Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interimmanagement en organisatieadvies

interimmanagement en organisatieadvies

Werkervaring interimmanager

directeur Regio Noordwest en Centrum PostNL 2012-2014

Bij deze twee regio’s alle resultaten op hoog niveau gebracht. In Alkmaar een nieuwe efficiëntere voorbereiding van de postbezorging succesvol geïmplementeerd waarna deze landelijk is uitgerold. Lid van het landelijk strategisch managementteam van Post NL Operations en in de regio's verantwoordelijk voor de tactische – en operationele uitvoering.

directeur Staf Operations NL TNT Post 2008-2011

De centrale afdeling Operations opgezet waarmee landelijke centrale sturing over alle postprocessen is gerealiseerd waardoor de kosten en de kwaliteit zijn verbeterd en geborgd. Verantwoordelijk voor de Operational Excellence verbeter- en veranderprojecten. Aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad voor de effecten hiervan op alle medewerkers.

directeur Regio West TNT Post 2005 - 2008
zie boven

directeur Midden en Kleinbedrijf TPG Post 2000 - 2005

De internetstrategie voor MKB gerealiseerd en de formule Business Point (outlet) waar zakelijke dienstverlening wordt geleverd geïmplementeerd. Belangrijke changeprojecten gerealiseerd zoals de invoering van het Customer Relation Management systeem en een nieuwe werkwijze voor de sales en klantenservice organisatie. Diverse partnerships opgezet met bedrijven die ook het MKB als doelgroep hebben zoals Multicopy, en Office Depot en samenwerking met VNO NCW leidend tot een efficiënte en effectieve marktbewerking. Omzet van € 600 mln. van tienduizenden MKB-ers.

directeur Accountmanagement 1991 - 2000

Accountmanagement bij PostNL opgezet met een accountmanagementmethode, een accountnavigator en opleiding. Diverse nieuwe logistieke concepten ontwikkeld voor grote klanten zoals warehousing, print en mail, filialenbelevering, 1e euromunten belevering en paspoortzendingen naar gemeenten. Omzet van € 1,3 mld van ongeveer 150 top accounts.

Opleiding interimmanager

Kort Hoger Onderwijs Commerciële Bedrijfskunde Open Universiteit 1990 - 1993

lean six sigma
performance behaviour
executive leadership course RUG en Yale University (post MBA)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

operationeel management
verandermanagement
performance improvement, continue verbeteren
Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Heeft uw organisatie problemen met het bereiken van de gewenste resultaten of het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen? Als sparringpartner stel ik met de directie vast wat er moet gebeuren om de strategie van de organisatie te vertalen in de gewenste resultaten.

Als Senior Executive heb ik succesvol de effectiviteit en efficiency van zowel commerciële - als operationele units bij PostNL verbeterd in een sterk veranderende omgeving. Van overheidsbedrijf tot commercieel bedrijf in een dalende concurrerende markt. Ik heb leiding gegeven aan de implementatie van grote verandertrajecten.


Daarbij manage ik alle stakeholders waaronder directies van business units, de raad van bestuur, het management, de medewerkers en de ondernemingsraad. Rekening houdend met de effecten van de verandertrajecten op de publieke opinie.

Mijn visie is dat door het beter laten functioneren en presteren van managementteams er een motor voor continue verbeteren wordt neergezet. Door hun expertise en motivatie ontstaan de successen en het geloof in de verandering bij henzelf en hun medewerkers. Dat start vaak met verbeteringen en leidt vaak tot veranderingen van processen of organisatiestructuur.

Mijn leiderschap is er op gericht managers zo veel mogelijk ruimte te geven om te groeien en te komen met ideeën. De managers verantwoorden daarbij zelf de voortgang van de resultaten. Met deze aanpak heb ik succesvol organisaties beter laten presteren met respect voor managers en medewerkers maar duidelijk in besluitvorming en grensbewaking. Geen revolutie maar betrouwbaar resultaat in verandering.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :