Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager ICT Publieke Sector en Woningcorporaties

Projectmanager ICT Publieke Sector en Woningcorporaties

Werkervaring interimmanager

Ervaring in vaste dienst:

Projectmanagement Klant Contact Centrum en Klant Portaal (2013-2015)
-MT geadviseerd over keuze systeem i.r.t. doelstellingen, eisen en wensen
-keuzetraject gefaciliteerd en leveranciers selectie uitgevoerd
-groepsgesprekken geleid met medewerkers en lijnmanagement t.b.v. attitude verandering
-inrichten systeem met de interne klant: gebruikersgroepen en processpecialisten
-ontwikkelen- en koppelen informatie- en kennissysteem
-implementatie informatiesysteem (Kubion KCC)
-inhoudelijk aansturen funct. beheer, kennisbeheer en ICT teams
-ontwikkeling concept online dienstverlening ‘Mijn Woonbron’
-implementatie ‘Mijn Woonbron’
-implementatie Online Klantonderzoek via Tevreden.nl
-implementatie KCC Resources Planningspakket

Projectmanagement diverse projecten(2011-2014)
-advies en uitvoering optimalisatie gebruik bedrijfinformatiesystemen i.r.t. businesswensen
-ontwikkelen managementinformatie afdeling Onderhoud
-SEPA migratie
-advies vervanging informatiesysteem voor onderhoud vastgoed
-implementatie VABI Beleidssimulatie
-inkoop collectieve energie

Proces- en systeem optimalisatie (2010–2011)
- als projectleider verantwoordelijk voor de optimalisatie van diverse processen en systemen
- stroomlijning samenwerking tussen bedrijfsonderdelen
- focus op:
 eisen van de interne klant
 interne efficiency en resultaat voor de externe klant
 optimalisatie data-kwaliteit in broinsystemen
 herdefinitie van bestaande processen
 geautomatiseerde procesondersteuning
 aanpassing TBV (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden)

Ontwikkeling en implementatie Management Informatie (2010–2011)
- als projectleider Eenduidige Management Informatie verantwoordelijk voor:
 advies MT over definitie gegevens in Balanced Score Card
 ontwikkeling van geautomatiseerde Balanced Score Card
 financiële managementrapportages en operationele stuurinformatie
 optimalisatie van dagelijkse processen
- advies optimalisatie data-kwaliteit
- functioneel en technisch (laten) ontwerpen van rapportages
- aansturing en begeleiding data-schoning door vestigingen

Projectmanagement hotelexploitatie op het SS Rotterdam (2005-2010)
- RvB geadviseerd over sluitende financiële exploitatie van het hotel
- selectie exploitatiepartner hotel
- oplevering exploitatie in juridisch, financiële en technische zin
- advies en besluitvorming fysieke inrichting hotel

Advies, ontwikkeling en implementatie MS CRM (2008-2010)
- projectleider binnen meerjarenprogramma E-Woonbron
- advisering directieteam over belang CRM systeem voor behalen van strategische doelstellingen
- advies aan MT en bedrijfsonderdelen over datakwaliteit
- succesvolle en tijdige implementatie, inclusief opleiding en begeleiding gebruikers

Dataschoning en -migratie (2009-2010)
- data analyse, dataschoning en datamigratie van twee legacy systemen naar MS-CRM

Ontwikkeling en implementatie synchronisatieservices (2009-2010)
- projectleider: leiding geven aan functioneel en technisch ontwerp, bouw, test en implementatie van synchronisatieservices tussen CRM, Service Bus en twee bronadministraties.

Opzet Woonbron Energiebedrijf (2007-2008)
- in opdracht van RvB aanzet tot samenwerking met Eneco in nieuw Woonbron energiebedrijf
- doel Woonbron:
 energie opwekken op woongebouwen
 teruglevering aan bewoners en aan het energienet
- oprichten van juridische entiteit, inclusief afspraken over investering, verantwoordelijkheden, besluitvorming

Projectleiding inkoop groene energie(2008)
- verantwoordelijk voor tender groene energie voor alle woongebouwen van Woonbron
- tenderdocument geschreven en leveranciersselectie
- uitwerking financiële consequenties, afspraken administratieve afhandeling
- schoning van aansluitingen-bestand Woonbron
- switch begeleid

Projectleiding bestrijding Woonfraude (2005-2007)
- advies directie
- afstemming eisen en wensen gemeente en Woonbron
- afstemming juridische uitdagingen tussen gemeente en Woonbron
- functioneel ontwerp i.s.m Centric
- realisatie online koppeling GBA en Woonbron
- functioneel ontwerp gegevensvergelijking gemeente Rotterdam-Woonbron
- interne organisatie gegevensvergelijkingen, organiseren huisbezoeken, verwerken resultaten
- €55.000 ‘verdiend’ met legaliseren woonfraude

Diverse opdrachten en projecten (2003-2008)
- herontwerpen incasso proces t.b.v. optimalisatie inkomsten
- exploitatie scenario’s diverse dochterondernemingen Woonbron, incl. voorstel optimalisatie
- adves en implementatie nieuwe website
- advies over strategische koppeling ICT projecten en Business doelstellingen
- productontwikkeling Klant Kiest
- procesoptimalisatie interne- en externe klantprocessen

ZENC, advies voor de publieke sector (2001-2003)

- projectleiding Business-ICT projecten Vestia Rotterdam
- projectleiding onderzoek ICT benefits in opdracht van het ministerie van EZ
- ontwikkelen en geven van cursussen Projectmanagement en PKI
- Best Practice onderzoek en advies over mogelijkheden gebruik ICT door gemeenten

Rijksopleidingsinstituut, ROI (1998-2001)

- acquisitie, ontwikkeling en marketing van (ICT-gerelateerde) opleidingen voor de publieke sector
- organisatie en uitvoering van opleidingen

Ministerie van VROM (1997-1998)

- onderzoek naar mogelijkheden van een Data Clearinghouse voor DG Milieu
- voorzitter werkgroepen Informatievoorziening DG Milieu
- advies Directie Milieu over efficiënt gebruik ICT middelen
- beoordeling ICT investeringsverzoeken voor DG Milieu

Opleiding interimmanager

1998-1999 Leergang Informatiecoördinator, EXIN gecertificeerd

1990-1997 WO Bestuurskunde RU Leiden. Specialisatie: Management en Informatisering in het Openbaar Bestuur

1984-1990 VWO Amersfoort

Cursus en training:
2014 Certified Professional Scrum Master (Scrum.org)
2014 Inzicht en Invloed, Effectief Adviseren (Zuidema)
2012 Lean Six Sigma Green Belt – certificaat (TNO)
2011 Sqeme procesmanagement
2011 Agile/SCRUM Foundation
2010 Training Integraal Projectmanagement
2010 Adviesvaardigheden Teamtraining
2008 Enneagram vaardigheden
2007 Training Adviesvaardigheden
2006 Cursus huur- en appartementsrecht
2005 Financieel mngt voor de niet financiële manager
2005 Training Conflicthantering
2002 Training Commerciële Vaardigheden voor Adviseurs
2001 Workshop INK Managementmodel
2000 Cursus Keteninformatisering
2000 Prince 2 Foundation
1999 Training Adviesvaardigheden
1998 Cursus Effectief Website- en Contentmanagement
1998 Training Projectmatig Werken
1998 Training Interviewtechnieken
1998 Training Commerciële Gespreksvoering
1997 Workshop Emotionele Intelligentie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zoekt u een projectmanager die zich de inhoud snel eigen maakt, met plezier en gemak op verschillende niveau’s binnen een organisatie beweegt en verbetertrajecten niet alleen met veel energie opstart maar ook tot een goed einde brengt? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik ben een betrokken, resultaatgerichte en flexibele projectmanager en probleemoplosser. Ik ben in staat om strategisch te adviseren en te schakelen, om vervolgens in een project of snelle interventie met de voeten in de modder tot het afgesproken resultaat te komen. Ook, of misschien wel juíst, onder tijdsdruk.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Frans, Engels, Duits goed
Spaans, Portugees matig tot goed

Overig

Professional Scrum Master
Lean Six Sigma Green Belt

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :