Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

HR-adviseur organisatieverandering

HR-adviseur organisatieverandering

Werkervaring interimmanager

tot 2012 heb ik in loondienst gewerkt als Senior HR-adviseur bij een complexe, gefuseerde en grote (> 4500 medew.) zorgorganisatie. Hier had ik de rol van project-/programmamanager voor HR overschrijdende projecten en organisatieveranderingsporgramma's zoals het ontwikkelen van MD-trajecten, HNW, ontwikkelen en invoeren nieuwe organisatiestructuur en functiegebouw, medewerkersportal, etc.
Vanaf 2010 heb ik mijn dienstverband afgebouwd en uiteindelijk ontslag genomen in 2012. Sindsdien werk ik als zelfstandig HR-consultant en interimmer.
Mijn eerste opdracht was een assessmentopdracht voor de begeleiders van mensen met Zeer Ernstige Gedragsproblematiek in 2012 bij mijn oude werkgever. Daarna heb ik een project getrokken voor de werving en selectie van de volledige bemensing van een Grand Café.
Vervolgens heb ik een aantal organisatieonderdelen als projectmanager geholpen met de afvloeiing van personeel als gevolg van de bezuinigingen in de zorg.
Daarna ben ik in een productiebedrijf het functiegebouw gaan opzetten en bij een kinderopvangorganisatie de HR-werkprocessen ge-update en geautomatiseerd met HR2day-webservices. In die periode meldde zich ook een zorgboerderij aan met dezelfde vraag.
Daarna was er eer een grote assessmentopdracht voor MD-selectie bij een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten bij Eindhoven.
Met de meeste oude klanten onderhoud ik nog een consultatie-achtige samenwerking voor zwaardere casuïstieken, vertrouwens- en mediationaangelegenheden of complexe verzuimcasussen.

Opleiding interimmanager

In 1997 heb ik mijn HEAO-diploma gehaald in de management-economisch-juridische richting.
Heb in die tijd veel ervaring opgedaan met getraumatiseerde mensen, waardoor de psychologische facetten bij het nemen van beslissingen mijn interesse wekten en ben ik - na het volgen van tal van kortere cursussen - de VO-P&O gaan volgen met competentiemanagement en organisatieverandering als kernelementen. Vervolgens heb ik de MA-MHR (Master of Arts-Managing Human Resources) opleiding succesvol afgerond in 2006.
Sindsdien houd ik me vooral bezig met bijscholingen, opfriscursussen op het HR gebied (analytics, SPP, maar ook persoonlijkheidsanalyses en kernwaardenanalyses voor loopbaanadvies).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

integer, analytisch, zorgvuldig, luisterend, ondernemend en beschouwend, coachend, ontzorgen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :