Flex Manager
De top 21219 Flexmanagers van Nederland
21219 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim ICT Manager / Directeur

interim ICT Manager / Directeur

Werkervaring interimmanager

2014 – 2018, Yokogawa Europe Solutions, Amersfoort
Directeur ICT
De Europese Directeur ICT is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de globale IT Strategie en ontwikkeling digitale transformatie, het managen van de verandering van Europese naar Global business applicatie systemen, infrastructuur, IT-organisatie, opstellen/realiseren budgetten, certificering van IT Security (ISO 27001) en samen met de business ontwikkelen/realiseren van nieuwe IT-diensten voor eindklanten van Yokogawa Europe.
Yokogawa’s interne business applicatiesystemen bestaan o.a. uit de platformen SAP, SAGE en Opentext Content Server en specifieke (o.a. BI, e-collaboration en Partner Portal) tools voor management, business afdelingen (sales, marketing, engineering, service, productie) en ondersteunende afdelingen (HR, F&C, QSHE en JZ). De Europese ICT Shares Services afdeling bestaat uit ca. 45 ICT-specialisten (waarvan ca. 15 IT-specialisten in Europese vestigingen) en maakt aanvullend gebruik van externe ICT-consultants/Partners.
ICT Services levert een significante bijdrage in het continue verbeteren/digitaliseren van bedrijfsprocessen van Yokogawa Europe Solutions. Beschikbaarheid en efficiency van business applicaties en infrastructuur en de volwassenheid van de IT Security zijn belangrijke prestatie indicatoren.


2013 Zelfstandig interim manager
Interim ICT Manager, Sr Business Consultant
Opdrachten gedurende deze periode:
Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen (2013)
Interim-Manager ICT Customer Support (zelfstandig interimmanager)
- Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de ICT-organisatie op implementatie van een nieuw geïntegreerd zorgsysteem (EPIC). Herinrichting en borging van ICT-beheerprocessen
- Dagelijks leidinggeven aan Customer Supportteam met 25 medewerkers
- Initiëren en realiseren van een performance dashboard en selfservice portal.
VieCuri, Topklinisch Medisch Centrum, Venlo en Venray (2013)
Projectmanager Implementatie PDMS (patiënt data managementsysteem) (zelfstandig interimmanager)
- Verantwoordelijk voor de implementatie van een PDMS op de OK en Intensive Care van het VieCuri Ziekenhuis in Venlo en Venray, als onderdeel van het programma om het geïntegreerde zorgsysteem Chipsoft VieCuri-breed te implementeren. Dagelijks leidinggeven aan 17 medewerkers.

2010 – 2013, Pon Corporate Center, handelsonderneming, Almere
Director ICT Shared Services Europe
- Verantwoordelijk voor alle ICT services voor twee divisies: Pon Automotive (Volkswagen, Audi, Porsche Seat, Skoda) en Pon Equipment Pon Power (Caterpillar graafmachines en scheepsmotoren), inclusief het opstellen en realiseren van de budgetten.
- Dagelijks leidinggeven aan 90 medewerkers over 5 Europese landen (met ca. 5.000 gebruikers)
- Ontwikkelen van een nieuw ICT shared serviceorganisatie voor Europa, samenvoegen en integreren van de landen ICT-organisaties, plaatsen van medewerkers. Zorg dragen voor continue verbetering van performance. Coachen van medewerkers, gedrags- en vaardighedentrainingen, kernwaarden, performance-management
- Verantwoordelijk voor het inrichten van ontwikkel- en beheerprocessen, inclusief Governance, met ITIL/COBIT als referentiekader en professionaliseren van de informatiebeveiliging (op basis van ISO27001).
- Selecteren en invoeren van een software ontwikkelstraat, gebaseerd op Java, Agile/Scrum en externe partner. Invoeren van performance dashboard, Selfservice portaal, producten & diensten catalogus, servicelevel overeenkomst en rapportages
- Verantwoordelijk voor invoeren en beheren van (Cloud-)diensten (o.a. Google Suite, virtuele werkplek (VMWare/Citrix), applicatiemanagement, datacenters, remote management infrastructuur, hosted VoIP, mobiles)
- Implementeren en onderhouden IT Security en IT-control raamwerk (COBIT)
- Medeverantwoordelijk voor implementatie van nieuwe ERP/CRM/BI/Portal-kernsystemen voor de diverse businessunits

2005 – 2010, Pon Automotive, Leusden
Manager ICT Shared Services
- Opstellen, formuleren en implementeren van een gedragen beleid voor ICT Diensten Pon Automotive, verantwoordelijk voor de levering van ICT-diensten aan alle PON Automotive werkmaatschappijen, Pon Holdings, de divisie PEPS en de zelfstandige en Pon- dealerbedrijven (met 2.500 gebruikers) inclusief het opstellen en realiseren van de budgetten.
- Dagelijks leidinggeven aan 45 medewerkers, onderverdeeld in 4 teams (servicedesk, werkplekbeheer, infrastructuur beheer en applicatiebeheer)
- Medeverantwoordelijk voor implementatie van nieuwe ERP, CRM, Middleware, DWH en Portals voor importeur en dealerbedrijven. Zorg dragen voor releasematige doorontwikkeling van deze platformen
- Medeverantwoordelijk voor het implementeren van informatiemanagement, programmanagement, projectmatig werken en werken onder architectuur binnen de divisie Pon Automotive
- Verantwoordelijk voor de aansturing van ca. 10 grote ICT-leveranciers waarmee resultaat verplichte outsource en/of Cloud contracten zijn aangegaan o.a. op het gebied van werkplek-, server- en netwerkbeheer en applicatiemanagement
- Verantwoordelijk voor de invoering van op ITIL- gebaseerde beheerprocessen (beleggen eigenaarschap, beschrijven en documenteren van processen en procedures en zorg dragen voor een continu verbeterproces), invoering van projectmatig werken
- Implementeren IT-control framewrok (COBIT) en professionaliseren van de informatiebeveiliging (op basis ISO27001).

2000 – 2005, Novius consultancy, Amersfoort
Interim ICT Manager, Sr Business Consultant
Opdrachten gedurende deze periode:

HTM, personenvervoer, Den Haag (2004-2005)
Senior Business Consultant
- Ontwerp en begeleiding implementatie van de nieuwe bedrijfsprocessen Randstad Rail.
ANWB, divisie Wegenwacht & Alarmcentrale Den Haag (2003-2004)
Interim Manager Exploitatie & Beheer
- Doorvoeren reorganisatie van de afdeling Exploitatie & Beheer en leidinggeven aan 27 medewerkers (netwerk-, systeem- en telefonie-beheerders, medewerkers van de servicedesk)
- Zorgdragen voor de 7x 24 uur beschikbaarheid en hoge betrouwbaarheid van het netwerk en de (maatwerk)systemen, initiëren en toezien op de realisatie van verbeterprojecten.
Ziggo (voorheen Casema), kabel & telecommunicatie, Den Haag (2003)
Projectmanager Introductie Breedband
- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van processen en systemen (waaronder Selfservice Portal voor provisioning), die Casema in staat stellen ‘breedband internet via de kabel’ in de markt te zetten middels postordering van kabelmodem en installatie en configuratie door de klant.
Telegraaf Holding, Amsterdam (2003)
Consultant Informatieplanning
- Coachen van een Informatieadviseur van de centrale staf in het toepassen van een (business) informatieplanning methodiek, ontwikkelen en geven van een opleiding Informatiemanagement voor alle (business) informatiemanagers en informatieadviseurs van de Telegraaf Holding.
Gemeente Deventer (2002-2003)
Interim Manager Informatiemanagement
- Dagelijks leidinggeven aan de IT-afdeling met 25 medewerkers (informatiemanagers en operations team)
- Zorgdragen voor de totstandkoming van het informatisering beleid en -plan en toezien op de realisatie ervan in de vorm van advies, projecten, functioneel- en systeembeheer en architectuur-ontwikkeling, opdat diensten en processen zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingericht en ondersteund met ICT.
Delta Lloyd, verzekeraar, Amsterdam (2001-2002)
Interim Informatiemanager businessunit Marketing en Verkoop
- Zorgdragen voor de totstandkoming van het informatiebeleid en -plan en het toezien op de realisatie ervan in de vorm van projecten, functioneel beheer, architectuurontwikkeling en AO-advies, opdat de diensten en processen zo effectief en efficiënt mogelijk, binnen de gestelde Service Level overeenkomsten en concernrichtlijnen en -standaarden, worden ingericht en ondersteund met ICT.
Delta Lloyd, verzekeraar, Amsterdam (2001)
Projectmanager informatieplanning
- Verantwoordelijk voor het creëren van integraal overzicht op de lopende projecten en het vertalen van de actieplannen voor de businessunit Schade voor het jaar 2001 naar ICT-behoeften met bijbehorende kostenraming, ter ondersteuning van de business- en financiële P&C-cyclus
- Tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het bedrijfsinformatieplan en het verzorgen van de kennisoverdracht van de hierbij gehanteerde methodiek en verkregen resultaten naar het management.
Centraal Justitieel Incasso Bureau, Leeuwarden (2000)
Interim Programma-adviseur projectenportfolio
- Adviseren over inrichting en uitvoering van het project- en onderhoudsportfolio. In deze rol projectportfolio getoetst aan het bedrijfsinformatieplan, de wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwe projectvoorstellen beoordeeld, opdrachtgevers ondersteund bij het opstellen van projectplannen en standaarden ontwikkeld en ingevoerd met betrekking tot project- en programmamanagement.

1997 – 2000, Nefit Fasto, Deventer
Manager ICT
- Dagelijks leidinggeven aan 15 medewerkers (informatieanalisten, applicatiebeheerders en projectleiders), opstellen van Service Level overeenkomsten en toezien op naleving door de externe beheerorganisatie
- Adviseren over het informatiseringbeleid, verantwoordelijk voor het initiëren, bewaken en bijsturen van projectenportfolio. Beheren van de projectbudgetten
- Selectie en implementatie van een nieuw ERP-systeem (Baan IV), CRM-systeem (Siebel), DWH-systeem (LVS) en Product Data Managementsysteem

1995 – 1997, Mercedes Benz Leasing NL, Nieuwegein
Adviseur Informatiebeleid
- Adviseren over en uitvoering geven aan de informatiestrategie en het informatiebeleid, adviseren over en implementeren van de informatie architectuur en deze vertalen in informatie- en automatiseringsplannen
- Vertegenwoordigen MB Leasing in internationale projectgroepen ter realisatie van een Europese technische infrastructuur en applicatiesystemen, onder andere een Europees dealer lease-offerte systeem.

1989 – 1997, Mercedes Benz NL, Utrecht
Senior Organisatieadviseur
- Dagelijks leidinggeven aan de organisatieadviseurs
- Uitvoeren van onderzoeken en implementaties op het gebied van herstructurering, procesoptimalisatie, administratieve organisatie, bedrijfseconomische analyses (benchmarking en ‘make-or-buy’) en ISO-audits
- Projectleider van automatiseringsprojecten
- Ontwerpen en implementeren van een kwaliteits-, milieu en arbozorgsysteem.

Opleiding interimmanager

Postdoctoraal Business Strategy Course, Rijksuniversiteit Groningen, 2001-2002
Postdoctoraal Informatiemanagement, Universiteit van Amsterdam, 1992-1993
Technische bedrijfskunde, TU Eindhoven, 1980-1987
Atheneum B, Christelijk Lyceum, Zeist, 1974-1980

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Belangrijke competenties waarover ik beschik zijn o.a. complexiteit reduceren, veranderingen op verschillende niveaus doorvoeren, een verhaal kunnen vertellen en coachen van teammanagers en -leden.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits

Overig

Mijn passie is om Digitalisering en Innovatie waarde toe te voegen aan primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen en zo meetbaar de tevredenheid te vergroten van alle stakeholders.
Mijn behoefte is om in een volgende opdracht focus te kunnen leggen op hetgeen waar ik kan werken vanuit mijn kracht en de meeste energie van krijg, namelijk waarde toevoegen door verbinding maken met ‘de business’, richting te geven aan innovatie/digitalisering en in samenwerking initiëren en realiseren van benodigde verbeteringen.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :