Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Marketing Manager & Business Consultant

Marketing Manager & Business Consultant

Werkervaring interimmanager

PROFIEL
Als business strategie consultant ondersteun ik management en directie bij besluitvorming over complexe bedrijfsvraagstukken. Ik voorzie hen van inzichten op financieel, commercieel, operationeel, organisatorisch en ict vlak. Door samenwerking met management en medewerkers maak ik analyses, bepaal prioriteiten, identificeer ‘quick wins’ en geef aan waar nadere analyse nodig is. Ik stel projectplannen op en beweeg de organisatie om tot uitvoering van de plannen te komen. Ik zorg voor realisatie van structurele oplossingen en winstgevende resultaten.

As interim manager I contribute to defining the business strategy, set targets and manage the team of professionals to reach the required goals. Based on my extensive experience as business consultant, I can guide and assist the team actively on how to reach their goals. I will be critical on the level of professionalism of the team members. I will bring focus to their work.

Marketing Manager - ANWB Zakelijke Markt
> Verantwoordelijk voor de aansturing van de product managers, markt managers, communicatie marketeers en customer service manager; totaal 8 professionals met eindverantwoording voor 20 fte. Tevens lid van het MT Zakelijke Markt.

Product Strategy Consultant - ANWB Zakelijke Markt
> Het netto resultaat voor pechhulp aan het MKB-segment was al jaren zwaar negatief. Het management zocht naar mogelijkheden om het resultaat significant te verbeteren, inclusief de optie om het MKB-segment niet meer te bedienen. Hiertoe heb ik zeer uitgebreide analyses uitgevoerd m.b.t. klantprocessen, verzekeringscondities, administratieve processen, ketenprocessen en de pechhulp dienstverlening zelf. Uitkomsten van deze analyses hebben geleid tot een ‘road map’ met verbeteringsmogelijkheden, zoals: ontwikkeling van een nieuw online self-service kanaal, verbetering e-commerce, introduceren van kostenbesparende diensten, verbeteringen in de administratie en reductie van personeel klantenservice. De kosten en investeringen van het project waren binnen de looptijd van het project terugverdiend. De verbeteringen zullen resulteren in een stijging van de netto-marge met 10%-punten binnen 3 jaar sinds de start van het project.

Business Strategy Consultant - Logicx (ANWB Transport)
> Logicx is een dochteronderneming van ANWB en verzorgt het transport van gestrande voertuigen. Logicx heeft te maken met sterke consolidatie van hun netwerk-partners en concurrenten. Er was behoefte aan inzicht in de mate van consolidatie en de mogelijke effecten daarvan. Door het perspectief van de transportactiviteiten te veranderen vanuit een Logicx-oogpunt naar het perspectief vanuit levaranciers en concurrenten, heb ik aangetoond dat de impact zeer groot en een serieuze bedreiging voor de ANWB Wegenwacht zelf zou kunnen zijn. Op basis van deze analyse heeft de ANWB directie akkoord gegeven voor 2 pilots om de netwerkstrategie van Logicx te veranderen.

CRM Strategy Consultant - PendersVoetzorg
> Voor dit middelgrote bedrijf met ruim 20 orthopedische behandel- & service centra heb ik middels een quick scan voor verschillende doelgroepen verbeteringsmogelijkheden in klantprocessen geïnventariseerd. In samenwerking met directie en het management is de strategie bepaald ten aanzien van kwaliteit dienstverlening, informatievoorziening, commerciële doelstellingen en efficiency. Na impact analyse en prioriteitstelling is een concrete planning gemaakt voor een aantal korte, middellange en lange termijn initiatieven om invulling te geven aan de strategie. Op korte termijn is een aantal verbeteringen doorgevoerd in processen en systemen rondom klantafspraken, het vergaren en gebruiken van klantgegevens. Tevens is een crm-plan geïmplementeerd. De langere termijn plannen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Product & Business Innovatie Consultant - KPN
>

CRM Strategy Consultant - Yarden Uitvaartverzekering & - verzorging
>Voor deze grote speler in uitvaartverzekering & -verzorging heb ik middels een quick scan voor verschillende doelgroepen verbeteringsmogelijkheden in klantprocessen geïnventariseerd. In samenwerking met lijnmanagers is de strategie bepaald ten aanzien van kwaliteit dienstverlening, informatievoorziening, commerciële doelstellingen en efficiency. Na impact analyse en prioriteitstelling is een concrete planning gemaakt voor een aantal korte, middellange en lange termijn initiatieven om invulling te geven aan de strategie. Er is een lifecycle programma opgesteld en er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd rondom marketing-campagnes t.b.v. bijverzekeren en voorkeurskeuze diensten, rondom het vergaren van leads onder nabestaanden en rondom het inplannen en opvolgen van raadgeversgesprekken. Eén van de resultaten was dat reeds binnen enkele weken het aantal nieuwe ‘cold leads’ voor uitvaartverzekeringen met 325% is toegenomen. De langere termijn plannen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Opleiding interimmanager

Technische Bedrijfskunde, TU Eindhoven

> Leiding geven aan professionals
> Lean / Six Sigma
> Scrum Product Owner
> Agile Foundation
> Prince2 Foundation
> Financieel Management
> Business Process Re-engineering

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

> Profitability Improvement
> Marketing Strategy
> Product Management & Marketing
> Online & e-Commerce
> Operational Performance
> Data Analytics & Marketing Intelligence
> Customer Relationship Management
> Business development
> IT Architecture & Application Development

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :