Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager services

Manager services

Werkervaring interimmanager

• Wendbare organisatie programma met als resultaat dat veranderingen sneller werden meegenomen in bedrijfsvoering.
• De snel veranderende wereld van ICT en haar klanten, vroeg om meer verbinding met klanten om deze optimaal gebruik te laten maken van hun bedrijfssoftware. Hiervoor ‘Van opdracht gestuurd naar klantgericht’ geïnitieerd, ontwikkeld en geïmplementeerd.
• Een ontwikkeltraject voor consultants en project managers zodat door verbinding met de klant, de klant optimale ondersteuning ervoer van zijn businessprocessen ten einde succesvol te zijn in zijn markt.
• Customer Value Analyse implementatie waardoor er door de organisatie heen een model was waarin betrokken project medewerkers vanuit een lijn toegevoegde waarde konden creëren voor onze klanten. Met als resultaat betere klanttevredenheid.
• Bijgedragen aan de ontwikkeling van een dienstenmodel voor een betere klanttevredenheid en klantrendement. Waarbij zowel verandering op proces als verandering op gedrag van belang was om het gewenste resultaat te bereiken.

• Coachen van teamleden op basis van resultaat afspraken, persoonlijke ontwikkeling, product -, organisatie – , kennisontwikkeling en competenties om zo de geplande resultaten van de organisatie te behalen en te zorgen voor optimale klanttevredenheid.
• Onderhouden klantrelaties
• Deelname aan stuurgroepen bij diverse projecten

Binnen de groothandel branche diverse functies bekleed, administratie, inkoop en logistiek.

Meerdere jaren werkervaring als consultant en project manager en manager services bij software huis
Diverse binnen -en buitenlandse implementatie projecten succesvol uitgevoerd

Diverse leiding gevende functies gehad, met name gericht op verandering, kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van mensen.

Manager Maatwerk
- opzetten planningssysteem
- opzetten kwaliteit systeem
- beoordelingen, resultaat gericht managen
- samenvoegen afdeling maatwerk en R&D
- team bestond uiteindelijk uit 25 mensen

Manager consultancy & projectmanagement
- beoordelen
- betrokken bij stuurgroepen vanuit management
- veranderingstraject 'van opdracht gestuurd naar klantgericht geïnitieerd en organisatiebreed uitgerold

.

Opleiding interimmanager

Logistiek & economie H.E.S
ITIP School voor leven en werk (persoonlijke ontwikkeling)
Functional Fluency
TMA professional

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Betrokken, daadkrachtig, overtuigend, enthousiasmerend, scherpzinnig, sterk analytisch zowel proces als mens gericht. Legt vinger snel op de zere plek, richt zich op ontwikkeling en kwaliteit.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Vanuit betrokkenheid, daadkracht en nieuwsgierigheid verbind ik strategie met operatie. Ik kan de vertaalslag maken van visie naar dat wat nodig is om op tactisch en operationeel niveau te excelleren met oog voor zowel de zachte als de harde kant in een organisatie.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :