Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Projectmanager, Procesmanager, Business Analist

Projectmanager, Procesmanager, Business Analist

Werkervaring interimmanager

GINAF Trucks Netherlands BV Gedetacheerd Consultant juni 2016 – september 2016
Ingehuurd door de Chinese en Europese RvC om een volledige bedrijfsscan uit te voeren waarmee alle verbeterpunten binnen het bedrijf geïdentificeerd moesten worden op het gebied van processen, systemen, organisatie, financiën en informatiestromen
 85 verbeterkansen geïdentificeerd verdeeld over vier oplossing categorieën; organisatie proces, systemen en informatie allen voorzien van oorzaak en effect analyses.
 Een verbeterprogramma ontwikkeld.
 Business cases geschreven voor vier nieuwe Business Units; Mining, On-road, Electrical Vehicles en Services.

Kamer van Koophandel Nederland
Gedetacheerd vanuit Management & Consultancy
Projectmanager / Business Analist– Legacy programma februari 2015 – mei 2015
Onderzoek op het huidige aanwezige systeemlandschap om inzicht te verlenen op de technische en bedrijfswaarde van het bestaande systeem landschap. In deze rol een aanpak voorgesteld en een team aangestuurd om de processen, applicaties en architectuur in kaart te brengen en deze objectief te valideren tegen de actuele en toekomstige behoeften van de KvK.
Het project heeft een objectief inzicht geleverd op de AS IS situatie met behulp van de volgende producten:
 Een applicatieregister die de individuele applicaties categoriseert in te saneren, uit te faseren, door te ontwikkelen en te behouden.
 Een model van de huidige proces-, applicatie- en componenten architectuur.
 Een eindrapport met alle bevindingen en advies over te ondernemen acties op proces, systeem en organisatie aspecten waarmee de KvK haar slagvaardigheid als organisatie kon verhogen.


AG Nova Architecten Leeuwarden BV
Managing director mei 2014– heden
Wegens het overlijden van de directeur en daarmee he creatieve hart van de onderneming verantwoordelijk voor het beëindigen van het bedrijf en de holding maatschappij.
 Afronden lopende projecten.
 Isoleren en overdragen van actuele aansprakelijkheden en garanties.
 Verkoop van al het bedrijfsbezit.
 Afronden en verzorgen van de financiële administratie sinds 2006.

KPN Gedetacheerd vanuit Management & Consultancy
Business Consultant – Customer Privacy, Assurance & Compliancy oktober 2013 – juni 2014
Zorgen dat KPN voldoet aan de Nationale en Europese privacyregels. Zodat aan alle regelgeving en klantafspraken rondom het commercieel gebruik van persoonsgegevens, voldaan kon worden.
 Opstellen privacy beleid met stakeholders; Legal, BI, Reporting en Campaign Marketing.
 Ontwerp en implementatie data beheerorganisatie en distributieproces.
 Inrichten On-line Privacy self care portal voor de klant individuele privacy settings in CPR.
 Selectie en implementatie data masking software.
 I.s.m. Milestone het zakelijk platform gelanceerd.

Senior Business Analist / Business Process Consultant juli 2012 – september 2013
Onderdeel van een twee verschillende Agile Programma’s (vast en mobiel) waar verschillende legacy systemen van zowel Telfort, KPN en Wholesale, zoveel mogelijk vervangen werden door één nieuw CRM en Billing Systeem. Ondersteunend aan alle service- en verkoopkanalen waaronder Klantenservice, Retail, App’s en On-line. Zodat een Omni channel dienstverlening mogelijk werd. Verantwoordelijk als Product Owner voor Fulfilment-, Credit Risk Klantacceptatie -, Assurance-, Campaign Marketing -, BI - en Dealer Management processen.
• Analyse bestaande processen en systemen KPN, Telfort en Wholesale merken a.d.h.v. use cases.
• Ontwerpen van vernieuwde, vereenvoudigde, geïntegreerde en slimmere processen.
• Opstellen systeem- en interface requirements en ontwikkelen van functionele ontwerpen.
• Uitvoering en management van user acceptance tests (UAT).
• Stakeholder management.

Medeoprichter en Managing Director Innovation & Development maart 2009 – januari 2014
Start-up met een portal voor Multi modaal personenvervoer via een App. De App maakte met behulp van een persoonlijke reisplanner Multi-modaal, groen en goedkoop reizen simpel, eenvoudig, inzichtelijk en meetbaar. App maakte nuttig gebruikt van sociale media en bestaande diensten om van A naar B te komen, altijd en overal.
• Opstellen Business Case
• (eindronde gehaald met “New Venture van idee naar BV” een initiatief van Mc Kinsey & Company)
• Uitwerken technische functionele behoefte en het ICT investering en exploitatie component
• Deel van benodigd investeringskapitaal geworven.
• Partnerships gesloten met verschillende toeleveranciers en dienstverleners.
• Bedrijf en concept zijn overgenomen door een andere partij met de juiste financiële slagkracht.


Hogeschool van Amsterdam Gedetacheerd vanuit Management & Consultancy
Project Manager – Duurzaamheid Gebouwen en installaties juli 2009 – april 2010
Introductie en Implementatie van het thema duurzaamheid binnen de HvA en UvA.
• Opstellen duurzaamheidagenda
• Inventariseren huidige CO2 footprint en identificeren van mogelijke besparingen.
• Projectmanagement van verschillende relocatie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten gebouwen en installaties.
o Reduceren totale gebouw capaciteitsbehoefte d.m.v. relocatie van verschillende faculteiten en het invoeren van een capaciteitplanning zodat de bezettingsgraad per gebouw verhoogt kon worden en minder gebouwen nodig waren.
o Toepassen van slimme regeltechnieken voor verlichting en warmte & koelinstallaties.
o Vergroening van ingekochte energie en overige diensten & goederen.
o Projectmanagement taken als planning- en budgetbewaking, aansturen projectteam en toeleveranciers.

Programma & Change Manager - Facility services Amstel Campus januari 2008 – oktober 2008
Change management van een integratie en reorganisatie project van de ondersteunende facilitaire afdelingen HvA en UvA.
• Integratie van de afdelingen ICT, Huisvesting, Klantenservice en het bedrijfsbureau tot een Multi functionele facilitaire afdeling.
• Stroomlijnen en integreren van processen en de informatiestromen
• Professionaliseren naar een goedkope, betrouwbare, snelle en kwalitatieve dienstverlening.

Interim Manager – Beheerorganisatie SGG oktober 2007 – december 2007
• Leidinggeven aan een lokale geïntegreerde beheerorganisatie als pilot voor een brede uitrol.

Project Manager – Toegangbeveiliging Amstel Campus mei 2007 – september 2007
• Opstellen sluitplan & toegangsrechten
• Software implementatie & Configuratie
• Hardware Implementatie; Paslezers, servers en netwerk
• Projectmanagement taken als planning- en budgetbewaking, aansturen projectteam en toeleveranciers volgens Prince II methodiek.

Project Manager – Introductie elektronische facility pas mei 2006 – maart 2007
Het introduceren en implementeren van de HvA-pas, een gepersonaliseerde elektronische pas op Mifare technologie. De HvA-pas ontsloot meerdere facilitaire functionaliteiten als een identificatiepas, betaalpas , bibliotheekpas, collegekaart, parkeerkaart en elektronische toegangsleutel.
• De complete technische implementatie van alle onderdelen (servers, software, terminals en de pas).
• Opstellen en genereren van financiële rapportages m.b.t. het betalingsverkeer, het gebruik en de performance.
• Benodigde processen, beheerorganisatie en ondersteunende beheercontracten opgezet.
• Projectmanagement taken als planning- en budgetbewaking, aansturen projectteam en toeleveranciers volgens Prince II methodiek.

TWO MINDS Gedetacheerd vanuit Management & Consultancy
Projectsecretaris– BreedBand over de Stadsgrenzen, Amsterdam november 2005 - mei 2006
• Onderzoek ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken om individuele, lokale en regionale ethernet glasvezelnetwerken interlokaal te koppelen. Met verschillende digitale diensten portals tot een nationaal breedband netwerk open voor alle digitale dienstverleners.
• Het onderzoekresultaat bestond uit een toolkit voor lokale initiatiefnemers met een benodigd technisch -, organisatie -, besturing -, proces -, investering - en exploitatiemodel.

Project Manager – DevIX, Deventer oktober 2005 - maart 2006
Afronden technische inrichting van de open digitale diensten portal DevIX.
• Opzetten van een degelijke support organisatie.
• Technisch opleveren van het Data center DevIX onderdeel van het Deventer Glasvezelnetwerk.

Projectsecretaris – BreedBand, Zwolle april 2005 - november 2005
BreedBand Zwolle is een open breedband netwerk waar Innovatieve bedrijven met breedband diensten op een toegankelijk, netwerk onafhankelijke concurrerende markt hun diensten kunnen aanbieden.
• Opzetten en implementeren van het TWO MINDS Open Breedband model.
• Realiseren partnerships tussen de gemeente Zwolle, KPN en Essent ten behoeve van de infrastructuur.
• Aansluiten van de digitale diensten portal. Technische inrichting en beheerorganisatie.
• Werven aansluitingen bij Bedrijven, Publieke Organisaties en Huishoudens.
• Werven Breedband dienstverleners op de Digitale Diensten Portal.

Ben & T-Mobile Gedetacheerd vanuit Management & Consultancy

Sales Business Analyst, Customer Development – T-Mobile oktober 2004 - januari 2005
• Opstellen van een implementatievoorstel ten behoeve van Customer Development binnen de afdelingen Marketing en Sales. Veranderen van focus op klant aantallen naar klantwaarde.

Senior Process Manager Sales – T-Mobile mei 2002- september 2004
• Binnen het Lean Six Sigma veranderprogramma verantwoordelijk als Black Belt voor de volgende taken; processtandaardisatie, automatisering, functioneel systeembeheer, contractmanagement, performancerapportage, productimplementaties en lanceringen en het aansturen van zes procesmanagers.
• Inrichten van de volledige Sales processen inclusief Lead management, ordering, credit management en netwerk activering.
• Alle sales en service processen (Klant Acquisitie, Retentie, Up- en Cross-sales en Nummer portering) geautomatiseerd met behulp van zelf een ontwikkeld E-commerce platform. Deze ondersteunde alle distributiekanalen; DS, IDS en On-line. Via middelware en interfaces werd de klant en dienst direct geactiveerd in de CRM, Billing en Netwerk systemen.

Central Process Manager, Process & Organisation Development – Ben december 2001- april 2002
Het uitvoeren van een organisatie breed Business Process Re-design (BPR) traject waarbij de organisatie veranderde van een functioneel georiënteerde organisatie naar een proces georiënteerde organisatie.
• Bestaande organisatie in kaart brengen.
• Reorganisatievoorstel opstellen op basis van het E-TOM model.
• Corporate level commitment verkrijgen om het plan organisatie breed uit te voeren.

Process Manager, Credit Risk– Ben augustus 2001- november 2001
Het uitvoeren van een kleinschalig BPR traject die als pilot diende voor het organisatie breed toepassen van een procesorganisatie op basis van een Customer Journey aanpak.
• In kaart brengen van de processen binnen de afdeling Incasso
• Optimaliseren en verder professionaliseren op basis van aantoonbare effecten.
• Vastleggen gehanteerde werkwijze, procedures en documentatie in MAVIM

Quality Assurance Manager, Finance – Ben april 2001- juli 2001
Opzetten en inrichten van de procesontwerp- en communicatietool, MAVIM.
• Aanleggen bedrijfspecifieke hulpdatabases met organisatie, product en afdelingsinformatie.
• Processtructuur ontworpen waarbinnen de processen binnen de gehele organisatie vastgelegd konden worden.
• Procesmanagers waren nu in staat processen te configureren in een relationele procesdatabase waarin de vragen Wat, Wie, Waarom, Wanneer , Waarmee en Hoe, beantwoord konden worden.

Opleiding interimmanager

Bedrijfseconomie – Universiteit van Amsterdam 1994 - 1997
 Strategisch Management, Financieel Management, Procesmanagement, Marketing & Logistiek.
Onderzoeken:
 ‘Improving Resource Utilisation of a Capital Intensive Production System within in a Client Specific Service Company’ (afstudeeropdracht, scriptie).
 Doorlooptijd verbetering van luchtvracht op Schiphol door toepassing van administratieve automatisering over de gehele bedrijfsketen.
 Toepassingsonderzoek van E-commerce binnen de bloemenveiling Aalsmeer.

Propedeuse Economie – Universiteit van Amsterdam 1992 - 1994
Propedeuse Informatie systemen – Universiteit van Amsterdam 1991 - 1992

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Lean Six sigma
Agile Scrum
Prince II
BPR
TQM
E-TOM
COPAFIJTH

Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend
Duits Redelijk
Frans en Portugees is wat roestig

Overig

CRM systemen (NGBSS, Clarify, SAP, COS RODOD)
Magic Service desk
Billing Systems (Jupiter, BSCS, NGBSS) Crystal reports
Middleware (HUB ORM)
SharePoint
Procesmodellering software (MAVIM, ARIS)
Terra Data
CMS (Card management System)
MS Office
PMS (Payment Management System)
On-line Business portals
Salto (Toegangbeveiligingssysteem)
Oracle, SQL
ERP
Marketing Campaign System (Pega)

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :