Flex Manager
De top 21227 Flexmanagers van Nederland
21227 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Operationeel Manager, Coach, Business Manager

Operationeel Manager, Coach, Business Manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring bij AEGON Levensverzekeringen

2012 tot oktober 2013 Operationeel manager Debiteuren en Excasso

Per 1 januari 2012 was ik verantwoordelijk voor het volledige excasso domein van AEGON NL en gaf ik direct leiding aan de excasso werkzaamheden van het Pensioenbedrijf en het Levenbedrijf. De verantwoordelijkheden bestaan ondermeer uit het 100% volledig, tijdig en correct uitvoeren van de uitkeringen van de AEGON gepensioneerden, en de klanten van Leven. In deze rol is er een intensieve samenwerking met Pensioen en Leven om de keten optimaal te bedienen. De ambitie voor 2012 was om dit domein verder uit te breiden met de werkzaamheden van het Schadebedrijf en het Bankbedrijf. Naast Excasso hoorde incasso (debiteuren) ook tot mijn verantwoordelijkheid.

Behaalde resultaten:
• D.m.v. van procesoptimalisatie een fte-reductie gerealiseerd van 5 fte
• Arbeidsverzuim teruggebracht van 7% naar 2%
• Als gedelegeerd opdrachtgever AEGON breed excassoproject begeleid, wat tot de invoering van een nieuw systeem heeft geleid (RAET)
• Methode ontwikkelt om een forecast te maken op werkvoorraad en risico’s, deze methode wordt nu gebruikt als voorbeeld voor het hele pensioenbedrijf.
• Correspondentie en klacht afhandeling binnen KKV normen
• Financieel Risico verlaagt met 6 miljoen euro door versnelling en aanpassingen in het proces te brengen.

Persoonlijk ontwikkelt: Vanuit meerdere invalshoeken processen bekijken en veranderen. Tijdens een periode van verandering mijn team mee laten bewegen en resultaat blijven boeken. Naast het leidinggeven van een team in staat om projecten te begeleiden.
In deze periode werd duidelijk dat onze afdeling zou verhuizen naar Leeuwarden. Het overdragen van de werkzaamheden heb ik vanuit Den Haag begeleidt en heb ik mijn team begeleidt bij het verlaten van AEGON.

2007-2009 Operationeel manager Procesmanagement, Quality Management

Als operationeel manager Procesmanagement en QCT was het mijn verantwoordelijkheid om LSS breed in de organisatie te laten landen. Mede door dit in de HR cyclus op te laten nemen is er een brede beweging ontstaan om Lean Six Sigma in te zetten om de processen te verbeteren.
Naast de verantwoordelijkheid om LSS te implementeren was het ook mijn verantwoordelijkheid om QCT ( Quality Control) en Procesmanagement te integreren zodat de procesverbeteringen vanuit verschillende invalshoeken geïnitieerd konden worden.

Behaalde resultaten:
• Binnen 2 jaar het AEGON pensioenbedrijf de 1-daagse cursus LSS laten doorlopen
• 4 LSS projecten geleid, afgerond en geïmplementeerd binnen het pensioenbedrijf
• Een procesmatrix ontwikkelt zodat procesrisico’s inzichtelijk werden. Deze risico’s helder gemaakt in de organisatie en maatregelen genomen om deze risico’s te voorkomen en/of te beheersen.
• Gestructureerd overleg opgezet om processen in risico’s structureel te blijven volgen en te beheren.
• Mijn afdeling uitgebreid met 9 fte Quality controllers en een Servicedesk ten behoeve van de lijn.
• Twee medewerkers zijn in deze twee jaar Black Belt geworden en vier medewerkers Green Belt.

Persoonlijk ontwikkelt: inhoudelijke kennis op processen en de Lean Six Sigma methode, communiceren en met name onderhandelen en overtuigen om te komen tot resultaat. Dit laatste zeer breed in de organisatie en op verschillende niveaus.

01-2004 tot 01-2007 Operationeel manager Klantenservice
Begeleiden en coachen van relatiebeheer en mutatiebeheer ten behoeve van het servicen van het Intermediair in het segment collectieve en individuele pensioenen. Span of control 26 fte. Resultaatgebied onder andere: Werkvoorraden op orde, Klanttevredenheid, ontwikkeling teamleden, HR-cyclus, individuele coaching.


01-2003 tot 01-2004 Operationeel Manager Klantenservice Individueel, Post & distributie, GBA, Archief en Centraal Excasso/pensioeningangen.
Span of control 60 Fte

01-2000 tot 01-2001: Operationeel manager Klantenservice Individueel,
De afdeling heb ik in januari 2000 opgezet en bestond uit 5 medewerkers eind 2001.

01-1999 tot 01-2000: Opleidingscoördinator, coördinator werving & selectie en applicatiebeheerder Financieel Compleet

08-1997 tot 12-1998: Opleidingscoördinator de Spaarbelegger

Opleiding interimmanager

2013-2014 Opleiding Holistisch Coachen
2013 Stoelmasseur
2013 Opleiding Mindfulness trainer
2005 - 2012 IMD (Lausanne) Building On Talent, Lean Six Sigma, Tatham group, De Baak -Talent Ontwikkeling Programma
1992-1993 Alliance Francaise Bilan 2
1992-1993 English as a foreign language University of Oxford
1991-1993 Ecole Internationale Tunon
1990-1991 High School
1988-1990 MAVO D

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Een veelzijdige en enthousiaste duizendpoot met organisatietalent die graag in teamverband werkt maar ook goed in staat is om zelfstandig te opereren en proactief in de organisatie te staan. Zorgzaam, actief, enthousiast en sociaal met veel kennis van Business Proces Management en lean methodes toepassen op lopende processen

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels in woord en geschrift Uitstekend
Frans in woord goed, en geschrift matig

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :