Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Change manager

Change manager

Werkervaring interimmanager

Ik ben een ervaren Agile & LEAN coach en Change manager. In mijn carrière heb ik in verschillende rollen binnen diverse branches zoals de financiële dienstverlening (insurance & pensions), HR & Payrolling en IT-consultancy gewerkt op het snijvlak van business, IT, change en coaching. Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen en deze te motiveren om gezamenlijk resultaten te bereiken. Mensen zijn bereid om met mij resultaten te behalen. Ik word gewaardeerd om mijn prettige, heldere en positieve vorm van coachend leiderschap in de verschillende rollen die ik heb vervuld. Ik coach medewerkers en teams op een krachtige en confronterende manier waardoor mensen in beweging komen en het gedrag verandert. Dit resulteert in energie en vertrouwen in de teams waar ik voor verantwoordelijk ben, waardoor het tempo van ontwikkeling en transitie toeneemt.
Toegevoegde waarde voor de klant creëren met high performing teams is mijn hoofddoel en hier krijg ik veel energie van.
De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met Agile & LEAN change trajecten als Product Owner agile en als Agile Coach en transformatie consultant.
Ik ben erg enthousiast over the agile way of working en heb ervaren wat de toegevoegde waarde hiervan kan zijn voor het wendbaar maken van teams en organisaties.
Door mijn energie en gedrevenheid om ook zelf continu te verbeteren en bij te leren en mijn ruime ervaring kan ik binnen diverse bedrijfsonderdelen goed en snel uit de voeten.

Markt/Organisatie
IT business unit Pensioenverzekeraar (Nationale Nederlanden)
Opdracht
• Implementeer de “Agile way of working” en devops teams
• Coach de Teams op de interactie en de juiste inzet van het scrum framework
• Optimaliseer of integreer de beheer afdeling en introduceer de juiste methodiek voor backlog management
• Maak een eerste start met offshoring naar India en met distributed agile
• Creëer een constructieve relatie met externe partners
Rol
Change manager/Agile transformatie consultant
Periode
April 2016 – November 2016
Activiteiten

• Inrichten van een viertal scrumteams en het coachen & trainen van deze teams
• Aanstellen en coachen van een product owner. Creëren van de backlog van de collectief pensioen keten in samenwerking met de stakeholders
• Implementatie van een nieuw governance model in samenwerking met operations om de backlog goed geprioriteerd te krijgen
• Offshoring met Cap Gemini van development activiteiten naar India
• Verbetercultuur beheer afdeling geïnitieerd door middel van retrospective’s en relatie bezoeken
Resultaat
• 4-tal Scrumteams opgestart en het scrum framework geïmplementeerd
• Product owners en scrummasters beter in hun rol gekregen
• Kwaliteit en kwantiteit van het werk is verbeterd
• Connectie met operations geoptimaliseerd
• Transparantie en voorspelbaarheid is verbeterd
• Backlogs zijn op orde en geprioriteerd
• Eerste offshoring resultaten gerealiseerd
• Diverse verbeterinitiatieven zijn geïmplementeerd
Markt/Organisatie
Pensioenuitvoering (Syntrus Achmea)
Opdracht
Transitiemanagement van 2 bedrijfstakpensioenfondsen en 5 sociaal fondsen van pensioenuitvoerder A naar B en C verzorgen. Zorg ervoor dat een vastgelopen project weer structuur en focus krijgt en de planning wordt gerealiseerd. Optimaliseer de samenwerking binnen het scrumteam

Rol
Programmamanager transities
Periode
September 2015 – Maart 2016
Activiteiten

• Opstellen en prioriteren van de backlog in samenwerking met het scrumteam en de stakeholders
• Scrum framework geïmplementeerd
• Bewaken voortgang en coachen van het scrumteam
• Managen van de externe en interne stakeholders
• Kwaliteitsbewaking van de op te leveren producten
Resultaat
• Samenwerking binnen het team is verbeterd
• Transities zijn met succes opgeleverd naar de andere uitvoerders
• Productiviteit nam toe inclusief de voorspelbaarheid
• Communicatie met de stakeholders ging veel beter

Markt/Organisatie
HR & Payroll Outsourcing (Raet)
Opdracht
Als manager BPO was ik verantwoordelijk voor het accountmanagement, operational management en service delivery management van 25 klanten in de business market. Tevens was ik verantwoordelijk voor 25 medewerkers (Nederland en India) en 3 teammanagers. Mijn opdracht was om de klanttevredenheid van een 6,9 naar een 7,3 te krijgen. Daarnaast de winstgevendheid per klant te vergroten door met behulp van LEAN een continu verbetercultuur te creëren.

Rol
Manager BPO & Lean Coach
Periode
September 2014 – September 2015
Activiteiten

• Dagelijkse coachen van teammanagers en medewerkers met focus op kwaliteitsverbetering
• Implementeren van LEAN en efficiency en kwaliteit verhogen
• Intensief contact met klanten: gezamenlijk met klanten en de teams kort cyclisch verbeteringen doorvoeren
• Interne samenwerking tussen operations en IT optimaliseren
Resultaat
• Klanttevredenheid in een jaar tijd naar een 7,6 kunnen krijgen
• Continue verbetercultuur geïmplementeerd en de intrinsieke motivatie voor LEAN sterk doen toenemen. Customer intimacy heeft een enorme boost gekregen met als resultaat verbeterplannen en realisaties per klant
• Kwaliteit en efficiency zijn sterk verbeterd en de medewerker tevredenheid is vergroot van een 5 naar een 7

Markt/Organisatie
Insurance (Aon Regiokantoor Amsterdam & Groningen)
Opdracht
• Vervang de huidige regio directeur van het volmacht kantoor en verzorg de aansturing van 4 accountmanagers en de binnendienst
(1 manager, 3 medewerkers)
• Uniformeer en optimaliseer de polisopmaak en schadebehandel processen met behulp van LEAN
• Stel een changeplan op en implementeer deze met als doel deze afdeling weer kwalitatief goed en efficiënt te laten functioneren en winstgevend te maken
• Zoek een goede opvolger en draag de afdeling vervolgens weer over

Rol
Interim manager/Lean Coach
Periode
Januari 2006 – Januari 2010
Activiteiten

• Initiëren en begeleiden van de opsplitsing van de afdeling. Dit was een randvoorwaarde om te kunnen komen tot een uniform en gestandaardiseerd proces
• Managen van de afdeling binnendienst en optimaliseren en automatiseren van de processen en verhogen van kwaliteit met behulp van de LEAN principes
• Managen van de accountmanagers, implementeren van salesforce.com en het werken met accountplannen
• Implementatie van een digitale polismap voor de klant
• Change plan met behulp van de COPAFITHJ methodiek ontwikkelen en het implementeren van het Plan
Resultaat

• Verandering doorgevoerd binnen dit regiokantoor en kantoor weer winstgevend gemaakt
• Commerciële slagkracht van de accountmanagers vergroot.
• Verbetercultuur geïmplementeerd, processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd.
• Nieuwe Regiodirecteur aangenomen en de overdracht gerealiseerd.

Samenvatting:
Verzekeringen
HR & Payroll
Pensioenen
COPAFITHJ brede change trajecten als interim manager
Agile transformatis
Lean transformaties
Project & programmanagement
Interim management
Productmanagement/Product Owner

Opleiding interimmanager

HBO social science
WO-arbeids & organisatiepsychologie
Certified Product owner
Certified Scrummaster
Lean Green Belt
Lean Black Belt
NLP
Sales trainingen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Changemanagement
Organisatie sensitieviteit
Daadkracht
Overtuigingskracht
Coachen

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Frans

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :