Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

verandermanager

verandermanager

Werkervaring interimmanager

interim manager (ZZP-er), Nationale Nederlanden, den haag 2014
Afd. Beheer Hypotheken
Verantwoordelijk voor alle processen vallend onder regulier Beheer Hypotheken. Doel: Uniform werken en d.m.v. Operationeel Management verbeteringen doorvoeren waardoor Hypotheken Beheer voorbereid is op de toekomst en een inhaalslag gaat maken o.b.v. efficiency en cultuurverandering. Duidelijke keuzes a.h.v. het nieuwe profiel medewerker en nieuw inzicht brengen binnen Hypotheken.
manager, AEGON Nederland nv, den haag 2012 -2013
Afd. Grootzakelijke klanten Pensioen 
Portefeuille topklanten 
Verantwoordelijk voor administratie, klantcontact, proces verlengingen, proces nieuwmarkt voor collectieve pensioencontracten in de Grootzakelijke markt van beheersen van processen naar gevoel van klantperspectief. 
Resultaten:
2 klantenteams geïntegreerd naar 1 klantenteam en ontwikkelt naar de next step
Medewerkers begeleiden en laten ontwikkelen in nieuwe functies en een nieuwe organisatie
Wegwerken van grote werkvoorraden
manager, AEGON Nederland nv, den haag 2010 -2011
Afd. MKB Intermediair Pensioen 
Portefeuille topklanten en grote landelijke Intermediair (UMG, Mandema, Meijers, IAK) zeer tevreden maken over dienstverlening AEGON.
Verantwoordelijk voor administratie, klantcontact, proces verlengingen, proces nieuwmarkt voor collectieve pensioencontracten in het MBK-segment. Van beheersen van processen naar gevoel van tussenpersoon/ klantperspectief; Actief buitendienst in klantenteam meenemen. 
Resultaten:
2 klantenteams ontwikkelt naar een hoger niveau
Winstgevendheid en Klanttevredenheid verhoogd
Verbeterde samenwerking met Intermediair (UMG, Mandema, Meijers, etc.)
ABC Model onder de aandacht gebracht
Efficiency & Samenwerking verbeterd a.h.v. een nieuw model van klantindeling ingevoerd
Groei portefeuille 2010 >5%. Groei 2009 <1%; Behoud portefeuille van <90% naar > 98%; Groei portefeuille 2011 tot nu >4%
Manager AEGON Nederland NV 2009-2010
Afd. MKB Intermediair Pensioen NOZ&#8232;Portefeuille Intermediair Noord, Oost en Zuid Nederland zeer tevreden maken over dienstverlening AEGON. &#8232;Verantwoordelijk voor administratie, klantcontact voor collectieve pensioencontracten in het MBK-segment. Van beheersen van processen naar gevoel van tussenpersoon/klantperspectief. Resultaten:
Concept Klantenteam ontwikkelt en het managen van de Pilot klantenteam
Winstgevendheid & Klanttevredenheid verhoogd
Realisatie samenwerking binnen het team en met andere teams (voorbeeldgedrag)
Boost zelfvertrouwen afdeling
Groei portefeuille 2009 >5%. Groei 2008 <1%; Behoud portefeuille van <80% naar > 92%
manager AEGON Nederland NV 2005-2009
Afd. Centrale Processen Pensioen &#8232;Leiding geven aan team dat Centraal Arbeidsongeschiktheid, Waardeoverdrachten, Echtscheidingen afhandelt. En beheer van Premievrije portefeuille, FVP en Bijzondere Administraties voor zijn rekening neemt.&#8232;Resultaten:
Toename klanttevredenheid KLM
Contract onderhandeld met Lxy (uitbesteding Waardeoverdrachtproces en Arbeidsongeschiktheid proces)
Contract onderhandeld met A&O Services (uitbesteding administratie VUT regelingen) Efficiency gerealiseerd a.h.v. Lean 6 Sigma methodiek
Reductie aantal FTE
Overige resultaten 2005-2013
Samen met HR nieuwe functies binnen Service Center Pensioen vorm gegeven en getoetst bij HAY en de vakbonden
Realisatie van bedieningsconcepten, zodat de klant krijgt waar de klant voor betaalt. Bedieningsconcepten passend bij de prijs en het product
Verhogen STP, zodat de doorlooptijden significant omhoog zijn gegaan en er minder menselijk handelen aan te pas komt (minder kosten)
Kostenbewustzijn bij medewerkers vergroot, zodat ze handelen op basis van kosten en geld vragen voor handelingen buiten de SLA. Deals aanbieden en sluiten die winstgevend zijn
Introductie Case360 bij Pensioen inclusief ander manier van ontwikkelen samen met IT (Agile)
Verbeteren samenwerking in de keten
Verhoging winst van AEGON:
Spaarloonregeling herstelt en overgebracht naar andere bedrijfsonderdelen (winst AEGON >1 miljoen)
Procesverbetering Dienstverbandmutaties (Lean 6 Sigma)
Procesverbetering Waardeoverdracht (Lean 6 Sigma)
Contract externe partij voor het verwerken van alle Waardeoverdrachten Pensioen
Contract externe partij voor administratie van de diverse VUT regelingen
Efficiency binnen diverse processen

Coördinator en projectleider Bijzondere administraties 2002-2005
Het coördineren van de werkzaamheden van het team dat Centraal Arbeidsongeschiktheid, Waardeoverdrachten, Echtscheidingen afhandelt en beheer van Premievrije portefeuille, FVP en Bijzondere Administraties voor zijn rekening nam. &#8232;Resultaten
Transitie gerealiseerd van Bijzondere administraties naar andere bedrijfsonderdelen van AEGON (Out of the Box)
Specialist en teamleider Bijzondere administraties 1999-2002
In de rol van troubleshooter:
Herstel administratie diverse klanten
Wegwerken achterstanden
Verbetering klanttevredenheid

Specialist verlengingen en nieuw 1987 – 1999
Diverse functies op het gebied van offreren en inregelen Groot zakelijke klanten

samenvatting:
Afd. Beheer Hypotheken tijdens transitie
Diverse klantenteams Collectieve Pensioenregelingen.
Transitietrajecten en reorganisaties
Pilots
Lean projecten
Procesverbeteringen
Nieuwe profielen geschreven ivm reorganisatie
Onderhandelen uitbestedingscontracten
Personal coaching
invoering bedieningsconcepten (klantenteams)
invoering nieuw WFM systeem Case360 icm agilemethodiek

Opleiding interimmanager

zwaarste teams en uitdagingen gekregen.
praktjkervaring
Operationeel Management
strategie en visie
financin voor niet financile managers
Pers. coaching

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

daadkrachtig en resultaatgericht.
situationeel leidinggeven. Sensitief. Empatisch vermogen. Analytisch, lef, motivator, intutief

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Duits aardig
Engels goed

Overig

profielschets
Ik ben een gedreven, resultaatgerichte en creatieve manager met een passie voor vernieuwing. Klantbelang in denken en doen, mensgerichtheid, ondernemerschap en ambitie zijn sleutelwoorden in mijn aanpak. Invulling geven aan deze begrippen is wat mij energie geeft en motiveert. Mijn eigen ambitie is om altijd te blijven leren en mijn potentieel optimaal in te zetten.
Ik heb verder een grote interesse in mensen en de manieren waarop mensen samenwerken. Met wat ik geleerd heb help ik dan ook graag collega’s, medewerkers, vrienden maar ook klanten door ze bijvoorbeeld meer in hun kracht in te zetten. Voor mijn team betekent dit concreet de ambitie om ieder individu naar een hoger niveau te brengen.
Mijn gedrevenheid en ondernemerschap uit zich in o.a. het nemen van risico’s en in het doorbreken van bestaande patronen. De resultaten van mijn teams kenmerken zich door verhoogde werkethiek, verhoogde klanttevredenheid, portefeuillegroei, toename winst, verbetering efficiency, verbeterde sfeer en onvoorwaardelijke samenwerking.
Mensen die met mij hebben gewerkt zullen zeggen dat ik mensen durf aan te spreken op gedrag, zelfreflectie stimuleer, creatief ben, innovatief denk, doorzettingsvermogen heb, empathie bezit, klantgericht denk en handel, mensgericht leiderschap vertoon, medewerkers motiveert en stimuleer in hun ontwikkeling.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :