Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

facility Manager

facility Manager

Werkervaring interimmanager

2016 – 12/2017 (Overkoepelend) Facilitair Manager, Regio Ede, Vilente
Eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de afdeling Services binnen de 8 locaties van Vilente. Vilente is een organisatie die o.a. (thuis-)zorg en verpleging biedt aan ouderen (zzp-4 en hoger).

Belangrijkste taken: Het opstellen en implementeren van strategisch facilitair beleid, het realiseren van gestelde financiële doeleinden, participeren in het managementteam (MT-lid), verantwoordelijk voor de gehele aansturing van het facilitaire team (direct 9 fte, indirect circa 80 fte/ 125 personen), opstellen van verschillende exploitatie- en investeringsbegrotingen, projectmanagement, (strategische) inkoop, het opstellen en afsluiten van diverse dienstverleningsovereenkomsten en het uitbouwen van netwerk (partnerschap).

Projecten (bij alle projecten als projectleider gefungeerd):
¥ 2017: Aanbesteding productgroep “Eten en drinken”, die samen met een collega-instelling in de markt is gezet;
¥ 2017: Kwaliteitsverbetering schoonmaak (waarbij onder andere nieuwe werkprogramma’s zijn opgesteld, alle schoonmaakmedewerkers vakinhoudelijk zijn bijgeschoold en waarbij er kwaliteitsmetingen zijn ingeregeld);
¥ 2017: Doorvoeren reorganisatie afdeling Services;
¥ 2016: Het opzetten van een samenwerkingsverband met andere zorginstellingen op het gebied van inkoop;
¥ 2016: Het introduceren van een nieuw concept “Eten en drinken”.03/2012 – 02/2016 Regiomanager ICT en Facilitaire Ondersteuning, Regio West, Koninklijke Kentalis (Servicebedrijf), Zoetermeer. Eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf binnen regio West (13 zorg-locaties, 9 onderwijs-locaties en 3 audiologische centra). Kentalis is een organisatie die zorg, onderwijs en onderzoek biedt aan doof-blinden en mensen met een communicatieve handicap.

Belangrijkste taken: regievoering op kwaliteit van dienstverlening, participeren in het managementteam (MT-lid), leiding geven aan een multidisciplinair team (circa 32 fte, waarvan een aantal specialisten) en teammanagement, fungeren als adviseur en sparringpartner voor de directie en het management, adviseren op het gebied van het facilitair management, participeren in diverse regionale en landelijke projecten (waaronder aanbestedingstrajecten), het opstellen en bewaken van begrotingen en investeringsvoorstellen, kostenmanagement, het onderhouden van interne en externe relaties (klanten, leveranciers, gemeenten, etc.) en het bijhouden van trends. Hiërarchische verantwoording wordt afgelegd aan de directeur Facilitair Bedrijf. Dagelijks gesprekspartner voor de regiodirecteur Onderwijs en regiodirecteur Zorg.
Projecten:
¥ 2015: Projectleider Centralisatie Servicepunten;
¥ 2012 - 2015: Deelnemen aan een nieuwbouwproject vanuit een adviserende rol richting de algemene directie (omvang: circa 10 miljoen) en een beslissende rol binnen het ontwerpteam;
¥ 2014: Projectleider Grootschalige verhuizing Kentalis Zoetermeer;
¥ 2012 – 2014: Ontwikkeling en implementatie van een nieuw werkplek/woonconcept;
¥ 2012 – 2013: Cultuurprogramma, waarbij de focus lag op een klantgerichte attitude en slagvaardigheid;
¥ 2012: Projectleider van de herinrichting/reorganisatie van de afdeling I&F op regioniveau.04/2010 - 03/2012 Regiohoofd Facilitaire Ondersteuning Randstad-Zuid en Midden-Nederland, Koninklijke Kentalis (Servicebedrijf). Verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf binnen de regio (9 zorglocaties en 4 onderwijslocaties). Kentalis is een organisatie die zorg, onderwijs en onderzoek biedt aan doof-blinden en mensen met een communicatieve handicap.

Belangrijkste taken: regievoering op kwaliteit van dienstverlening, participeren in het managementteam (MT-lid), leiding geven aan een multidisciplinair team (circa 20 fte, waarvan een aantal specialisten) en teammanagement, fungeren als adviseur en sparringpartner voor de directie en het management, adviseren op het gebied van het facilitair management, participeren in diverse projecten, het opstellen en bewaken van begrotingen en het onderhouden van interne en externe relaties (primair proces, leveranciers, gemeenten, etc.). Hiërarchische verantwoording wordt afgelegd aan de directeur Facilitair Bedrijf. Dagelijks gesprekspartner voor de regiodirecteur Onderwijs en regiodirecteur Zorg.

Projecten:
¥ 2011: Aanbesteding E&W-onderhoud (regio-breed);
¥ 2011: Ontmanteling (kantoor)panden “Werk-pad” (onderdeel van Kentalis);
¥ 2010: Opstellen van het visiedocument “Van klantvriendelijk naar klantgericht handelen”, in opdracht van de directeur Servicebedrijf. Het document heeft een leidraad gevormd in de bedrijfsvoering en is door vertaald naar andere documenten, (interne) trainingen, et cetera.05/2007– 04/2010 Facilitair beleidsmedewerker/coördinator Gemeente Waalwijk (tijdelijk i.v.m. vervanging)

Belangrijkste taken: leiding geven aan het facilitair team (circa 20 fte), beleidsmatige voorstellen schrijven (o.a. voor het College van B&W), ontwikkelen facilitair beleid (tijdsplan: 4 jaar), beheren van budgetten en contracten, proactief adviseren m.b.t. facilitaire aangelegenheden, coördineren van middelgrote tot grote verhuizingen, het fungeren als aanspreekpunt voor zowel leveranciers, als interne klanten (c.q. opdrachtgevers) en het op de werkvloer begeleiden van cliënten van de stichting Prisma (cliënten met een verstandelijke beperking). Tevens actief betrokken bij de ontmanteling van de loketten in Waspik en Sprang-Capelle.

Nevenactiviteiten, projecten en onderzoeken:
¥ 2007-2010: Vervangend Hoofd Actiecentrum Ondersteuning (Actiecentrum wordt bij rampen geactiveerd)
¥ 2010: Projectleider Ultimo (FMIS: van aanschaf tot implementatie)
¥ 2009: Afstudeeronderzoek “Hoe kunnen de personeelsinstrumenten bijdragen aan klanttevredenheid?”
¥ 2008: verantwoordelijk voor het herinrichten van de (facilitaire) financiële administratie, conform 2748 en de daaruit voortkomende benchmark
¥ 2007-2008: Projectleider van de grootschalige verhuizing als gevolg van de herinrichting (2007)10/2004– 05/2007 Facilitair beleidsmedewerker/coördinator

Relevante trainingen
• BHV en EHBO
• NEN 7510 (norm voor informatiebeveiliging zorg)

Nevenactiviteiten/ bijzonderheden
• Op uitnodiging, op het Internationale “Academy of Management “congres een presentatie gehouden in relatie tot het afstudeerproject (in Atlanta, Georgia 2017);
• Voorzitter van de kring VCV-Vereniging Nyenrode;
• Auteur voor Holland Management Review (laatste publicatie mei 2017).

Opleiding interimmanager

2014 - 2016 MSc (WO) Management (Management en Bedrijfskunde), Universiteit Nyenrode, Breukelen. Diploma behaald
2012 - 2013 Leadership Development Program (leiderschap en persoonlijk leiderschap), Universiteit Nyenrode, Breukelen
2009 - 2010 MBA “Fast-track” Bedrijfskunde, Business School Nederland, Arnhem. Diploma “with distinction” behaald
2007 - 2009 Post Bachelor Bedrijfskunde, Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Diploma “cum laude” behaald
2000 - 2004 HBO Facility Management, Hogeschool Diedenoort, Wageningen. Diploma behaald

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :