Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager, HR-manager

interim manager, HR-manager

Werkervaring interimmanager

1998-heden zelfstandig gevestigd interim manager. Bij een multinational in Europoort jaarlijks p.t. als extern adviseur betrokken bij onderzoek en uitvoering van reorganisaties. Bij een architectenbureau als adviseur een MBO begeleid. Bij een gemeente de afd. Bestuur (BMO,20 FTE) met succes gereorganiseerd;namens Bestuurder lid GO/OR, adviseur B&W en gemeentesecretaris. Integraal management, employability en functiewaardering nieuw ingevoerd; projectleiding bij privatisering zwembad. Bij een adviesbureau een HR-afdeling opgestart (van 1 naar 15 fte), werkzaam in (semi-)overheid en zakelijke dienstverlening. Oa. EFQM-model, 360-graden feedback, competentiemanagement en Recruitment opgezet en geimplementeerd. Bij een vakcentrale 2 jr interimmanager juridische dienst, incl. reorganisatie, CAO-onderhandelingen, Business Process Redesign en oprichting van een verzekeraar en een advocatenkantoor. Bij een provincie adviseur bij reorganisatie (60 fte), incl.sociaal plan.
1995-1998 BU-directeur Roccade, Apeldoorn
Belast met opzet en uitbouw van BU personele inf.systemen, met 120 FTE, in sectoren Overheid en Zorg. Tevens dir.van Roccade-dochter Assist, P&O-administratiekantoor voor de Rijksmusea in Nederland.
1994-1995 Sr.consultant bij UCM, Amsterdam
Bij KPN, NS mobiliteitsprogramma's opgezet, bij IBM NL mede verantwoordelijk voor reorganisatie van de HR-afdeling.
1991-1994 P&O directeur bij Care Schadeservice, incl. opzet en inrichting van deze nieuwe werkmij. van Athlon NV, met 350 FTE. Nieuw beleidskader tbv. MD, beoordeling, cultuur en rapportage. HR due-diligence uigevoerd bij bedrijfsovernames.
1988-1991 HR-manager Infotheek, Leiden
Tactische en operationele HR-taken: arbeidsvoorwaar-den,beloning,medezeggenschap. Lijnmanager van afd. admini-stratie.Adviseur curator/nieuwe eigenaar na faillissement.
1985-1988 Bedrijfsjurist/HR-functionaris Zig Zag Beheer,
een middelgrote drukkerij in Zoeterwoude.
Opleiding interimmanager

VWO (diploma)
Highschool (diploma)
Nederlands Recht (doctoraaldiploma). Keuzevakken: Economie,Arbeidsrecht, Int. Privaatrecht.
Politieke Wetenschappen (kandidaatsdiploma)
Diverse cursussen en trainingen op het gebied van HRM, algemeen management, adviesvaardigheden, fusies en overnames en accountancy.
Automatiseringskennis: MSOffice,APAS,PRIS,Peoplesoft,EMIS, PeRCC, CASH en Grote Beer.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

opzetten en/of herinrichten van processen en business activiteiten, turn-around management.
Ruime kennis van (overheids-)financien,HRM,automatisering.
Politiek actief als gemeenteraadslid.


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend)
Duits (goed)
Frans (redelijk)

Overig

Profiel:
resultaatgerichte en enthousiaste interim-manager met gedegen vakkennis, gedrevenheid en een hoog ambitieniveau. Ondernemend, creatief en klantgericht. Integriteit en flexibiliteit zijn kernbegrippen, naast humor en een zakelijke, recht-door-zee benadering. Specifieke vaardigheden liggen op het gebied van reorganisaties, fusies/overnames, proces(her-)
structurering en het opzetten of herinrichten van bedrijfsonderdelen.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :