Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

ICT interim manager

ICT interim manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

11/2014 – heden Manager Project Execution, Vanderlande Deutschland GmbH, Dortmund (D)

Bedrijfstak: Internationaal softwarehuis (280 FTE), business software
Doelstelling: Het operationeel leiden van de afdeling Project Execution (Normal Projects en Service Projects). Wereldwijde uitvoering van multidisciplinaire projecten op het gebied van Warehousing en Postal & Parcel. Focus op material handling in industriesectoren E-commerce, Food Retail, Fashion, Parts en Components. IT projectgroottes tot ca. EUR 3 Mio. Gemiddeld project portfolio: ca. 20-25 projecten en 40-50 service orders
Methodieken: Prince2, V-model

Verantwoordelijkheden:
• Directe operationele leiding over 12 projectmanagers
• Coachen, begeleiden, managen van projectmanagers en fungeren als escalatie punt voor project gerelateerde issues.
• Lid van het MT en resultaat verantwoordelijk voor de groep Project Execution
• Lid van diverse Project Steering committees
• Definiëren en uitvoeren van verbeterprogramma t.a.v. projectmanagement
• Definiëren van afdeling overstijgende processen en invoering daarvan
• Opzetten van Program Management Office (recruitering / activiteiten / werkprocessen)
• Het beoordelen van afdelingsmedewerkers en uitvoeren mid-year reviews
• Het rekruteren van personeel: nieuw afdelingshoofd en projectmanagers
• Ondersteuning van personeelszaken m.b.t. rekrutering
• Begeleiden en adviseren van het MT


10/2013 – 10/2014 Manager Operations & Software Ontwikkeling, NotuBiz Rotterdam / MyBit Hilversum (NL)

Business Area: Dienstverlener voor Raads- en Bestuursinformatie systemen (cloud diensten) / softwarehuis voor gemeentelijke- en provinciale overheden, omroepen en industrie. (Twee aan elkaar gelieerde bedrijven)
Doelstelling: Professionaliseren van programma- / project management, software ontwikkeling en customer service. Omgeving met hoge real time markt zichtbaarheid ivm. wettelijke eisen voor internet presentie. Productaanbod: Raads- en bestuursinformatie systemen, app. software ontwikkeling (Android/iOS), webcast diensten, video streaming diensten, real time meeting indexering, notuleer services voor overheden o.a. d.m.v. spraakherkenning, document management en diensten voor 100% papierloos vergaderen met integratie van sociale media (Facebook/Twitter). Operatie in Nederland en België. Markten: uitsluitend B-to-B.
Methodieken: Prince2, Scrum, ITIL

Verantwoordlijkheden:
• Directe leiding over de programma board voor 5 product lijnen, ontwikkelen van programma voor 2014.
• Directe leiding van de project stuurgroep, aansturing projecten/project managers.
• Indirecte leiding van de software ontwikkelgroep en product eigenaren.
• Analyse van huidige programma / project management, software ontwikkeling en customer service.
• Skillset analyse van huidige medewerkers in programma / project management, software ontwikkeling en customer service.
• Analyse van operationele processen in programma / project management, software ontwikkeling en customer service.
• Conceptontwikkeling voor programma/project management, software ontwikkeling en customer service.
• Ontwikkelen van operationele processen voor programma/project management, software ontwikkeling en customer service.
• Ontwikkelen van proces roadmap en de invoering van processen voor programma/project management, software ontwikkeling en customer service.
• Vlottrekken/opstarten van diverse vastgelopen software ontwikkel projecten met focus op kwaliteit.
• Vlottrekken/opstarten van interne communicatie tussen Business- en Software ontwikkel afdelingen.
• Recruiteren van nieuwe medewerkers.
• Adviseren en begeleiden van het management.


08/2012 – 06/2013 Manager Operations, Gameforge A.G., Berlijn/Karlsruhe (D)

Business Area: Internet On-line Gaming Publisher (300 Mio. geregistreerde gebruikers, 600 FTE)
Doelstelling: Herstructureren en herinrichten van programma- en project management bij de Game Business Units en IT-Service afdelingen in verband met de overname van Frogster Interactive Pictures GmbH door Gameforge A.G. Omgeving met extreme business groei, snelveranderde business requirements, met hoge prio op time-to-market. Productaanbod: on-line games als betaalde dienst of als free-to-play concept, geintegreerde webstores/content management in games voor commerciële doeleinden, hoog volume betaalsystemen, webtooling voor beheer van game-omgevingen. Wereldwijde operatie. Markten: uitsluitend B-to-C.
Methodieken: PMI, Prince2, Scrum

Verantwoordelijkheden:
• Analyse van huidige organisatiemodel voor programma- en project management op kantoorlocaties Berlijn en Karlruhe.
• Analyse van huidige organisatiemodel voor Game Business Units en IT-Service afdelingen op locatie Berlin en Karlsruhe (mbt. programma- en project management)
• Skillset analyse van huidige bezetting op het gebied van programma- en project management
• Process analyse van operationele processen in programma- en project management in de Game Business Units en IT-Service afdelingen.
• Ontwikkelen van firma breed concept voor programma- en project management (Prince2 gebaseerd)
• Ontwikkelen van firma brede operationele processen voor programma- en project management
• Ontwikkelen van roadmap voor de invoering van programma- en project management
• Invoeren van ontwikkelde processen in de Projectboard , IT-Service organisatie en Game Business Units
• Invoeren van verbeterde project rapportage met bijbehorende Performance Indicators.
• Uitvoeren van vendorselectie voor ondersteunende programma- en project management software
• Adviseren en begeleiden van operationeel management, VP Technical Development en management board.


08/2011 – 06/2012 IT-programme manager, TÜV Nord Nederland QA, Best/Hannover (NL/D)

Bedrijfstak: Leverancier van Inspectie- en Certificering diensten.
Doelstelling: Het leiden van IT consolidatie project ivm. stroomlijnen van IT infrastructuur kantoor Apeldoorn en implementatie Inspectiesysteem voor afd. Inspecties (Taxi/Liften/Hijs&Hef) in samenwerking met IT-afdeling van TÜV Nord Hannover. Adviseren van managing board. Markt B-to-B en B-to-C.
Methodieken: ASL

Verantwoordelijkheden:
• Directe leiding over implementatie team in Nederland en Duitsland.
• Directe aansturing van software toeleverancier incl. inkoop onderhandelingen
• Leiden van de implementatie en uitrol van nieuwe werkprocessen
• Leiden van de implementatie en uitrol van nieuwe hardware (servers, pda's voor fieldstaff)
• Voortgangsbewaking / managen van de implementatie trajecten
• Voortgangsbewaking / managen van de test trajecten
• Bewaking van beschikbare budget, resourcing, planning en risico management.
• Verzorgen van alle communicatie naar de organisatie t.a.v. veranderingen, wijzigingen en project voortgang
• Begeleiden en adviseren van de managing board m.b.t. implementatie traject en andere voorkomende IT zaken


02/2011 – 10/2011 IT-programme manager, TÜV Nord Nederland, Rijswijk/Best/Hannover (NL/D)

Bedrijfstak: Leverancier van Engineering-, Inspectie- en Certificering diensten.
Doelstelling: Het leiden van een ERP implementatie voor alle Nederlandse vestigingen in Rijswijk (Verebus), Best (TÜV Nord Nederland QA) en Apeldoorn (TÜV Nord Nederland) in samenwerking met hoofdkantoor in Hannover. Vervanging en opschonen van verouderd ERP systeem landschap (Exact/Navision/eigen bouw) in Nederland door Microsoft Dynamics AX. Het creëren van een blauwdruk die internationaal bruikbaar is en opzetten van support organisatie. Het vaktechnisch ondersteunen van de diverse trajecten en ondersteuning van de managing board. Markt uitsluitend B-to-B en B-to-C.
Methodieken: ASL

Verantwoordelijkheden:
• Opstellen van RfP , RfQ en vendor selectie met referentie bezoeken.
• Selecteren van leverancier en beoordelen / onderhandelen hiermee
• Directe leiding over implementatie teams mbt. de implementatie van een nieuw ERP systeem. (Microsoft Dynamics AX).
• Leiden van de implementatie en uitrol van nieuwe werkprocessen (focus: project management/service management)
• Aansturen van diverse vaktechnische implementatie teams
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette implementatie trajecten
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette test trajecten
• Bewaking van beschikbare resourcing en planning
• Het creëren van een blauwdruk concept voor ERP uitrol in andere landen (copy/paste principe) in samenwerking met Duitse collega's
• Opzetten van een support concept/organisatie en processen voor Microsoft Dynamics AX kennis in TÜV Nord in samenwerking met Duitse collega's
• Verzorgen van alle communicatie naar de organisatie t.a.v. veranderingen, wijzigingen en project voortgang
• Begeleiden en adviseren van de managing board m.b.t. implementatie traject en andere voorkomende IT zaken.10/2009 – 12/2010 Roll-out Manager ERP (BU Services) , VanderLande Industries, Veghel (NL)

Bedrijfstak: System supplier voor material handling systemen; business software
Doelstelling: Het leiden van een ERP implementatie in de business unit Services (~100Mio EUR ). Vervanging van zwaar verouderd ERP systeem (JDEdwards) door nieuwste software met implementatie van nieuwe, efficiëntere processen. Lid van company brede implementatie team. Het vaktechnisch ondersteunen van de diverse trajecten en ondersteuning van de managing board. Markt uitsluitend B-to-B
Methodieken: klassiek V-model

Verantwoordelijkheden:
• Directe leiding over teamleiders van de Business Unit Services mbt. de implementatie van een nieuw ERP systeem. (JD Edwards).
• Leiden van de uitrol van nieuwe werkprocessen op het gebied van Services voor de organisatie wereldwijd
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette uitrol trajecten
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette test trajecten
• Vlottrekken en managen van aantal vastgelopen deelprojecten
• Bewaking van beschikbare resourcing en planning
• Definiëren en invoeren van project gerelateerde KPI's
• Verzorgen van alle communicatie naar de wereldwijde organisatie t.a.v. veranderingen en wijzigingen
• Begeleiden en adviseren van de managing board m.b.t. implementatie traject


10/2008 – 10/2009 Manager Software Engineering (Major Projects), VanderLande Industries, Veghel (NL)

Bedrijfstak: System supplier voor material handling systemen; business software
Doelstelling: Het leiden en uitbouwen van software ontwikkeling bij Major Projects (projectgrootte vanaf 10 Mio tot >120 Mio EUR ) met efficiëntere processen, vlot trekken van aantal vastgelopen ontwikkeltrajecten, managen van externe software toeleveranciers. Het vaktechnisch ondersteunen van de diverse software ontwikkeltrajecten en ondersteuning van de board. Markt uitsluitend B-to-B
Methodieken: klassiek V-model

Verantwoordelijkheden:
• Directe leiding over systeem architecten, teamleiders uit verschillende projectdeelgebieden, lid van programma management team
• Definiëren en invoeren van strategieën om vastgelopen ontwikkeltrajecten vlot te trekken op o.a. architectuur gebied
• Definiëren en invoeren van strategieën om vastgelopen software ontwikkeltrajecten met externe software leveranciers onder controle te krijgen
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette interne strategieën
• Voortgangsbewaking / managen van de ingezette strategieën bij externe toeleveranciers
• Definiëren en uitvoeren van software quality assesments bij de toeleveranciers
• Het aansturen van toeleveranciers op basis van de uitkomst van quality assesments
• Begeleiden en adviseren van de managing board bij meetings met klanten en toeleveranciers


10/2008 – 10/2009 Manager Software Support, VanderLande Industries, Veghel (NL)

Bedrijfstak: System supplier voor material handling systemen; business software
Doelstelling: Het herinrichten van bestaande software support afdeling d.m.v. opzetten en inrichten van business plan, inrichten/uitrollen van afdelingsrollen/organisatie, IT-service policies, IT-service catalogus. Het vaktechnisch ondersteunen van de lokale “junior” support manager en van de overall verantwoordelijke service director op IT gebied. Markt uitsluitend B-to-B
Methodieken: ITIL

Verantwoordelijkheden:
• Het leiden van het herinrichtingstraject voor de bestaande software support afdeling
• Opzetten en initieel uitvoeren van Business plan en Business strategie voorkomende jaren
• Opzetten en uitrollen van IT-service strategie in overleg met dochterondenemingen
• Opzetten en uitrollen van IT-service policies en IT-service catalogus
• Het informeren van service accountmanagers over IT-policies en aan te bieden IT-services
• Initiëren en uitrollen van IT infrastructurele wijzigingen die de services ondersteunen
• Het inrichten en opzetten van diverse afdelingsrollen en organisatie wijzigingen
• Consolideren van bestaande support contract portfolio naar standaard services
• Begeleiden en adviseren van de service director en support manager op IT gebied


05/2008 – 10/2008 Manager Software Development, VanderLande Industries, Veghel (NL)

Bedrijfstak: System supplier voor material handling systemen; business software
Doelstelling: Het leiden en uitbouwen van het Software House met nieuwe efficiëntere processen (CMMi gebaseerd), projectmanagement methodiek en project controlling met alle benodigde operationele processen. Het uitvoeren van IT projecten bij grote klanten binnen tijd en budget. Het vaktechnisch ondersteunen van de Customer Service afdeling. Markt uitsluitend B-to-B
Methodieken: klassiek V-model

Verantwoordelijkheden:
• Directe leiding over 3 teamleiders, indirect ca. 45 medewerkers (software architecten, software engineers, designers en DBA medewerkers)
• Coachen van teamleiders
• Definiëren en invoeren van projectmanagementmethodiek en processen gebaseerd op Prince2
• Definiëren en invoeren van requirementcapturing processen
• Definiëren van afdelingsrollenmodellen en invoering daarvan
• Definiëren van afdelingsoverstijgende processen met controlling en customer service (2nd & 3rd line support)
• Managen van aantal gelijktijdige projecten bij klanten
• Ondersteunen van Customer Service met vakkennis en proceskennis
• Begeleiden en adviseren van de managing board
• Ondersteuning van personeelszaken m.b.t. rekrutering


03/2007 – 05/2008 Manager Operations, Logistic Software GmbH , Dortmund (D)

Bedrijfstak: Internationaal softwarehuis, business software
Doelstelling: Het herinrichten van de Operationsafdeling (IT projecten) met nieuwe efficiëntere processen, kwaliteitsprocessen, invoering van key performance indicators, projectmanagement methodiek met alle benodigde operationele processen. Het uitvoeren van IT projecten bij grote klanten binnen tijd en budget. Markt uitsluitend B-to-B
Methodieken: Prince2, klassiek V-model

Verantwoordelijkheden:
• Directe leiding over 4 projectleiders, teamleider IT en teamleider Project Execution, indirect ca. 36 software engineers, designers en DBA medewerkers)
• Coachen van teamleiders
• Definiëren en invoeren van projectmanagementmethodiek en processen gebaseerd op Prince2
• Definiëren en invoeren van requirementcapturing processen
• Definiëren en invoeren van kwaliteitsplan met kwaliteitsindicators
• Definiëren van afdelingsrollenmodellen en invoering daarvan
• Definiëren en herinvoeren van softwareontwikkelmethodiek
• Definiëren van afdelingsoverstijgende processen en invoering daarvan
• Managen van aantal gelijktijdige projecten bij klanten (grootte tussen €100K – €1 Mio)
• Begeleiden en adviseren van het lokale management
• Het rekruteren van personeel: nieuw afdelingshoofd
• Ondersteuning van personeelszaken m.b.t. rekrutering


06/2006 – 02/2007 Manager Software Ontwikkeling, United Internet (Web.de), Karlsruhe (D)

Bedrijfstak: Internationale Internet Service Provider (ca. 20 Mio. Klanten, omzet EUR 1,2 Miljard, 6200 medewerkers)
Doelstelling: Het herinrichten van de software ontwikkelafdeling naar een “Media Factory”, dit door de overname van Web.de door United Internet. Omgeving met extreme business groei, diverse beursnoteringen en zeer snel wisselende omstandigheden. Dienstenaanbod: uitleveren internet reclame campagnes met real time targetting, Email, domainregistraties, VoiP, IP-TV, IP-Gaming, webhosting, DSL, allerlei eBusiness Portaldiensten. Zeer complexe systeemomgeving met hoge eisen op het gebied van oa. contractmanagement, klantentargetting, billing, datawarehousing en grootschalige gegevensverwerking. Markten zowel B-to-C, B-to-B
Methodieken: klassiek V-model, Scrum


Verantwoordelijkheden:
• Direkte leiding over 3 teamleiders en indirekt 37 software engineers
• Coaching van teamleiders
• Definieren en invoering van nieuw organisatiemodel en organisatie overgangsmodel
• Definieren en invoeren van projectmanagementmethodiek in samenwerking met andere afdelingen.
• Definieren en invoeren van intern accountmanagement
• Definieren van afdelingsrollenmodel en invoering daarvan d.m.v. medewerkerskillanalyse
• Definieren en invoeren van softwareontwikkelmethodiek (RUP)
• Definieren van afdelingsoverstijgende processen en invoering daarvan (incl. advisering voor Service Management)
• Managen van eBusiness- en internet projecten, zowel B-to-C als ook B-to-B
• Opstellen van personeelsrekruteringplan voor 2006 en 2007
• Definieren van afdelingsbudget 2007
• Het voeren van beoordelingsgesprekken van medewerkers
• Het recruteren van personeel: software ontwikkelaars en nieuw afdelingshoofd
• Ondersteuning van personeelszaken m.b.t. recruitering


02/2006 – 06/2006 Sr. Project Manager (System Integrator), ING bank, Arnhem (NL)

Bedrijfstak: Bancaire sector, Business software
Doelstelling: Onder hoge tijdsdruk initieren en operationeel leiden van implementatie traject voor content management systeem met gevanceerde zoekmachine voor ING/Postbank Retail Banking. Operationeel project management voor vier implementatie partners. Project management van kick off t/m oplevering en sign-off. In verband met wetgeving is dit een project onder hoge tijdsdruk met focus van de Raad van Bestuur van de ING bank.
Methodieken: Prince2

Verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de IT-project strategie en bijbehorend programma management van de implementatie partners en software leverancier in Engeland
• Leiding over ca. 10 projectmedewerkers verdeeld over 4 implementatie partners.
• Verantwoordelijke voor project kickoff/setup, project financiering, planning, personele bezetting, project executie en rapportage
• Verantwoordelijk voor implementatie van processen en procedures voor ontwikkeling en latere ondersteuning bij beheer afdeling.
• Verantwoordelijk voor productontwikkeling door partners.
• Verantwoordelijk voor de development t/m sign-off van beheereisen


02/2003 – 01/2006 Information Manager, Paccar Inc. ITD-Europe , Eindhoven (NL)

Bedrijfstak: Industrie, business software
Doelstelling: Herstructureren, uitbouwen en leiden van IT-afdeling voor ondersteuning van Business Unit After Sales ivm. voorgenomen sterke business groei. Opzetten van IT-strategie en IT-roadmap gebaseerd op business strategie. Opzetten .NET ontwikkelstraat (RUP gebaseerd met alle tooling). Implementeren van ontwikkelprocessen en software kwaliteitsverbetering in samenwerking met moederbedrijf in USA. Uitvoeren software-ontwikkelprojecten op diverse platvormen.
Methodieken: Business Integration Method (BIM = Prince2 equivalent van Accenture)

Verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de IT-strategie, program management, development- and implementatie projecten
• Leiding over projectleiders, functionele/technische consultants, software engineers, support engineers (totaal ca. 19 medewerkers).
• Verantwoordelijke voor project kickoff/setup, project financiering, planning, personele bezetting, project executie en “product life cycle” management
• Verantwoordelijk voor implementatie van processen en procedures voor development and support.
• Verantwoordelijk voor productontwikkeling door partners, incl. outsourcing.
• Verantwoordelijk voor de development t/m sign-off van SLR/SLA en service portfolio
• Verantwoordelijk voor alle sub-contractor contracten en onderhandelingen.
• Verantwoordelijk voor product development-, project- en afdelingsbudget.
• Verantwoordelijk voor afdelingsinfrastructure (alle product development tools, alle customer support tools en gerelateerde hardware; oa. .NET ontwikkelstraat).
• Verantwoordelijk voor HR-gerelateerde zaken van het afdelingspersoneel
• Het begeleiden van SOX- en kwaliteitsaudits


08/2000 – 02/2003 Manager Operations, Square-SMS B.V. , Weert (NL)

Bedrijfstak: Softwarehuis, business software
Doelstelling: Herstructureren, uitbouwen en leiden van softwaredevelopment- en customer support afdeling. Implementeren van nieuwe software-ontwikkelprocessen, customer supportprocessen, opzetten van productontwikkelstrategie, doorvoeren van grote productkwaliteitsverbeteringen en sterke verbetering van klanttevredenheid. Opzetten service- en support catalogus
Methodieken: klassiek V-model, ITIL

Verantwoordelijkheden:
• Leiding over product development, implementatie projecten en customer support
• Leiding over projectleiders, functionele/technische consultants, software engineers, support engineers (totaal ca. 21 medewerkers)
• Verantwoordelijk voor opstart van projecten (intern, met/zonder derde partijen), projectfunding, planning en projectstaffing, product lifecycle management.
• Verantwoordelijk voor implementaties bij klanten (extern, met/zonder derde partijen), projectfunding, planning en projectstaffing.
• Verantwoordelijk voor implementatie van afdelingsprocedures voor product development en support.
• Verantwoordelijk voor eventuele productontwikkeling door partners.
• Verantwoordelijk voor product development- en afdelingsbudget.
• Verantwoordelijk voor afdelingsinfrastructuur (alle productontwikkeltools, alle customer support tools en aanverwante hardware).
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service portfolio voor klanten.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van SLA’s and SLA operations
• Verantwoordelijk voor HR-gerelateerde zaken van groepsmedewerkers in samenwerking met de HR-manager.
• Verkoop en acquisitie van projecten in samenwerking met sales account managers.
• Verkoop en acquisitie van support contracten/training en operational services in samenwerking met sales account managers.


09/1996 – 08/2000 Manager Customer Support EMEA, Aspen Technology Inc. in Best (NL)

Bedrijfstak: Softwarehuis, industriële automatisering
Doelstelling: Opzetten van nieuwe customer support afdeling voor ondersteuning van ca. 500 klanten, system integrators en het reseller netwerk in Europa. Recruiteren van supportstaff, implementeren van alle support processen inclusief interactie met software ontwikkelafdeling in USA. Invoeren van escalatie management, support account management en opzetten van sales activiteiten voor support contracten. Opzetten business development bij klanten in samenwerking met sales. Opzetten van trainingsactiviteiten voor klanten met bijbehorende faciliteiten. Opzetten wereldwijde support business strategie met bijbehorende service- en support catalogus.
Methodieken: ITIL

Verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor aftersales support (ITIL), implementatie- en upgrade projecten in EMEA
• Verantwoordelijk voor definitie en uitrol van wereldwijde serviceportfolio samen met overige support centra. (lid service-MT)
• Verantwoordelijk voor planning, staffing en budgettering van projecten en project uitrol.
• Verantwoordelijk voor technical support aan klanten, resellers en system integrators in EMEA inclusief afhandeling van “moeilijke klant” situaties en probleem escalaties.
• Verantwoordelijk dagelijks management van de afdeling (8 medewerkers).
• Verantwoordelijk voor HR-gerelateerde zaken van de engineers.
• Verantwoordelijk voor trainingsprogramma voor de engineers.
• Acquisitie en verkoop van projecten samen met sales account managers.
• Acquisitie en verkoop van service contracten/training met/zonder sales account managers
• Organisatie van product cursussen voor de EMEA klanten en interne medewerkers.


02/1991 – 09/1996 International IT-Projectmanager, Rieter GmbH in Keulen (D)

Bedrijfstak: Industrie, Industriële automatisering
Doelstelling: Uitvoeren van automatiseringsprojecten in de industrie binnen geplande tijd en budget bij klanten in Europa. Leiden van internationaal projectteam. Acquisitie- en verkoop van projecten met salesafdeling.
Methodieken: klassiek V-model, klant interne methodieken

• Verantwoordelijk voor projectmanagement, projectorganisatie en planning voor ontwikkeling van test- en meetsystemen in industriële automatisering (hardware&software).
• Acquisitie en verkoop van projecten in samenwerking met sales account manager.
• Verantwoordelijk voor operationele leiding over internationaal project team.
• Verantwoordelijk voor contacten met klanten, toeleveranciers en subcontractors.
• Verantwoordelijk voor service- en klantondersteuning.
• Verantwoordelijk voor opleiding van projectteamleden.
• Verantwoordelijk voor projectbudget en projectinvesteringsbudget.
• Evaluatie van nieuwe meetmethoden en introductie daarvan in de onderneming.
• Organisatie van cursussen voor computergebruik en test- en meetsystemen.
• Strategie management van meetsystemen in de onderneming.


01/1987 – 02/1991 System design engineer, Interkeller A.G. in Zürich (CH)

Bedrijfstak: Systeemhuis, Industriele automatisering
Doelstelling: Ontwikkelen van systemen voor industrie. Implementeren van systemen bij klanten wereldwijd inclusief scholing en nazorg.
Methodieken: klassiek V-model, klant interne methodieken

• Hardware & software ontwikkeling van computergestuurde meetsystemen voor industriële automatisering
• Installatie van systemen bij klanten wereldwijd.
• Training van klanten wereldwijd.
• Onderhouden van contacten met klanten, toeleveranciers en subcontractors.
• Realisatie van alle productdocumentatie van ontwikkelde systemen.
• Computersysteembeheer (unix systemen) in onderneming (Europa).
• Hardware & software troubleshooting.


10/1985 – 01/1987 System design engineer , Honeywell B.V. in Emmen (NL)

Bedrijfstak: Industrie, oem supplier, industriele/consumer electronica met embedded software
Doelstelling: Ontwikkelen van (failsafe) elektronische systemen voor industrie en consumenten. Verlenen van engineering support aan OEM’s en partners.
Methodieken: klassiek V-model

• Ontwikkeling van controllers (hardware & software) volgens marketing specificaties.
• Productie en evaluatie van prototypes.
• Productierijp maken van producten voor productie van grote series (> 100.000 stuks/jaar).
• Realisatie van alle productdocumentatie.
• Implementatie van productmodificaties in samenwerking met klanten.
• Onderhouden van relaties met toeleveranciers en subcontractors.

Opleiding interimmanager

Schoolopleiding

1979 - 1985 H.T.S. Informatie Techniek (Groningen)

1976 - 1979 M.T.S. Informatie Techniek (Groningen)

1972 - 1976 M.A.V.O.-4


Cursussen

2016 Cursus “Lean IT“ , 5Hart Nieuwegein
2013 Cursus “Agile Project Management & Scrum”, Cibit Bilthoven
2013 Cursus “Agile & Scrum Essentials”, Cibit Bilthoven
2012 Cursus "Risk management in Projects", ISES Zaltbommel
2010 Cursus “ITIL V3 Foundation for Service management” , ICT-Partners Apeldoorn
2010 Cursus "TMap Next foundation" (software testing), ICT-Partners Apeldoorn
2009 Cursus "Business Information Service Library (BiSL Foundation)", ICT-Partners Apeldoorn
2009 Cursus "Application Service Library 2 (ASL Foundation)", ICT-Partners Apeldoorn
2009 Cursus “ICT strategie en Informatie management”, ISES Zaltbommel
2009 Cursus “Process improvement with CMMI”, Cibit Bilthoven
2007 Cursus “Prince2 Foundation”, ISES Zaltbommel
2006 Cursus “Prince2 Overview”, ISES Zaltbommel
2005 Cursus “Goed waarnemen, interpreteren, effectief communiceren”, Schouten Nelissen, Zaltbommel
2005 Cursus “Situational Leadership”, Blanchard International Group, Eindhoven
2004 Cursus “Leadership and decision making”, Inst. for Managerial Leadership, Seattle USA
2004 Cursus “Financien voor niet financiele managers”, Inst. Career & Development, Eindhoven
2004 Cursus “Six Sigma Champion”, Paccar, Eindhoven
2004 Cursus “EAI fundamentals”, ISES, Zaltbommel
2003 Cursus “Six Sigma awareness”, Paccar, Eindhoven
2003 Cursus “Voorkoming ziekteverzuim en wetgeving”, Paccar , Eindhoven
2001 Cursus “Implementatie van klantgerichte organisaties”, VNU, Amsterdam
1999 Cursus “Managen van technisch specialisten”, VNU, Amsterdam
1998 Cursus “Telephone skills for customer service”, Pieterman & Partners, Breda
1997 Cursus “Windows NT” (Condensed Microsoft - customized)
1995/96 Product trainingen over real time database software Setcim,Infoplus-X,CIM-21, InfoPlus21.
1993 Cursus "UNIX local area networks", Hewlett & Packard opleidingscentrum, Brussel
1993 Cursus "UNIX system security", Hewlett & Packard opleidingscentrum, Brussel
1992 Cursus "Project Management" bij MSI, Eindhoven
1990 Cursus "UNIX system management" , Hewlett & Packard opleidingscentrum, Zürich
1989 Cursus "UNIX operating systems", Hewlett & Packard opleidingscentrum, Zürich
1989 Cursus "Digital signalprocessing", L.M.S. GmbH, Stuttgart

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

project management
programma management
lijnmanagement
crisismanagement
afdelingshoofd
management software ontwikkeling

Talenkennis interimmanager

Talenkennis:

Engels : vloeiend in woord en geschrift
Duits : vloeiend in woord en geschrift


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :