Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager / interim directeur

Interim manager / interim directeur

Werkervaring interimmanager

Interim manager met handen aan de ploeg en voeten in de klei.

Ik ben een ervaren en gedreven leider die mensen helpt om zichzelf te ontwikkelen in hun werk. Steekwoorden zijn: zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Als (interim) professional voel ik mij thuis in een organisatie waar direct contact met de medewerkers op de werkvloer mogelijk is. Ik houd van een informele werksfeer, zonder dat dit een professionele omgang met elkaar in weg staat.

Er moet een verandernoodzaak zijn, waarbij de ontwikkeling van de medewerkers de sleutel is voor het succesvol uitvoeren van deze veranderingen.
Voorbeelden zijn:
• Transities naar een meer klantgedreven organisatie (van ‘push’ naar ‘pull’);
• Organisaties die meer taken krijgen met minder budget en mensen;
• Duurzaam verbeteren van werkprocessen ter verhoging van de kwaliteit en verkorting van de doorlooptijd;
• Oprichten en succesvol realiseren van samenwerkingsverbanden;
• Voorbereiden van fusies, of gerealiseerde fusies die niet goed zijn ‘geland’ verbeteren.

Mijn inzicht in menselijk gedrag is essentieel om gewenste veranderingen in organisaties en processen te realiseren. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt, waar ze warm en enthousiast van worden. Ik kan genieten van successen van mensen en teams. Ik ben empathisch en betrokken en heb de menselijke maat hoog in het vaandel. Plezier in het werk is mijn leidraad. Ik hecht aan de waarden: betrouwbaarheid, eerlijkheid, integriteit en authenticiteit. Ik treed mensen open, duidelijk en respectvol tegemoet. Ik ben hard op de zaak, mild op de mens. Ik ben bekwaam in het omgaan met weerstanden tegen veranderingen. Gevoelige punten kan ik op een geaccepteerde manier bespreekbaar maken. Ik zal niet schromen om collega's en medewerkers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en hen te houden aan gemaakte afspraken. Onder druk blijf ik rustig en kom ik juist in mijn kracht.

Ik houd ervan om in teamverband concrete resultaten te bereiken. Ik gun daarbij het team en mijn collega's het bereikte succes. Ik vind het prettig om de hand aan de ploeg te zetten en samen te 'buffelen' voor succes.

Mijn loopbaan kan worden getypeerd als een natuurlijke ontwikkeling van mijn leiderschap van teamleider tot eindverantwoordelijke directeur, ook als interim professional.

In mijn loopbaan heb ik vaak het voortouw genomen in het bepalen van de strategie van de organisatie. Ik kan vlot schakelen tussen strategische, tactische en operationele onderwerpen, waarbij ik de strategie helder en toepasbaar kan maken op de werkvloer. Op deze manier heb ik bijvoorbeeld als (interim-) directeur fusies tussen lokale banken succesvol helpen realiseren. Ook heb ik samenwerkingsverbanden succesvol helpen invoeren.

Ik heb succesvol leiding gegeven aan het goed ‘rondzetten’ van de beleidsplanningscyclus volgens ‘Plan, Do, Check, Act’. In het stellen van doelen ben ik resultaatgericht en in staat om snel inzicht te krijgen in verbeterpunten en deze verbeterpunten succesvol in te voeren. Ik heb goed zicht op wat nodig is om werkprocessen te verbeteren en verspilling uit te bannen. Ik gebruik daarbij op praktische wijze methoden zoals 'Lean' en 'Six Sigma'. In mei 2016 heb ik mijn certificaat Black Belt van The Lean Six Sigma Company behaald.

Als 'leader & partner in change' kan Ik constructief bijdragen aan het verder professionaliseren van de organisatie of het bedrijf. Daarvoor heb ik aantoonbare ervaring en concrete resultaten bereikt in mijn vorige functies. Zo heb als eindverantwoordelijke directeur van een lokale Rabobank samen met de medewerkers bereikt dat de bank ‘in control’ is gekomen en gebleven. De tevredenheid van klanten en medewerkers was daarbij bovengemiddeld. De belangrijkste sleutel voor het bereiken van deze resultaten is dat ik in staat ben om mensen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen als zelfstandige en zelfredzame professionals om zodoende de voor de organisatie gewenste veranderingen te helpen realiseren. Ik vind het fijn om mijn senioriteit daarvoor in dienst te stellen.

Resultaten zijn het gevolg zijn van menselijk gedrag, waarbij de medewerkers de enig echt onderscheidende factor zijn tussen 'voldoende' en 'goed' werk voor de klant. Ik heb zicht op een hoge kwaliteit in personeelsontwikkeling met de juiste mensen op de juiste plekken. Hierbij heb ik succesvol gebruik gemaakt van passende instrumenten, zoals de ‘Reflector Big Five Personality’ en de ‘360 Feedback’ van Pi-company. In het personeelsbeleid heb ik aantoonbaar een hoge kwaliteitsstandaard bereikt met, als eerste organisatie in Nederland, de ‘zilveren erkenning’ door Investors in People voor de lokale Rabobank die ik acht jaar heb geleid.

Werkervaring als interim manager / directeur.

Management professional
• Zelfstandig gevestigd interim manager
• Partner crowd funding organisatie

Directievoorzitter lokale Rabobank
• Voorzitter driehoofdige directie
• Leiding geven aan ca. 100 medewerkers
• Verbetering kwaliteit processen
• Professionalisering medewerkers
• Gebruikte hulpmiddelen o.a.:
Resultaatgericht sturen: Kaizen, Lean & Six Sigma
HRM-beleid: Big Five & 3600 feedback scan (Pi Company); Standaard van Investors in People
• Resultaten:
Marktleider in het werkgebied
Hoge klanttevredenheid ten opzichte van de benchmark
Zilveren erkenning door Investors in People
Organisatie ‘in control’
Stabiele coöperatieve winst

Interim directeur diverse lokale Rabobanken
• Directeur-bestuurder ad interim
• Verbetering kwaliteit processen
• Professionalisering medewerkers
• Realiseren fusies
• Resultaten:
Banken ‘in control’
Professionaliteit medewerkers verbeterd
Fusies voorbereid en succesvol gerealiseerd

Interim manager diverse lokale Rabobanken
• Lid managementteam en leiding geven aan een afdeling, voornamelijk Bedrijven en Kredietrisicomanagement
• Verandermanagement, crisismanagement, vervangingsmanagement
• Professionalisering medewerkers
• Verbetering bedrijfsprocessen en kwaliteit kredietportefeuille
• Resultaten:
Kwaliteit medewerkers, bedrijfsprocessen en kredietportefeuille aantoonbaar verbeterd

Opleiding interimmanager

HBO-Hogere Agrarische School.
Van Dalsum en Schouten: Leidinggeven.
NIBE-SVV: Leergang leidinggevenden financiële instellingen.
Rabobank Leadership Development Program.
Cursusleider/docent leergang financieringsontwikkelingen voor directeuren-bestuurders.
Diverse vakgerichte Rabobankopleidingen.
Investors in People: workshops t.b.v. lidmaatschap nationaal verkenningscomité.
Pi-Company: certificering gebruik Big Five & 3600 feedback.
Lean Six Sigma Black Belt (certificaat mei 2016).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Integer, daadkrachtig, doortastend, betrokken, resultaatgericht, stressbestendig, pragmatisch, (organisatie) sensitiviteit, analytisch, empathisch, coachend, communicatief sterk

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :