Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Programmamanager

Programmamanager

Werkervaring interimmanager

• Begeleider Lean Green Belt praktijkopdrachten, okt 2017 - heden
Een landelijk adviesbureau wil 12 consultants certificeren voor Lean Green Belt.
Zij werken onder begeleiding allen een praktijkopdracht bij hun opdrachtgever uit. Tijdens intervisiesessies ontvangen zij feedback op het gebruik van de instrumenten en coaching voor het implementeren van de procesverbeteringen. Michiel verzorgt de begeleiding en praktijkexaminering.

• (Interim) Programmamanager Projectbeheersing, Alliander / Liandon, jan 2016 – aug 2017
Liandon is binnen de netbeheerder met name een projectenorganisatie. De sturingen en verantwoording op project- en portfolioniveau moest volgens opdrachtgevers en Corporate Internal Audit op veel punten aanzienlijk beter. Verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het programma Projectbeheersing, het ontwikkelen en het realiseren van een breed gedragen visie; aansturing en coaching van 6 projectleiders in het programmateam; draagvlak creëren bij directie, opdrachtgevers en alle interne afdelingen.

Belangrijkste resultaten:
 Ontwikkeling en implementatie van business service levels met bijbehorende processen en IT;
 Aanzienlijk betere samenwerking door de hele operationele keten;
 Aanzienlijk meer inzicht in voortgang op project- en portfolioniveau, proactieve jaarplanning;
 Audit bevindingen met programma weggewerkt, audit score van rood naar groen.


• (Interim) Manager Continu Verbeteren, Alliander / Liandon, oktober 2014, oktober 2016
Kwartiermaker en interim manager van een nieuw team met consultants en projectleiders voor interne verandervraagstukken (10 interne FTE en 5 – 15 externe FTE).
Verantwoordelijk voor het opstarten en ontwikkelen van de afdeling; Positionering en profilering van de nieuwe afdeling bij directie en lijnmanagement.

Belangrijkste resultaten:
 Team Continu Verbeteren (CV) opgezet en ontwikkeld tot sterk opererend en hoog betrokken team (hoogste score Liandon in Great Place To Work onderzoek oktober 2016);
 Diverse succesvolle bedrijfsbrede implementaties doorgevoerd, operationeel management dag- en weekstarts, ketensamenwerking, Verbeter Portfolio Management;
 Partner van directie en lijnmanagement voor het vaststellen en uitvoeren van de veranderagenda;
 Ontwerper en Dagvoorzitter van de leiderschapsdagen Liandon 2015 - 2016;
 Als coach van de consultants met tientallen opdrachten de beoogde resultaten behaald.

• Programmamanager Administratie en Compliance, Inholland, september 2014 – juni 2014
Verantwoordelijk voor Business en ICT programma om Inholland voor te bereiden op een aantal landelijke wijzigingen, zoals SEPA, Bron HO, WKR en Horizontaal Toezicht. Verantwoordelijk voor het stroomlijnen van processen en IT rondom declaraties, inkoop, verplichtingen en het facturatieproces (procure to pay).

Belangrijkste resultaten:
 Wettelijk opgelegde veranderingen (met grote impact op business en ICT) binnen budget / tijd doorgevoerd in operatonele organisatie;
 Aanzienlijke kostenbesparing door lagere fiscale afdracht werkkosten;
 Nieuwe beleid, processen en applicaties geïmplementeerd door HR declaraties en inkoop;
 FTE reductie door gestroomlijnd Inkoop- en facturatieproces.


• Projectmanager reorganisatie frontbackoffice WoonZorgcentra Haaglanden, mei – nov 2012
WZH wilde zich voorbereiden op verdere verzakelijking en professionalisering van de zorgmarkt. Soepel lopende en efficiënt ingerichte administratieve- en klant processen zijn essentieel in deze professionaliseringsslag. De doelstelling van het project was de klantgerichtheid en kwaliteit te verhogen, de organisatie optimaal in te richten en onnodige verspillingen uit het proces te halen.
Belangrijkste resultaten:
 Betere organisatie inrichting van de klantcontact- en back office afdelingen, meer tijd voor de klant, minder in administratieve handelingen;
 FTE reductie in backoffice, hogere productiviteit klantcontact en administratie;
 Hogere kwaliteit van de administratie, minder uitval bij de declaratie

• Programmamanager Bruggen Bouwen, Tragel Zorg, aug 2011 – apr 2013
Tragel Zorg wilde enerzijds de kloof tussen bestuur en medewerkers verkleinen en anderzijds haar organisatie weerbaar maken voor de bezuinigen door efficiënter te werken.
Verantwoordelijk voor het opstarten en aansturen van het programma waarin Lean werd geïntroduceerd en doorgevoerd, een brug werd gelegd tussen bestuur en medewerkers met tientallen dinner-sessies en de 60 teams werden begeleid in het efficiënter werken. Begeleider van reorganisatie van ondersteunende afdelingen in nieuwe unit Bedrijfsvoering.

Belangrijkste resultaten:
 Weerbare organisatie waarbij medewerkers en management gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor efficiëntere processen en sterke teams;
 Inrichting van nieuwe business unit Bedrijfsvoering;
 10 bedrijfskritische processen (zorg en ondersteuning) gestroomlijnd;
 Hogere betrokkenheid zorgmedewerkers, lager verloop en minder ziekteverzuim.

• Interim Manager Stadspromotiecentrum, gemeente Rotterdam, nov 2008 – apr 2010
Samenvoeging van het City Informatiecentrum (C.I.C), de VVV en het UitBuro in een nieuw Stadspromotiecentrum (Rotterdam.info). Door de diensten van deze drie Rotterdamse instellingen onder één dak aan te bieden werden de bezoekersstromen ook samengevoegd, ontstond er een groot kostenvoordeel en een duidelijk herkenbare plek in de stad voor bewoners en toeristen.
Verantwoordelijk als interim manager voor de dagelijkse aansturing van de publieksvoorlichting en de organisatorische en fysieke ontwikkeling van het nieuwe promotiecentrum (20 FTE); aansturing van 3 multidisciplinaire projectteams met vertegenwoordiging vanuit afdeling Communicatie, Rotterdam Marketing, Rotterdam Festivals, Inkoop, Juridische zaken, HR en externe ontwerp- en bouwbedrijven.

Belangrijkste resultaten:
 Nieuw Promotiecentrum op Binnenwegplein Rotterdam binnen budget en tijd geopend;
 Geslaagde transitie van gemeente medewerkers naar nieuw werk of nieuwe unit;
 Aanzienlijke verlaging van operationele exploitatiekosten, terwijl exposure toenam;
 Samenvoeging diensten vanuit 3 gemeentelijke organisaties succesvol gerealiseerd.

• Manager operations, Accenture, BPO bij ING, jan 2003 – apr 2007
Accenture heeft voor ING een outsourcing unit opgericht om de inhuur van capaciteit te stroomlijnen en faciliteren. Verantwoordelijk voor het opstarten en aansturen van vier operatonele teams (30-40 FTE) binnen de outsourcing unit Flex@ING. Verantwoordelijk voor de aansturing van projectleiders en consultants (3-8 FTE) die vanuit Accenture actief waren bij ING via de unit.

Belangrijkste resultaten:
 Significante kostenbesparing gerealiseerd op inhuur van 5.000+ externe krachten;
 Performance management voor alle externe krachten bij ING ingevoerd;
 Unit was in 2005 winnaar European en Global Client Excellence Award 2005 binnen Accenture.
 Outsourcing unit was in de periode 2003 – 2007 voor Accenture zeer attractief en genoot zeer veel internationale aandacht.

Hierboven betreft een selectie van relevante opdrachten die kandidaat heeft afgerond sinds 1995.

Opleiding interimmanager

• Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
• Summercourse Leadership & management, UCLA
• Managing Successful Programmes (MSP), Lagant
• Agile Programme Management
• NLP Practitioner, Stevens Training Group
• Scrum / Agile, Vijfhart
• Lean Six Sigma Black Belt, LSSC
• Interventie vaardigheden, Instituut Interim management

Tevens tal van trainingen en opleidingen op het gebied van leiderschap, coaching, communicatie en gedrag, business integratie en (project) management gevolgd.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Leidinggeven, strategie uitvoering, operationeel management, verandermanagement, programma en project management, begeleiding reorganisaties.
• Ketensamenwerking, Veranderportfoliomanagement, Lean transities, Agile programma management, klantcontact, ICT.

Kernkwaliteiten: gericht op relatie, verbinding en samenwerking, pragmatiek en beweging, schakelen tussen hoofdlijnen en details, heldere communicatie en open, resultaatgericht en gedreven.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :