- Leidinggeven aan de commerciële binnendienst van Sphinx tegels. (10 FTE).
- Verantwoordelijk voor commerciële activiteiten rond 2e keus producten
- Inbedden van de sales en aftersales processen vanuit de binnendienst.

Geëindigd vanwege faillissement
RAYONMANAGER MEDISCHE INDUSTRIE
2001 t/m 2007
Verantwoordelijk voor implementeren van nieuwe zorgconcepten (therapie ontwikkeling) en de verkoop van medicatie
- Het onderhouden van netwerken.
- Bouwen van netwerken tussen verschillende soorten cardiologen.
- Omzetverantwoordelijkheid voor het Rayon
- Project medewerker van een groot project in Amerika waarbij de werkwijze voor het bouwen van netwerken is ontwikkeld
- Maken van de salesplannen (jaarplan) voor mijn Rayon
- Onderhouden van CRM systeem voor het Rayon

VERPLEEGKUNDIGE
1997 t/m 2001
Verpleegkundige, waarvan 1 jaar op de intensive care

Opleiding interimmanager

BEDRIJFSKUNDE (HOGESCHOOL NCOI)
2005 t/m 2008
Afgerond met een diploma
VERPLEEGKUNDE
1993 t/m 1997
Afgerond met een diploma
LEIDERSCHAPSKRACHTTRAINING
2018-2018
STRATEGISCH LEIDERSCHAP (RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN)
2016-2016
Afgerond met een certificaat

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaat gericht Nieuwsgierig
Verbinden Netwerken
Flexibel Ondernemen
Doorzetten Analytisch


Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal
Engels Uitstekend in woord, goed in geschrift
Duits Goed in woord en geschrift

Overig

NEVEN WERKZAAMHEDEN
BESTUURSLID STICHTING ADELANTE CHALLENGE (PENNINGMEESTER)
2012 - 2017
Het doel van stichting Adelante Challenge is het maximaliseren van beweeg- en sportmogelijkheden voor in- en mindervalide personen om daarmee hun deelname aan onze maatschappij te optimaliseren. Dat mensen met een soms forse beperking op hoog niveau kunnen sporten, roept veel waardering op. Hiertoe organiseert het bestuur jaarlijks een handbike wedstrijd op de Geulhemmerberg in Berg en Terblijt.
medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse handbike wedstrijd
Verantwoordelijk voor de financiën van de stichting.
VOORZITTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL VILT EN HEILIGHART SIBBE
2016 – 2018 (lid sinds 2015)
Het voorzitten van de ouder en medewerker geleding van een samenwerking tussen 2 scholen.
- Voorzitten van de vergaderingen
- Aanspreekpunt voor de directie (algemeen)
- Aanspreekpunt voor het college van bestuur inzake sluiting school
- Geven van presentaties aan de ouders van de school over de jaarlijkse resultaten en de stand van zaken rond de sluiting
- Leiden van inspraakavonden rond de sluiting van de school

BESTUURSLID STICHTING CASCADE (PENNINGMEESTER)
2014-2015
Cascade is een gemeenschapshuis. Het bestuur is verantwoordelijk voor het behoud van het gemeenschapshuis voor het dorp en verantwoordelijk voor het in stand houden van het gebouw.
- Portefeuille verantwoordelijk voor de financiën
- Medeverantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch plan voor toekomst van het gemeenschapshuis
- Aanspreekpunt voor een deel van de verenigingen
- Verantwoordelijk voor de communicatie met de VOF partner


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :