Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

2015 – heden Interimmanager
Als ZZP-er biedt ik mijn diensten aan als (interim) manager. Met als voornaamste aandachtsgebieden: operationeel management en ICT management.
Opdrachten:
-Ondersteunen management bij transitie van de organisatie (Dialyse Centrum Groningen)
-Interim manager Stafgroep Beheer bij het Dialyse Centrum Groningen met als aandachtgebieden Facilitair, Logistiek en Financiën overlopend in interim manager Ondersteuning (Facilitair, Logistiek, Inkoop, Technische Dienst en ICT)

2010 – 2014 KLS Netherlands b.v. / KLS Software b.v.

KLS Netherlands en KLS Software waren twee internationaal opererende organisaties die geavanceerde logistieke oplossingen voor de farmacieketen ontwikkelden, implementeerden en onderhielden. Van groothandel tot en met patiënt.

Kernbegrippen daarbij waren: Robotisering, automatisering, vision systemen, machinebouw, procesoptimalisatie, softwareontwikkeling, projectmatig, releasematig, itil, kostenbesparing, patiëntveiligheid, verkoop, service, agenten/distributeurs.

Beide organisaties hebben de afgelopen jaren in een transitie gezeten van pioniersfase naar “volwassenheid”. Dit betrof zowel de organisatie als de technisch hoogwaardige oplossingen die KLS te bieden had in een markt die volop in beweging is. Het internationaal positioneren van KLS was daarbij van wezenlijk belang. Dat gebeurde voor een belangrijk deel met behulp van distributeurs en agenten.

De omvang van beide organisaties samen betreft 35 fte. Omzet 2012 ca. 5 mio, 2013 ca. 7 mio., 2014 ruim 10 mio. Sinds november 2011 had de TKH Group een meerderheidsbelang in KLS. Sinds juli 2014 was KLS 100% eigendom van de TKH Group. Per 1 januari 2015 zijn de activiteiten van KLS ondergebracht bij een andere BV binnen de TKH Group.

Functies :

2010- 2015: Chief Operating Officer KLS Netherlands
2010- 2015: Chief Operating Officer KLS Software

De COO van KLS Netherlands en KLS Software was verantwoordelijk voor de totale operationele bedrijfsvoering van beide bedrijven in respectievelijk Hoogeveen en Almere. Het betrof de aandachtsgebieden service en beheer, facilitair, logistiek, inkoop en financiën, engineering, softwareontwikkeling, projectmanagement,.

Resultaten: Herinrichting organisatie, procesinrichting, ISO certificering, serviceorganisatie ingericht, softwareontwikkeling geprofessionaliseerd, structureel inkopen van diensten, voorraadbeheer geoptimaliseerd, boekhoudkundig transparant, relatie leveranciers, partners, agenten en klanten verbeterd, financieringsmemorandum opgesteld, overnamepartner gevonden, onderlinge sfeer en samenhang geoptimaliseerd.  
1998 - 2010 Academisch Ziekenhuis Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Functies:

2003 - 2010 Hoofd ICT Beheer

ICT Beheer binnen het UMCG was en is verantwoordelijk voor alle ICT beheeractiviteiten en dienst verlening met betrekking tot de ICT infrastructuur, applicaties en databases.
Het hoofd ICT Beheer was verantwoordelijk voor de samenvoeging van 2 afzonderlijke diensten (ICT Operationele Automatisering en ICT Netwerken) tot een nieuwe professionele, procesgerichte beheerafdeling, bestaande uit 6 nieuw gevormde clusters.
Het hoofd ICT Beheer (90 Fte) gaf direct leiding aan 6 coördinatoren en 3 stafmedewerkers. Hij was als (ICT-)MT-lid medeverantwoordelijk voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van ICT binnen het UMCG.
Jaarbudget > EURO 11,0 mio.

Resultaten: Herinrichting van de ICT beheer organisatie, professionalisering, klantgerichte dienstverlening (ook aan derden), introductie DVO’s (dienstvelengingsovereenkomst) en relatiebeheer, dienstencatalogus, servicemanagement, uitbesteding van activiteiten, releasematige implementaties, verdere uitwerking van ITIL en ISO, cultuurverandering, procesgericht werken, persoonsonafhankelijk beheer maximale continuïteit en beschikbaarheid, remote werkplekbeheer.


2001 - 2002 Hoofd Operationele Automatisering

Het hoofd Operationele Automatisering was verantwoordelijk voor Productiebeheer, Applicatiebeheer en Databasebeheer. Deze afdeling was ISO gecertificeerd. (Zie ICT Netwerken)
Het hoofd Operationele Automatisering (28 medewerkers), die direct leiding gaf aan 2 coördinatoren, was medeverantwoordelijk voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van ICT binnen het AZG. Jaarbudget: >EUR 2,8 mio

Resultaten: Optimalisatie beheer databases en applicaties, ISO certificering, introductie ITIL, professionalisering, aanstellen juiste mensen op juiste plek, servicemanagement geïntroduceerd, kostenbeheersing, transparantie.

1998 – 2002 Hoofd ICT Netwerken
Het hoofd ICT Netwerken was mede verantwoordelijk voor een reorganisatietraject van de ICT activiteiten en in het bijzonder voor de opbouw van de eigen afdeling ICT Netwerken (45 medewerkers). Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd ICT Netwerken zijn 2 afdelingen (ICT Netwerken en Operationele Automatisering) ISO gecertificeerd. Hierbij zijn ook de belangrijkste ITIL processen geïmplementeerd. De afdeling ICT Netwerken was verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de ICT infrastructuur (data en spraak) van het AZG. Tevens verzorgde deze afdeling het technisch beheer van alle aanwezig ICT systemen en droeg de afdeling de zorg voor een adequate en klantgerichte dienstverlening in de vorm van een ICT Helpdesk.
Het hoofd Netwerken, die direct leiding gaf aan 3 coördinatoren, was medeverantwoordelijk voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van ICT binnen het AZG. Jaarbudget: >EUR 4,7 mio.

Resultaten: Optimaliseren beheer infrastructuur, introductie ITIL, ISO certificering, professionalisering, aanstellen juiste mensen op juiste plek, helplijn geïntroduceerd, servicemanagement geïntroduceerd, kostenbeheersing, transparantie.

1988 – 1998 Fokker Special Products

Fokker Special Products in Hoogeveen was onderdeel van Fokker Aircraft en hield zich bezig met de vervaardiging van technologisch hoogwaardige vliegtuigonderdelen (kunststof, aluminium verspanen en samenbouw), samenbouw van onderdelen voor ruimtevaartraketten, zonnepanelen voor satellieten, samenbouw onderdelen missiles (rakketten-defensie) en missile launchers, en mobiele systemen voor defensie. Omzet varieerde door de jaren heen tussen 150 en 250 mio gulden per jaar. Qua personeelsomvang varieerde het destijds tussen 600 en 980 fte.

Functies:

1997 - 1998: Chef Inkoop

De Chef Inkoop gaf leiding aan de afdeling Inkoop bestaande uit 11 inkopers/inkoopmedewerkers. Deze afdeling was verantwoordelijk voor het inkopen van materialen, producten en diensten ter waarde van ca. 120 mio gulden per jaar.

Resultaat: Door goed inkopen belangrijkste bijdrage geleverd aan totale bedrijfsresultaat, inkoop als professie meer onder de aandacht gekregen bij directie (goede inkopers kosten geen geld, maar leveren geld op!)


1994 – 1997: Manager Sales Support (Verkoop-binnendienst)

Als Manager Sales Support heb ik deze afdeling (opnieuw) mogen inrichten en vormgeven, na een periode van “decentralisatie”. De manager gaf leiding aan 9 binnendienstmedewerkers (accountmanagers, proposalmanagers en administratief medewerkers). De afdeling was eindverantwoordelijk voor het contractbeheer, het onderhouden van alle klantrelaties, vervolgopdrachten (ca. 20 mio gulden/jaar) en het coördineren van een optimale ondersteuning van het salesteam door diverse afdelingen.
De Manager Sales Support was betrokken bij strategische vraagstukken van de onderneming, zoals business-, investerings-, organisatie- en
informatiseringvraagstukken.

Resultaat: Optimale ondersteuning sales,verkoopsuccessen vervolgopdrachten, goede spirit in het team.


1992 – 1994: Groepsleider Productievoorbereiding Defense

De groepsleider Productievoorbereiding gaf leiding aan de 10 produktie- c.q. technisch voorbereiders van militaire projecten. In aanvang moest eerst van twee “matig functionerende” afdelingen één goed opererende afdeling worden gevormd. Na deze beginperiode meerdere malen (als nevenactiviteit) opgetreden als projectleider op het gebied van machinebouw (tot 1.5 mio gulden).

Resultaat: 1 goed opererende afdeling, aantal succesvolle projecten

1990 – 1992: Projectleider/Accountmanager

Als Projectleider van twee projecten voor de Koninklijke Landmacht (19 resp. 23 mio gulden) was ik verantwoordelijk voor het gehele traject vanaf afsluiten contract t/m levering. Deze functie werd gecombineerd met die van accountmanager. De Projectleider/accountmanager rapporteerde aan de Manager Sales.

Resultaat: goede relatie met klant, projecten binnen tijd en budget!


1988 - 1990 Bedrijfskundig medewerker

De Bedrijfskundig medewerker werd ondermeer ingezet bij het
opzetten en uitvoeren van diverse onderzoeken en veranderingsprojecten in opdracht van het management (-team). o.a. begeleiden van het managementteam bij het tot stand komen van het eerste businessplan, marktonderzoek naar o.a. shelters, studie naar mogelijke nieuwe product-markt-combinaties, veranderingsprocessen in productie, onderzoek naar uitbestedingen, nieuwe organisatie spareproductie etc.

Resultaten: eerste businessplan van FSP, nieuwe opzet spare-parts productie.

Opleiding interimmanager

1975 - 1982 Atheneum

1982 - 1986 Doctoraal Bedrijfskunde
Afstudeerrichting: Veranderingsmanagement en -advies.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

bouwer| veranderaar | strateeg| coach| procesinrichter| dienstverlener| zakelijk| manager| verbinder

Talenkennis interimmanager

Nederlands/Duits/Engels

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :